Fizyka techniczna - Wrocław

Fizyka techniczna - Wrocław

Dodaj do ulubionych

Fizyka techniczna studia Wrocław | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku fizyka techniczna we Wrocławiu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Politechnice Wrocławskiej w trybie stacjonarnym. 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Fizyka techniczna - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek fizyka techniczna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca

Fizyka techniczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku fizyka techniczna

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek fizyka techniczna we Wrocławiu?

Kandydaci na studia fizyczne muszą spełniać określone warunki rekrutacyjne. Studia we Wrocławiu zawsze wzbudzają duże zainteresowanie wśród maturzystów, jednak liczba miejsc jest ograniczona.

Kandydaci muszą zdać obowiązkowe podstawowe przedmioty takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. Powinieneś/powinnaś zadbać także o wyniki z egzaminów dodatkowych na poziomie rozszerzonym, zwłaszcza z fizyki i matematyki, a także z języka obcego nowożytnego.

Uczelnie we Wrocławiu biorą pod uwagę wyniki z konkursów i olimpiad przedmiotowych, które mogą zagwarantować Ci wysoką pozycję na listach przyjętych. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni we Wrocławiu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2021
do 27.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2021
do 18.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2021
do 27.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku fizyka techniczna w Mieście wrocławiu

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Czas trwania studiów na kierunku fizyka techniczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FIZYKA TECHNICZNA WROCŁAW STUDIA I STOPNIA

FIZYKA TECHNICZNA WROCŁAW STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek fizyka techniczna na poszczególnych uczelniach

Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska Przedmioty:

fizyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FIZYKA TECHNICZNA WROCŁAW STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku fizyka techniczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac. I stopnia:
60
II stopnia:
40
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek fizyka techniczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac. I stopnia:
100,4
II stopnia:
38,55
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku fizyka techniczna we Wrocławiu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek fizyka techniczna we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

Kierunki fizyczne w mieście Wrocławiu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FIZYKA TECHNICZNA?

Fizyka techniczna to nowoczesny kierunek studiów, który pozwala połączyć wykształcenie fizyczne z umiejętnością posługiwania się użytkowym oprogramowaniem i sprzętem komputerowym. W XXI wieku technologie informacyjne oraz umiejętność obsługiwania specjalistycznej aparatury pomiarowej i technicznych systemów diagnostycznych jest niezwykle istotna i pozwala wpłynąć na rozwój fizycznych badań, a co za tym idzie wpłynąć na unowocześnienie medycyny i przemysłu.

Przyszli studenci zdobywają wykształcenie matematyczno-przyrodnicze, a także najważniejsze umiejętności gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji. W przyszłości z pewnością będziesz zajmował/a się pracą w laboratoriach badawczych, analizą danych, a także dydaktyką. Jeśli lubisz nauki ścisłe, masz predyspozycje językowe, a nowości techniczne nie są Ci obce, studia fizyczne we Wrocławiu są właśnie dla Ciebie.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku fizyka techniczna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku fizyka techniczna we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 1,5 roku. 

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Fizyka techniczna pozwala umiejętnie posługiwać się specjalistycznym oprogramowaniem komputerowych i działać na rzecz nie tylko stricte nauki, którą jest fizyka, ale także na rzecz nowych technologii. Uczelnie we Wrocławiu, które mają w swojej ofercie studia fizyczne tego typu, znajdziesz poniżej.

Siatka zajęć obfituje w przedmioty ścisłe, dlatego studenci mogą się spodziewać kształcenia z takich przedmiotów jak na przykład:

 • podstawy analizy danych
 • programowanie proceduralne
 • matematyczne metody fizyki
 • podstawy mechaniki analitycznej i elektrodynamiki
 • optyka geometryczna
 • wstęp do rachunku prawdopodobieństwa

 

Zajęcia odbywają się w formie laboratoriów, ćwiczeń, wykładów, seminariów, a przeprowadzane są przez najlepszych w dziedzinie fizyki technicznej ekspertów i naukowców.

Ile trwają studia na kierunku fizyka techniczna we Wrocławiu?

Studia na kierunku fizyka techniczna we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FIZYKA TECHNICZNA?

Kierunek fizyka techniczna we Wrocławiu przygotuje absolwentów do posługiwania się przyrządami pomiarowymi: optoelektronicznymi, optycznymi, elektrycznymi i elektronicznymi, oraz do stosowania pakietów informatycznych w rozwiązywaniu problemów fizycznych i technicznych. Zapoznanie się z funkcjonowaniem aparatury badawczej, która stosowana jest w fizyce technicznej oraz z zasadami projektowania i budowania układów eksperymentalnych daje możliwość zatrudnienia w bardzo wielu firmach i laboratoriach badawczych.

Absolwenci pracują przede wszystkim w:

 • przedsiębiorstwach rozwijających technologie informatyczne, optoelektroniczne i medyczne
 • branży IT
 • laboratoriach przemysłowych lub badawczych
 • branży healthcare
 • przemyśle optoelektronicznym i telekomunikacyjnym
 • placówkach edukacyjnych

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)