Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to uczelnia, której historia sięga 1816 roku. Szeroki wachlarz kierunków, to dla każdego kandydata możliwość zdobycia wykształcenia zgodnie z dziedziną zainteresowań. W ofercie edukacyjnej można znaleźć Filologię klasyczną i studia śródziemnomorskie, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z obszaru literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa w zakresie filologii klasycznej ściśle związanej z innymi naukami o starożytności, takimi jak: historia, archeologia, wiedza o sztuce, prawoznawstwo, filozofia.

Jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania? Na przykład: praktyczna nauka języka greckiego, zarys historii literatury greckiej i łacińskiej, elementy kultury antycznej, historia starożytna, lektury greckie i łacińskie, filozofia starożytna, edycja i krytyka tekstu, recepcja kultury antycznej, metryka starożytna, metodologia badań literackich, literatura nowołacińska. A co po studiach? Absolwenci Filologii klasycznej i studiów śródziemnomorskich na Uniwersytecie Warszawskim znajdą zatrudnienie jako tłumacze, nauczyciele, dziennikarze, przewodnicy, konsultanci.

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Malwina, studentka Filologii klasycznej i studiów śródziemnomorskich mówi:

„Zawsze interesowała mnie kultura antyczna i chciałam rozwijać się w tych zainteresowaniach. Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie były niemal oczywistym wyborem, podobnie jak Uniwersytet Warszawski, bo to jedna z najlepszych uczelni w naszym kraju.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię klasyczną i studia śródziemnomorskie:

Absolwent kierunku Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • literatury starożytnej,
 • transmisji i recepcji literatury klasycznej na grunt literatury światowej oraz szeroko pojętej kultury współczesnej,
 • tradycji krytycznoliterackiej w kształtowaniu historii literatury,
 • terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii klasycznej,
 • religii i mitologii świata antycznego,
 • wpływu osiągnięć kultury starożytnej Grecji i Rzymu na kulturę czasów późniejszych,
 • wyszukiwania, analizowania i użytkowania informacji przy użyciu różnych źródeł i sposobów,
 • tłumaczenia tekstów łacińskich i greckich,
 • argumentowania z wykorzystaniem cudzych poglądów oraz formułowania wniosków.

 

Praca, gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie:

Absolwent kierunku Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie jako:

 • tłumacz,
 • nauczyciel,
 • dziennikarz,
 • edytor,
 • przewodnik,
 • konsultant.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język angielski, język obcy nowożytny, oraz do wyboru: język mniejszości narodowej, język mniejszości etnicznej, język regionalny - kaszubski, biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu.

*Wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Filologia klasyczna i strudia śródziemnomorskie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Polonistyki UW

Komentarze (0)