Indologia

Indologia

Indologia

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Indologia – Uniwersytet Warszawski

Studia na kierunku indologia na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku indologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • antropologia kulturowa
 • historia filozofii
 • historia Indii
 • zagadnienia społeczno- kulturowe Indii
 • literatura i kultura Indii
 • filozofia Indii
 • sztuka i estetyka Indii
 • gramatyka języka indyjskiego
 • lektura tekstów języka indyjskiego

 

Uniwersytet Warszawski to najdłużej działająca szkoła wyższa w stolicy. Szeroki wachlarz kierunków zapewnia kształcenie z zakresu wielu dziedzin i zagadnień, a jednym z nich jest Indologia, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat kultury i języków Indii. Program studiów obejmuje naukę języka sanskryckiego, hindi, bengalskiego, tamilskiego w czterech grupach językowych oraz cykle wykładów z dziedziny historii literatury tych języków, historii Indii, filozofii i religii, aspektów kultury Indii starożytnych i nowożytnych.

Na program nauczania składają się następujące przedmioty: antropologia kulturowa, historia filozofii, historia Indii, zagadnienia społeczno- kulturowe Indii, literatura i kultura Indii, filozofia Indii, sztuka i estetyka Indii, gramatyka języka indyjskiego, lektura tekstów języka indyjskiego, wiedza o języku indyjskim, wstęp do badań językoznawczych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Indologii na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w muzeach, wydawnictwach, mediach, urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej w zakresie spraw zagranicznych, problemów uchodźczych, edukacji międzykulturowej.

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Wiktoria, studentka Indologii:

„Teraz jestem na trzecim roku studiów. Gdybym miała raz jeszcze przystępować do procesu rekrutacji i wybierać uczelnię dla siebie, to ponownie wybrałabym Uniwersytet Warszawski.

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Indologię na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Indologia na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • literatury sanskryckiej,
 • literatury i piśmiennictwa w języku bengalskim, hindi oraz tamilskim,
 • historii Azji Południowej,
 • filozofii i religii Azji Południowej,
 • zagadnień społeczno- kulturowych Azji Południowej,
 • zasad przekładu z wybranego języka indyjskiego na język polski,
 • analizy i interpretacji różnych wytworów kultury,
 • prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki kulturowej Azji Południowej w języku polskim oraz w wybranym język indyjskim.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Indologia:

Absolwent kierunku Indologia na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • muzeach,
 • wydawnictwach,
 • mediach,
 • urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej w zakresie spraw zagranicznych, problemów uchodźczych, edukacji międzykulturowej.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)