Organizowanie rynku pracy

Organizowanie rynku pracy

Organizowanie rynku pracy

Organizowanie rynku pracy

Organizowanie rynku pracy – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to czołówka rodzimego kształcenia wyższego. Szeroka oferta edukacyjna przyciąga szeroki grono kandydatów, którzy mogą wybrać, między innymi, kierunek Organizowanie rynku pracy, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat funkcjonowania polskiego i europejskiego rynku pracy oraz kształtujących je mechanizmów. Studenci poznają zasady działania kluczowych instytucji rynku pracy, a także uczą się badać i analizować procesy zachodzące na rynku pracy. Ponadto, zdobywają wiedzę na temat wyzwań, jakie stawia rynek pracy przed pojedynczymi ludźmi: konieczności uzyskiwania nowych kompetencji, wyboru ścieżki kariery zawodowej i jej zmiany, bądź korekty, rozwoju umiejętności pracy w grupie, czy też organizowania pracy zespołu.

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: prawo pracy, administracja publiczna, specjaliści rynku pracy, socjologia pracy, edukacja a rynek pracy, polityka rynku pracy, metody jakościowe i ilościowe w badaniach, zabezpieczenie społeczne, instrumenty rynku pracy w praktyce, doradztwo zawodowe i planowanie kariery, ekonomia społeczna. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci kierunku Organizowanie rynku pracy na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w roli analityka rynku pracy, specjalisty do spraw HR, specjalisty do spraw szkoleń, doradcy zawodowego, pośrednika pracy, animatora lokalnego rynku pracy, specjalisty do spraw rehabilitacji zawodowej.

Dokąd na studia? Takie oraz podobne pytania zadaje sobie większość kandydatów. Aby ułatwić im podjęcie tej ważnej decyzji, zapytajmy: Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Justyna, studentka Organizowania rynku pracy mówi:

„Wystarczy spojrzeć na listę prowadzonych kierunków, aby uznać, że Uniwersytet Warszawski to jedna z najnowocześniejszych uczelni w Polsce.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Organizowanie rynku pracy na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Organizowanie rynku pracy na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • ekonomii rynku pracy,
 • prawa pracy,
 • społecznych aspektów pracy,
 • organizowania i funkcjonowania rynku pracy,
 • metodologii badań prowadzonych w obszarze rynku pracy,
 • doradztwa zawodowego i planowania kariery zawodowej,
 • budowania zespołu zadaniowego w miejscu pracy i zarządzania nim.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Organizowanie rynku pracy:

Absolwent kierunku Organizowanie rynku pracy na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie jako:

 • analityk rynku pracy,
 • specjalista do spraw HR,
 • specjalista do spraw szkoleń,
 • doradca zawodowy,
 • pośrednik pracy,
 • animator lokalnego rynku pracy,
 • konsultant CSR,
 • specjalista do spraw rehabilitacji zawodowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Organizowanie rynku pracy na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język obcy, oraz do wyboru: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu.

*Wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Organizowanie rynku pracy - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UW

Komentarze (0)