Geodezja i kartografia

Geodezja i kartografia

Geodezja i kartografia

31.01.2022

Geodezja i kartografia – Politechnika Wrocławska 2022

Studia na kierunku geodezja i kartografia na Politechnice Wrocławskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku geodezja i kartografia w PWR
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku geodezja i kartografia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • algebra i geometria analityczna
 • analiza matematyczna
 • geodezyjne pomiary szczegółowe
 • bazy danych
 • teledetekcja
 • geodezja wyższa
 • kartografia
 • pomiary deformacji
 • geotechnika
 • geodezja górnicza

 

Politechnika Wrocławska składa się z szesnastu wydziałów, w ramach których realizowanych jest pięćdziesiąt kierunków kształcenia. Jakie są to kierunki? Na przykład Geodezja i kartografia, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych, oraz nabycie umiejętności w zakresie nowoczesnych metod pozyskiwania danych geoprzestrzennych, ich przetwarzania i analizy. Geodezja i kartografia na Politechnice Wrocławskiej to, przede wszystkim, nauka zarządzania, pozyskiwania, standaryzowania, przetwarzania i wizualizowania danych przestrzennych.
Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: algebra i geometria analityczna, analiza matematyczna, geodezyjne pomiary szczegółowe, bazy danych, teledetekcja, geodezja wyższa, kartografia, pomiary deformacji, geotechnika, geodezja górnicza, ochrona terenów górniczych, modelowanie przestrzenne, pomiary specjalne, geodezja fizyczna. A co po studiach? Absolwenci Geodezji i kartografii na Politechnice Wrocławskiej znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach geoinformatycznych, administracji państwowej i samorządowej, górniczych przedsiębiorstwach poszukiwawczych, zespołach badawczych i wdrożeniowych. 
 

Opinie

Na której uczelni studiować Geodezję i kartografię? Jeśli chcemy zdobywać wykształcenie w stolicy Dolnego Śląska, warto zapytać: Jakie ma Politechnika Wrocławska opinie? Maciek, student Geodezji i kartografii mówi:
„O Politechnice Wrocławskiej nie można wypowiedzieć się inaczej, jak tylko pozytywnie. To świetna uczelnia, zrzeszająca ludzi ciekawych świata, dzięki którym nauka to przyjemność i duża frajda.”
 
 
STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

GEODEZJA I KARTOGRAFIA - ważne informacje

Geodezja i kartografia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Geodezję i kartografię na Politechnice Wrocławskiej:

Absolwent kierunku Geodezja i kartografia na Politechnice Wrocławskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • posługiwania się metodami matematycznymi,
 • zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie,
 • projektowania z wykorzystaniem narzędzi CAD,
 • rachunku wyrównawczego,
 • pozyskiwania, przetwarzania i przesyłania danych przestrzennych o terenie i obiektach,
 • wykonywania opracowań numerycznych i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych,
 • wykonywania map gospodarczych, topograficznych i tematycznych,
 • określania stanu własności nieruchomości.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Geodezja i kartografia:

Absolwent kierunku Geodezja i kartografia na Politechnice Wrocławskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • przedsiębiorstwach geoinformatycznych,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • górniczych przedsiębiorstwach poszukiwawczych,
 • zespołach badawczych i wdrożeniowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie, wynik oceny dorobku studiów oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

Komentarze (0)