Inżynieria elektroniczna i komputerowa

Inżynieria elektroniczna i komputerowa

Inżynieria elektroniczna i komputerowa studia Politechnika Wrocławska

Inżynieria elektroniczna i komputerowa / Electronic and Computer Engineering – Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska to jedna z największych szkół wyższych w naszym kraju. Kierunki kształcenia stanowią szeroki wachlarz możliwości edukacyjnych, część z nich prowadzona jest w języku angielskim, a przykład stanowi Inżynieria elektroniczna i komputerowa, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.
Kierunek Inżynieria elektroniczna i komputerowa, czyli Electronic and Computer Engineering, na Politechnice Wrocławskiej realizowany jest na Wydziale Elektrycznym. Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z takich dziedzin jak elektronika, informatyka, automatyka i robotyka, czy optoelektronika. Kierunek jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów potrafiących integrować urządzenia i systemy elektroniczne analogowe i cyfrowej w obszarze automatyki przemysłowej. Studenci poznają zasady programowania sterowników PLC, PAC, systemów SCADA oraz systemów robotycznych, jak również uruchamiania i rozruchu systemów sterowania, lokalnego i zdalnego serwisu, zdalnego nadzoru nad pracującymi systemami sterowania produkcji.
Studia na kierunku Inżynieria elektroniczna i komputerowa na Politechnice Wrocławskiej nie posiadają specjalności, a program nauczania składa się z następujących przedmiotów: analiza matematyczna, optoelektronika, elektronika, metrologia, fizyka, systemy bezprzewodowe, systemy wbudowane, sieci komputerowe, systemy operacyjne w czasie rzeczywistym. A co po studiach? Absolwenci kierunku Inżynieria elektroniczna i komputerowa / Electronic and Computer Engineering na Politechnice Wrocławskiej znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, realizacją i eksploatacją systemów elektronicznych analogowych, cyfrowych i mieszanych, przedsiębiorstwach informatycznych, ośrodkach badawczo- rozwojowych.
Dokąd udać się na studia? Takie pytanie bardzo często jest powtarzane przez kandydatów. Aby ułatwić podjęcie decyzji, należy postawić inne: Jakie ma Politechnika Wrocławska opinie? Bartosz, student Inżynierii elektronicznej i komputerowej mówi:
„Bardzo poważnie podchodzę do tematu studiów oraz swojej przyszłości zawodowej. Dlatego wybrałem interesujący kierunek w języku angielskim. A, żeby mieć pewność zdobywanego wykształcenia, wybrałem najlepszą uczelnię, czyli Politechnikę Wrocławską.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Inżynierię elektroniczną i komputerową / Electronic and Computer Engineering  na Politechnice Wrocławskiej:

Absolwent kierunku Inżynieria elektroniczna i komputerowa / Electronic and Computer Engineering na Politechnice Wrocławskiej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • projektowania, realizowania, testowania i eksploatowania układów elektronicznych analogowych, cyfrowych i mieszanych z wykorzystaniem mikroprocesorów,
  • planowania i projektowania układów i systemów pomiarowych,
  • optymalizowania warunków pomiaru, analizowania i interpretowania wyników,
  • stosowania środków informatycznych dla akwizycji pomiarów, sterowania procesami technologicznymi, projektowania, uruchamiania, utrzymania systemów automatyki i robotyki przemysłowej,
  • tworzenia programów komputerowych,
  • rozwiązywania zadań obliczeniowych,
  • przygotowywania, wykonywania i analizowania symulacji oraz eksperymentów komputerowych. 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Inżynieria elektroniczna i komputerowa / Electronic and Computer Engineering:

Absolwent kierunku Inżynieria elektroniczna i komputerowa / Electronic and Computer Engineering na Politechnice Wrocławskiej znajdzie zatrudnienie w:
  • przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, realizacją i eksploatacją systemów elektronicznych analogowych, cyfrowych i mieszanych,
  • przedsiębiorstwach informatycznych,
  • ośrodkach badawczo- rozwojowych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze*:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Inżynieria elektroniczna i komputerowa / Electronic and Computer Engineering na Politechnice Wrocławskiej są: matematyka, fizyka, informatyka, język obcy. 
*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 


 

Komentarze (0)