uniwersytet łódzki

Szerokie horyzonty

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej jeszcze bardziej wzrosła rola i znaczenie uczelni wyższych. Każdego roku monitorujemy zachodzące przemiany i staramy się, aby proponowane przez nas formy i treści kształcenia były oparte na współczesnych nurtach i reprezentowały wysoki europejski poziom.
Większość kierunków studiów posiada Certyfikat Jakości Kształcenia przyznawany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną oraz pozytywne opinie Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
 
Prowadzimy prestiżowe Międzyobszarowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze i Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne. Uczymy na studiach doktoranckich i studiach podyplomowych oraz kształcimy na kierunkach prowadzonych w całości w językach obcych. Dzięki współpracy z uczelniami zagranicznymi na Uniwersytecie Łódzkim można studiować na kierunkach menedżerskich (w tym Executive MBA czy w zakresie komercjalizacji innowacyjnych przedsięwzięć i nowych technologii) lub prawniczych, których ukończenie gwarantuje otrzymanie podwojnego dyplomu – Uniwersytetu Łódzkiego oraz uczelni zagranicznej: Université Jean Moulin Lyon III, Universités de Tours, R.H. Smith School of Business, University of Maryland, Central University of Applied Sciences, University of Texas, Universität Regensburg.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)