Filologia romańska

Filologia romańska

Filologia romańska – Uniwersytet Warszawski 2021

Studia na kierunku filologia romańska na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia romańska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • filozofia francuska
 • praktyczna nauka języka francuskiego
 • analiza tekstu literackiego
 • gramatyka opisowa języka francuskiego
 • historia literatury francuskiej
 • analiza składniowa
 • fonetyka języka francuskiego
 • historia i kultura Francji

 

Uniwersytet Warszawski to uczelnia, której historia sięga 1816 roku. Szeroki wachlarz kierunków, to dla każdego kandydata możliwość zdobycia wykształcenia zgodnie z dziedziną zainteresowań. W ofercie edukacyjnej można znaleźć Filologię romańską, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Najważniejszym założeniem jest pozyskanie szerokiej wiedzy o języku, literaturze i kulturze z zakresu języka francuskiego. Studenci zdobywają interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Filologia romańska na Uniwersytecie Warszawskim to nauka rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji, a także uczestniczenia w pracy zespołowej.

W toku nauczania realizowane są następujące przedmioty: filozofia francuska, praktyczna nauka języka francuskiego, analiza tekstu literackiego, gramatyka opisowa języka francuskiego, historia literatury francuskiej, analiza składniowa, fonetyka języka francuskiego, historia i kultura Francji, konserwatorium literaturoznawcze. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Filologii romańskiej na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w roli tłumacza, nauczyciela, dziennikarza, konsultanta, edytora.

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje zagubienie. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia będzie odpowiadać wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Jeśli ostatecznie, zdecydowaliście się na kierunek Filologia romańska, warto zadać pytanie: Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Paulina, studentka Filologii romańskiej mówi:

„Wybór studiów to oczywiście efekt zainteresowania Francją, kulturą francuską, a nawet kuchnią francuską. Marzy mi się podróż po Francji, do każdego jej zakątka i odkrywanie jej kawałek po kawałku. Studia na Uniwersytecie Warszawskim mają przygotować mnie do spełniania moich marzeń.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię romańską na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Filologia romańska na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów zachodzących w obszarach kultury, języka i literatury,
 • metodologii badań nad językiem, literaturą i kulturą,
 • językoznawstwa ogólnego i romańskiego,
 • złożonej natury języka oraz historycznej zmienności jego znaczeń,
 • funkcji języka w komunikacji społecznej i międzykulturowej,
 • analizy i interpretacji tekstów należących do różnych stylów funkcjonalnych języka francuskiego i innych języków romańskich,
 • historii literatury francuskiej i frankofońskiej,
 • kultury i historii Francji oraz krajów francuskojęzycznych,
 • życia politycznego, społecznego i gospodarczego współczesnej Francji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia romańska:

Absolwent kierunku Filologia romańska na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie jako:

 • tłumacz,
 • nauczyciel,
 • konsultant metodyczny,
 • edytor,
 • dziennikarz,
 • researcher,
 • pracownik biurowy w firmach zagranicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Elementy postępowania kwalifikacyjnego brane pod uwagę: Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów; Wynik rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym promotorem pracy magisterskiej dotyczącej problematyki seminarium magisterskiego, na które kandydat zamierza uczęszczać. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku francuskim i dotyczy jednego z zagadnień z listy opublikowanej w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Filologia romańska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Neofilologii UW

Komentarze (0)