Geologia poszukiwawcza

Geologia poszukiwawcza

Geologia poszukiwawcza

22.03.2022

Geologia poszukiwawcza – Uniwersytet Warszawski rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku geologia poszukiwawcza na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie, magisterskie lub jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku geologia poszukiwawcza w UW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku geologia poszukiwawcza znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • geologia dynamiczna
 • geometria przestrzenna
 • hydrologia
 • chemia
 • paleontologia
 • geochemia
 • geodezja

 

Uniwersytet Warszawski kształci studentów na dwudziestu jeden wydziałach. W szerokiej gamie kierunków możemy odnaleźć Geologię poszukiwawcza, prowadzoną na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Kierunek Geologia poszukiwawcza na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest na Wydziale Geologii. Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu tych dyscyplin nauk przyrodniczych, które stanowią podstawę dla zrozumienia procesów kształtujących środowisko geologiczne. Studenci poznają obszary geomorfologii, stratygrafii, sedymentologii, paleontologii, geochemii, mineralogii, petrologii jak również geologii złóż, a ponadto nabywają umiejętności prowadzenia prac dokumentacyjnych a także badań naukowych z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi laboratoryjnych i informatycznych. Geologia poszukiwawcza na Uniwersytecie Warszawskim to także rozwinięcie potrzeby ciągłego pogłębiania zdobytej wiedzy i dalszego doskonalenia nabytych umiejętności profesjonalnych, w ramach różnorodnych form ustawicznego samokształcenia.

 

Sprawdź

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Uniwersytet Warszawski rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Studia na kierunku Geologia poszukiwawcza na Uniwersytecie Warszawskim nie posiadają specjalności, a w programie nauczania widnieją następujące przedmioty: geomorfologia i geologia czwartorzędu, geologia dynamiczna, geometria przestrzenna, paleontologia, hydrogeologia, geologia historyczna, matematyka, geologia strukturalna, mineralogia. Zdobyte umiejętności i rozwinięte umiejętności absolwenci Geologii poszukiwawczej na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w przedsiębiorstwach geologicznych i geofizycznych, geologicznej obsłudze kopalń, administracji państwowej, placówkach naukowych.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Grzesiek, student Geologii poszukiwawczej mówi:

„Studiowanie na Uniwersytecie Warszawskim to pierwsze kroki w stronę kariery zawodowej.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA - ważne informacje

Geologia poszukiwawcza studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Geologię poszukiwawczą na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Geologia poszukiwawcza na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • metodyki prowadzenia prac dokumentacyjnych a także badań naukowych z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi laboratoryjnych i informatycznych,
 • planowania i programowania badań w dostosowaniu do szerokiego profilu zagadnień praktycznych i teoretycznych realizowanych w różnorodnym środowisku geologicznym,
 • przeprowadzania badań terenowych i badań laboratoryjnych,
 • geomorfologii,
 • geologii złóż,
 • geochemii.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Geologia poszukiwawcza:

Absolwent kierunku Geologia poszukiwawcza na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach geologicznych i geofizycznych,
 • administracji państwowej,
 • placówkach naukowych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Geologia poszukiwawcza na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, oraz do wyboru: geografia, biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia geograficzne wybrać

Studia na kierunku Geologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia geograficzne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki geograficzne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Geologii UW

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geologia poszukiwawcza brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku studiów. Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)