Fizyka UW

Fizyka – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to najdłużej działająca szkoła wyższa w stolicy. Szeroki wachlarz kierunków zapewnia kształcenie z zakresu wielu dziedzin i zagadnień, a jednym z nich jest Fizyka, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Fizyka na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest na Wydziale Fizyki. Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu fizyki, opartej na mocnych podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych. Studenci nabywają umiejętności pracy eksperymentalnej, analizy danych, jak również stosowania różnorodnych metod komputerowych oraz technik obliczeniowych. Fizyka na Uniwersytecie Warszawskim to wiedza pozwalająca na definiowanie i rozwiązywanie problemów fizycznych, zarówno rutynowych jak i niestandardowych.

Studia na kierunku Fizyka na Uniwersytecie Warszawskim, na drugim stopniu, dzielą się na następujące specjalności: Biofizyka, Fizyka biomedyczna, Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych, Fizyka materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych, Fizyka teoretyczna, Fotonika, Geofizyka, Metody fizyki w ekonomii, Matematyczne i komputerowe modelowanie procesów fizycznych, Metody jądrowe fizyki ciała stałego, Nauczanie i popularyzacja fizyki, Optyka, Metody rentgenowskie w fizyce materii skondensowanej. Jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania? Na przykład: drgania i fale, fizyka statystyczna, mechanika kwantowa, chemia fizyczna, elektrodynamika, biofizyka doświadczalna, wstęp do fizyki subatomowej, ogólna teoria względności, analiza, matematyka, analiza sygnałów, podstawy pomiarowych technik geofizycznych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w laboratoriach przemysłowych, firmach telekomunikacyjnych, urzędach miar, firmach konsultingowych, instytutach wdrożeniowych dla nowych technologii, ośrodkach medycznych, ośrodkach meteorologicznych.

Po zdaniu matury, rzesza młodych ludzi zastanawia się, w którym kierunku poprowadzić dalszą edukację? Którą uczelnię wybrać? Jeśli planujemy studiować w Warszawie, warto zapytać: Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Tomek, student Fizyki mówi: 

„Każdemu, kto chce studiować Fizykę będę polecał Uniwersytet Warszawski, z jednego prostego powodu: tutaj każdy odnajdzie specjalność dla siebie.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Fizykę na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Fizyka na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • opisu zjawisk fizycznych w przyrodzie,
 • formułowania problemu oraz wykorzystywania metodyki badań fizycznych,
 • technik informatycznych, systemów operacyjnych, programowania i oprogramowania komputerowego,
 • realizacji doświadczeń, opisu i interpretacji wyników,
 • zjawisk elektromagnetycznych i praw nimi rządzących,
 • istoty zjawisk kwantowych,
 • oceny niepewności pomiarów,
 • analizy danych pomiarowych,
 • fizyki statystycznej,
 • optyki okularowej,
 • obrazowania medycznego.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Fizyka:

Absolwent kierunku Fizyka na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie w:

 • laboratoriach przemysłowych,
 • firmach telekomunikacyjnych,
 • firmach konsultingowych,
 • urzędach miar,
 • instytutach wdrożeniowych dla nowych technologii,
 • ośrodkach medycznych,
 • ośrodkach meteorologicznych,
 • szkolnictwie.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Fizyka na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, chemia.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia fizyczne wybrać

Studia na kierunku Fizyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia fizyczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki fizyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Fizyki UW

Komentarze (0)