Inżynieria kwantowa

Inżynieria kwantowa

Inżynieria kwantowa – Politechnika Wrocławska 2021

Studia na kierunku inżynieria kwantowa na Politechnice Wrocławskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria kwantowa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • fizyka
 • metody matematyczne fizyki
 • laboratorium fizyki ogólnej
 • analiza matematyczna
 • techniki programowania
 • kryptografia kwantowa
 • symetrie i fizyka półprzewodników
 • fizyka kropek kwantowych

 

Politechnika Wrocławska stanowi wyraźny punkt na akademickiej mapie kraju. W bogatej ofercie dydaktycznej kandydaci do podjęcia nauki odnajdą wiele interesujących kierunków. Na przykład Inżynierię kwantową, prowadzoną na studiach pierwszego stopnia.
Głównym założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z obszaru kwantowej inżynierii światła i energii oraz kwantowych technologii informatycznych. 
W programie nauczania widnieją następujące przedmioty: fizyka, metody matematyczne fizyki, laboratorium fizyki ogólnej, analiza matematyczna, techniki programowania, kryptografia kwantowa, symetrie i fizyka półprzewodników, fizyka kropek kwantowych, mechanika klasyczna i relatywistyczna, mechanika kwantowa, podstawy elektrodynamiki, optyka nieliniowa, fizyka ciała stałego, teoria metali. Jaka przyszłość czeka absolwentów tego kierunku? Osoby, które ukończyły Inżynierię kwantową na Politechnice Wrocławskiej znajdą zatrudnienie w instytutach naukowych, instytutach badawczych, firmach high- tech, instytucjach rozwijających technologie odnawialnych źródeł energii, firmach świadczących usługi informatyczne.
Dla niektórych kandydatów okres rekrutacji to czas wielu pytań i wątpliwości. Która uczelnia będzie najlepsza? Który kierunek sprosta naszym edukacyjnym oczekiwaniom? Jeśli planujemy naukę we Wrocławiu, warto wiedzieć: Jakie ma Politechnika Wrocławska opinie? Robert, student Inżynierii kwantowej mówi:
„Studia na Politechnice Wrocławskiej to możliwość nabycia wielu różnorodnych umiejętności. To studia pewne, dzięki którym żaden absolwent nie będzie martwił się o pracę.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię kwantową na Politechnice Wrocławskiej:

Absolwent kierunku Inżynieria kwantowa na Politechnice Wrocławskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • fizyki doświadczalnej i teoretycznej,
 • stosowania użytkowych pakietów informatycznych i specjalistycznych inżynierskich systemów informatycznych,
 • posługiwania się przyrządami pomiarowymi,
 • mechaniki kwantowej,
 • metod obliczeniowych i technik programowania,
 • ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności naukowej i inżynierskiej,
 • powiązań inżynierii kwantowej z wybranymi działami nauk technicznych,
 • przeprowadzania analiz numerycznych zjawisk kwantowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria kwantowa:

Absolwent kierunku Inżynieria kwantowa na Politechnice Wrocławskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • instytutach naukowych,
 • instytutach badawczych,
 • firmach high- tech,
 • instytucjach rozwijających technologie odnawialnych źródeł energii,
 • firmach świadczących usługi informatyczne.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria kwantowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku inżynieria kwantowa - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej

 

Komentarze (0)