Matematyka i statystyka

Matematyka i statystyka

Matematyka i statystyka

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

Matematyka i statystyka – Politechnika Wrocławska

Studia na kierunku matematyka i statystyka na Politechnice Wrocławskiej to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku matematyka i statystyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • algebra
 • analiza matematyczna
 • funkcje analityczne
 • matematyka dyskretna
 • rachunek prawdopodobieństwa
 • równania różniczkowe zwyczajne
 • teoria miary
 • modele regresji i ich zastosowanie
 • topologia ogólna

 

Politechnika Wrocławska to czołówka rodzimego kształcenia wyższego. W bogatej ofercie dydaktycznej kandydaci odnajdą, między innymi, kierunek Matematyka i statystyka, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.
Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu matematyki i statystyki, z naciskiem położonym na rachunek prawdopodobieństwa, statystykę i procesy stochastyczne. 
 

Nabywane umiejętności

Jakie przedmioty figurują w programie nauczania? Na przykład: algebra, analiza matematyczna, funkcje analityczne, matematyka dyskretna, rachunek prawdopodobieństwa, równania różniczkowe zwyczajne, teoria miary, modele regresji i ich zastosowanie, topologia ogólna, analiza szeregów czasowych, analiza danych ankietowych, metody numeryczne, eksploracja danych, metody reprezentacyjne, teoria liczb i kryptografia, optymalizacja nieliniowa, modelowanie rynków finansowych. Jaka przyszłość czeka absolwentów tego kierunku? Osoby, które ukończyły Matematykę i statystykę na Politechnice Wrocławskiej znajdą zatrudnienie jako analitycy danych statystycznych w sektorze publicznym i prywatnym, specjaliści do spraw wyceny ryzyka kredytowego.
 

Opinie

Przed wyborem odpowiedniej uczelni, kandydaci zadają sobie wiele pytań, by jak najlepiej porównać oferty edukacyjne, a wystarczy postawić zaledwie jedno pytanie: Jakie ma Politechnika Wrocławska opinie? Karina, studentka Matematyki i statystyki mówi:
„Każdemu polecę studia na Politechnice Wrocławskiej. Dlaczego? Ponieważ zdobywa się świetne wykształcenie, na świetnej uczelni, w świetnym mieście.”
 
 
 
STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

MATEMATYKA I STATYSTYKA - ważne informacje

Matematyka i statystyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Matematykę i statystykę na Politechnice Wrocławskiej:

Absolwent kierunku Matematyka i statystyka na Politechnice Wrocławskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • pojęć i twierdzeń analizy matematycznej,
 • pojęć i twierdzeń algebry liniowej i algebry abstrakcyjnej,
 • pojęć i twierdzeń topologii przestrzeni,
 • języków programowania,
 • posługiwania się językiem i twierdzeniami logiki matematycznej,
 • stosowania metody indukcji matematycznej,
 • metod organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem,
 • analizy zespolonej,
 • wykorzystywania programów komputerowych do analizy danych,
 • przeprowadzania wnioskowań statystycznych,
 • wykonywania obliczeń w abstrakcyjnych strukturach algebraicznych,
 • posługiwania się pojęciem zmiennej losowej. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Matematyka i statystyka:

Absolwent kierunku Matematyka i statystyka na Politechnice Wrocławskiej może znaleźć zatrudnienie jako:
 • analitycy danych statystycznych w sektorze publicznym i prywatnym,
 • specjaliści do spraw wyceny ryzyka kredytowego.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

Komentarze (0)