Socjologia stosowana i antropologia społeczna

Socjologia stosowana i antropologia społeczna

Socjologia stosowana i antropologia społeczna UW

Socjologia stosowana i antropologia społeczna – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski należy do czołówki polskich szkół wyższych. Bogata oferta dydaktyczna przyciąga szeroki grono kandydatów, którzy mogą wybrać, między innymi, kierunek Socjologia stosowana i antropologia społeczna, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Socjologia stosowana i antropologia społeczna na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji. Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy pozwalającej zrozumieć zjawiska i problemy społeczne, a także zastosować do ich analizy podstawowe mechanizmy i kategorie teoretyczne wchodzące do kanonu wiedzy z zakresu socjologii ogólnej oraz subdyscyplin socjologicznych i antropologii kulturowej.

Studia na kierunku Socjologia stosowana i antropologia społeczna na Uniwersytecie Warszawskim posiadają następujące specjalności: Antropologia współczesności: badanie i animacja kultury, Ekspertyza społeczno- obyczajowa, Facylitacja i interwencja w sytuacjach kryzysowych, Zarządzanie kadrami, Praca z dzieckiem i rodziną – profilaktyka, wsparcie, kompensacja, Socjourbanistyka. Specjalista od diagnozowania i rozwiązywania problemów w przestrzeni miasta, Organizacje pozarządowe, Antropologia polityki i historia idei (na pierwszym stopniu), Negocjacje i mediacje, Współczesne miasta. Badania i działania, Socjologia małżeństwa i rodziny, Antropologia współczesności, Polityka społeczna – specjalista ds. zatrudnienia, Socjologia i antropologia płci, Commonwealth and social action, Polityka społeczna – specjalista ds. organizacji pozarządowych, Demokracja – idee, instytucje, społeczeństwo, Prawa człowieka we współczesnym świecie (na drugim stopniu). Jakie przedmioty realizowane są na tym kierunku? Na przykład: antropologia kulturowa, procesy ludnościowe, psychologia ogólna, statystyka, dynamika zmian współczesnego społeczeństwa polskiego, logiczne podstawy nauk społecznych, historia myśli o społeczeństwie, metody badań społecznych, psychologia społeczna, socjologia rodziny, etyczne problemy zawodu socjologa, klasyczne teorie socjologiczne, teorie zróżnicowania społecznego, socjologia spraw publicznych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Socjologii stosowanej i antropologii społecznej na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w administracji publicznej, mediach, instytucjach zajmujących się reklamą i public relations, ośrodkach badania opinii publicznej, instytucjach oświatowo-edukacyjnych, instytucjach zajmujących się polityką społeczną, podmiotach publicznych i komercyjnych zajmujących się promocją kultury i aktywizacją kulturową.

Wybór odpowiedniej uczelni i kierunku studiów to ważna decyzja, dlatego kandydaci zadają wiele pytań, które mają tę decyzję ułatwić. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Edyta, studentka Socjologii stosowanej i antropologii społecznej mówi:

„Studia na Uniwersytecie Warszawskim to najlepszy sposób na zgłębienie ulubionej dziedziny i tematu zainteresowań.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Socjologię stosowaną i antropologię społeczną na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Socjologia stosowana i antropologia społeczna na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • psychospołecznych i kulturowych uwarunkowań funkcjonowania rodziny,
 • kompensacji deficytów środowiska rodzinnego,
 • interdyscyplinarnych sposobów wspierania rodziny,
 • socjologicznej specyfiki życia miejskiego,
 • kształtowania nowoczesnych i dynamicznych społeczności miejskich,
 • stymulowania aktywnego życia społecznego,
 • zarządzania personelem,
 • animacji kultury,
 • interpretacji dyskursu legitymizującego współczesną władzę polityczną,
 • konstruktywnej komunikacji interpersonalnej,
 • rozwiązywania konfliktów,
 • finansowych i administracyjnych uwarunkowań działalności w sektorze obywatelskim,
 • pozyskiwania funduszy,
 • interpretacji zjawisk kultury współczesnej,
 • rozwoju alternatywnych form życia małżeńskiego i rodzinnego jako odpowiedzi na potrzeby jednostek,
 • przygotowywania ekspertyz i diagnoz środowiska lokalnego.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Socjologia stosowana i antropologia społeczna:

Absolwent kierunku Socjologia stosowana i antropologia społeczna na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie w:

 • administracji publicznej,
 • mediach,
 • instytucjach zajmujących się reklamą i public relations,
 • ośrodkach badania opinii publicznej,
 • instytucjach oświatowo-edukacyjnych,
 • instytucjach zajmujących się polityką społeczną,
 • podmiotach publicznych i komercyjnych zajmujących się promocją kultury i aktywizacją kulturową.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Socjologia stosowana i antropologia społeczna na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język obcy, oraz do wyboru: biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy nowożytny.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Studia na kierunku Socjologia stosowana i antropologia społeczna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne i społeczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne i społeczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW

Komentarze (0)