Pedagogika nauczycielska

Pedagogika nauczycielska

Pedagogika nauczycielska

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Pedagogika nauczycielska – Uniwersytet Warszawski rekrutacja

Studia na kierunku pedagogika nauczycielska na Uniwersytecie Warszawskim to magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika nauczycielska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • metodologia badań społecznych
 • antropologia kulturowa
 • ewaluacja instytucji edukacyjnych
 • filozofia edukacji
 • pedagogika ogólna
 • andragogika
 • edukacja medialna
 • edukacja językowa
 • edukacja matematyczna

 

Uniwersytet Warszawski to uczelnia, której historia sięga 1816 roku. W gronie oferowanych kierunków kształcenia, kandydaci odnajdą Pedagogikę nauczycielską, prowadzoną na studiach drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy dotyczącej konstruowania programu wspierającego indywidualny rozwój dziecka oraz programów autorskich dostosowanych do specyfiki grupy uczniów i ich rodziców w konkretnym kontekście praktyki edukacyjnej. Studenci nabywają umiejętności, które związane są z metodami i organizacją procesu kształcenia i wychowania ujawniających potencjał poznawczy i społeczno-emocjonalny dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z zaniedbanych kulturowo i społecznie środowisk.

 

Sprawdź

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Uniwersytet Warszawski rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania? Na przykład: metodologia badań społecznych, antropologia kulturowa, ewaluacja instytucji edukacyjnych, filozofia edukacji, pedagogika ogólna, andragogika, edukacja medialna, edukacja językowa, edukacja matematyczna, edukacja plastyczna, projektowanie pracy w szkole, emisja głosu, edukacja zdrowotna, psychologia rozwojowa, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Pedagogiki nauczycielskiej na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w przedszkolach, szkołach, poradniach, placówkach oświatowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

 

Opinie

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Patrycja, studentka Pedagogiki nauczycielskiej mówi:

„Studia na Uniwersytecie Warszawskim to studia praktyczne, przygotowujące do wykonywania konkretnego zawodu. Nauka to przecieranie ścieżek zawodowych, zdobywanie wiedzy o doświadczonych praktyków z długoletnim stażem pracy. „

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKIE - ważne informacje

Pedagogika nauczycielska studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę nauczycielską na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Pedagogika nauczycielska na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania badań empirycznych dotyczących praktyki edukacyjnej,
 • ewaluacji efektywności podejmowanych działań edukacyjnych w klasie szkolnej,
 • prowadzenia terapii pedagogicznej,
 • prowadzenia zajęć dydaktyczno– wyrównawczych oraz korekcyjno– kompensacyjnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika nauczycielska:

Absolwent kierunku Pedagogika nauczycielska na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedszkolach,
 • szkołach,
 • poradniach,
 • placówkach oświatowych,
 • placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)