Fizyka techniczna

Fizyka techniczna

Fizyka techniczna – Politechnika Wrocławska 2021

Studia na kierunku fizyka techniczna na Politechnice Wrocławskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku fizyka techniczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • fizyka
 • laboratorium fizyczne
 • algebra
 • źródła i detektory
 • cyfrowe przetwarzanie sygnałów
 • światłowody
 • obwody elektryczne
 • pomiary optyczne

 

Politechnika Wrocławska od początku istnienia zajmuje istotne miejsce na edukacyjnej mapie naszego kraju. W gronie kilkudziesięciu kierunków kształcenia, pod literą „F” kandydaci odnajdą kierunek Fizyka techniczna, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowań fizyki, opartą na podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych, a także nabycie umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych, aparatury pomiarowej oraz technicznych systemów diagnostycznych. 
Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: fizyka, laboratorium fizyczne, algebra, źródła i detektory, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, światłowody, obwody elektryczne, pomiary optyczne, fotometria i kolorymetria, fizyka ciała stałego, programowanie obiektowe, matematyczne metody fizyki, projektowanie materiałów i struktur, fizyka statyczna i termodynamika, mechanika kwantowa, metody obliczeniowe fizyki. A co po studiach? Absolwenci Fizyki technicznej na Politechnice Wrocławskiej znajdą zatrudnienie w laboratoriach badawczych, laboratoriach badawczo-rozwojowych, laboratoriach przemysłowych i diagnostycznych, firmach komputerowych, firmach telekomunikacyjnych, parkach naukowo- technologicznych, szkolnictwie.
Przed wyborem odpowiedniej uczelni, kandydaci zadają sobie wiele pytań, by jak najlepiej porównać oferty edukacyjne, a wystarczy postawić zaledwie jedno pytanie: Jakie ma Politechnika Wrocławska opinie? Grzesiek, student Fizyki technicznej mówi:
„Politechnika Wrocławska to zdecydowana czołówka polskiego kształcenia, a dla mnie, po prostu, najlepsza uczelnia w kraju. Polecam każdemu, kto chce zdobyć bardzo dobre wykształcenia oraz uzyskać dyplom, który liczy się na rynku pracy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Fizykę techniczną na Politechnice Wrocławskiej:

Absolwent kierunku Fizyka techniczna na Politechnice Wrocławskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • posługiwania się aparatem matematycznym i metodami matematycznymi w opisie i modelowaniu zjawisk i procesów fizycznych,
 • analizy i projektowania układów elektrycznych i elektronicznych,
 • wykonywania pomiarów fizycznych,
 • analizy danych pomiarowych,
 • grafiki inżynierskiej,
 • projektowania materiałów i struktur półprzewodnikowych,
 • fizyko- chemicznych właściwości materiałów elektroniki molekularnej,
 • optyki kwantowej i nieliniowej,
 • procesów fizycznych zachodzących w ciele stałym,
 • stosowania technik badawczych w zakresie fizyki faz skondensowanych. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Fizyka techniczna:

Absolwent kierunku Fizyka techniczna na Politechnice Wrocławskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • laboratoriach badawczych,
 • laboratoriach badawczo-rozwojowych,
 • laboratoriach przemysłowych,
 • laboratoriach diagnostycznych,
 • firmach komputerowych,
 • firmach telekomunikacyjnych,
 • parkach naukowo- technologicznych,
 • szkolnictwie,
 • przemyśle obronnym,
 • przemyśle stosującym nowoczesne technologie w zakresie inżynierii fotonicznej i materiałowej. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku fizyka techniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

 

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia fizyczne wybrać

Studia na kierunku fizyka techniczna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia fizyczne we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska kierunki

Jakie są kierunki fizyczne we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej

 

Komentarze (0)