Górnictwo i geologia

Górnictwo i geologia

Górnictwo i geologia

31.01.2022

Górnictwo i geologia – Politechnika Wrocławska 2022

Studia na kierunku Górnictwo i geologia na Politechnice Wrocławskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku górnictwo i geologia w PWR
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku górnictwo i geologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza matematyczna
 • mineralogia i petrologia
 • mechanika gruntów
 • podstawy budowy maszyn
 • eksploatacja odkrywkowa
 • eksploatacja podziemna
 • odwadnianie kopalń

 

Politechnika Wrocławska oferuje kształcenie wykraczające poza tradycyjne dziedziny inżynierii, łącząc w sobie nauki techniczne z naukami matematycznymi, przyrodniczymi, ekonomicznymi i humanistycznymi. Kierunkiem, który powinien zainteresować kandydatów jest Górnictwo i geologia, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
 

Nabywane umiejętności

Założeniem nauki jest zdobycie szerokiej wiedzy z obszaru nauk o ziemi i nauk matematyczno- technicznych oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu górnictwa. Studenci przygotowują się do organizacji, kierowania i projektowania elementów robót górniczych i geotechnicznych, w tym w zakresie mechanizacji, elektryfikacji oraz oceny wpływu przemysłu na środowisko. Górnictwo i geologia na Politechnice Wrocławskiej to także nabycie innych umiejętności, wśród których wymienić można komunikację z otoczeniem, aktywne uczestniczenie w pracy grupowej, kierowanie podległymi pracownikami, czy też podejmowanie samodzielnie działalności gospodarczej. 
Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: analiza matematyczna, mineralogia i petrologia, mechanika gruntów, podstawy budowy maszyn, eksploatacja odkrywkowa, eksploatacja podziemna, odwadnianie kopalń, hydrogeologia, systemy maszynowe, mechanika techniczna, wytrzymałość materiałów, eksploatacja i obróbka skał, miernictwo górnicze, geofizyka stosowana, elektrotechnika. Jaka przyszłość czeka absolwentów tego kierunku? Osoby, które ukończyły Górnictwo i geologię na Politechnice Wrocławskiej znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach, organach nadzoru technicznego, administracji państwowej i samorządowej, jednostkach projektowych, jednostkach naukowo- badawczych, przedsiębiorstwach górniczych, firmach prowadzących rozpoznanie i eksploatację złóż kopalń.
 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Wrocławska opinie? Tomek, student Górnictwa i geologii mówi:
„Politechnika Wrocławska to nowoczesna uczelnia, w której każdy może rozwijać swoje zainteresowania i przygotować się do wykonywania wymarzonego zawodu. „
 
 
STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

GÓRNICTWO I GEOLOGIA - ważne informacje

Górnictwo i geologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Górnictwo i geologię na Politechnice Wrocławskiej:

Absolwent kierunku Górnictwo i geologia na Politechnice Wrocławskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • opisu okresowych właściwości pierwiastków i powstających z ich udziałem prostych połączeń chemicznych,
 • mechaniki i wytrzymałości materiałów,
 • identyfikowania wpływu działalności człowieka na środowisko,
 • minimalizowania oddziaływania człowieka na środowisko,
 • rozpoznawania minerałów i skał tworzących skorupę ziemską,
 • identyfikowania rodzajów złóż,
 • organizowania, kierowania i projektowania elementów robót górniczych i geotechnicznych,
 • kierowania procesami wydobywczymi,
 • mechaniki górotworu,
 • wykorzystywania techniki pomiarowej w geodezji,
 • geofizyki górniczej,
 • inżynierii gazowniczej,
 • projektowania i eksploatowania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
 • rozpoznawania rozwiązań konstrukcyjnych maszyn górniczych i stanu ich obciążenia,
 • posługiwania się zasadami zrównoważonego rozwoju. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Górnictwo i geologia:

Absolwent kierunku Górnictwo i geologia na Politechnice Wrocławskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • przedsiębiorstwach,
 • organach nadzoru technicznego,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • jednostkach projektowych,
 • jednostkach naukowo- badawczych,
 • przedsiębiorstwach górniczych,
 • firmach prowadzących rozpoznanie i eksploatację złóż kopalń. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku górnictwo i geologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie, wynik oceny dorobku studiów oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

Komentarze (0)