Zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe

Zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe

Zaawansowane metody instrumentalne i  techniki pomiarowe

Zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe

Zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to wyraźny punkt na edukacyjnej mapie kraju. W bogatej ofercie dydaktycznej kandydaci odnajdą, między innymi, kierunek Zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy w dziedzinie chemii oraz zaznajomienie się z tematem nowoczesnych metod instrumentalnych i technik pomiarowych. Absolwenci będą potrafili zastosować uzyskaną wiedzę do analizy wybranych problemów metrologicznych i chemometrycznych z wykorzystaniem między innymi metod matematycznych oraz innych technik i narzędzi badawczych, a także będą wiedzieć, jak przeprowadzić analizę jakościową i ilościową substancji przy pomocy analizy instrumentalnej.

W programie nauczania znajdziemy takie przedmioty jak: chemia kwantowa, chemia fizyczna, pracownia chemii analitycznej, krystalografia, metody chromatograficzne, gospodarka odpadami, chemia nieorganiczna, metody numeryczne. A co po studiach? Absolwenci kierunku Zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe na Uniwersytecie Warszawskim znajdą zatrudnienie w analityce żywności, kryminalistyce, badaniach klinicznych, farmaceutyce, analizie nowych materiałów.

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Filip, student Zaawansowanych metod instrumentalnych i technik pomiarowych mówi: 

„Studia na Uniwersytecie Warszawskim to niemała przygoda. Zajęcia, ćwiczenia, wykłady, a także ciekawe życie studenckie – wszystko na tej wspaniałej, prestiżowej uczelni.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe:

Absolwent kierunku Zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • zarządzania laboratorium chemicznym,
  • analizy problemów metrologicznych i chemometrycznych,
  • wpływu metod pomiarowych i procesów technologicznych na środowisko naturalne,
  • zarządzania personelem.

 

Gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe:

Absolwent kierunku Zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe na Uniwersytecie Warszawskim  może znaleźć zatrudnienie w:

  • sektorze analizy żywności,
  • kryminalistyce,
  • badaniach klinicznych,
  • farmaceutyce,
  • analizie nowych materiałów.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język obcy, oraz do wyboru: chemia, biologia, informatyka, fizyka i astronomia, fizyka.

*Wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj.



Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

 



# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia chemiczne wybrać

Studia chemiczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki chemiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Chemii UW

Komentarze (0)