Matematyka stosowana

Matematyka stosowana

Matematyka stosowana

31.01.2022

Matematyka stosowana – Politechnika Wrocławska 2022

Studia na kierunku matematyka stosowana na Politechnice Wrocławskiej to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku matematyka stosowana w PWR
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku matematyka stosowana znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza matematyczna
 • elementy logiki i teorii mnogości
 • algebra
 • modelowanie stochastyczne
 • statystyka stosowana
 • metrologia z akwizycją danych
 • metody numeryczne
 • matematyka dla przemysłu

 

Politechnika Wrocławska to uczelnia mogąca pochwalić się wysoką pozycją wśród osób udających się na studia. Na długiej liście kierunków kształcenia, kandydaci odnajdą, między innymi, kierunek Matematyka stosowana, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.
 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy matematycznej, a także poznanie zastosowań matematyki w technice, przemyśle i biznesie. Studenci uczą się formułować problemy praktyczne w sposób matematyczny, posługiwać się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu aplikacyjnych problemów matematycznych, czy też sprowadzać praktyczne problemy inżynierskie do postaci modeli matematycznych wykorzystujących metody analityczne, numeryczne i stochastyczne.
Program nauczania złożony jest z następujących przedmiotów: analiza matematyczna, elementy logiki i teorii mnogości, algebra, modelowanie stochastyczne, statystyka stosowana, metrologia z akwizycją danych, metody numeryczne, matematyka dla przemysłu, symulacje komputerowe, pakiety matematyczne, badania operacyjne, analiza danych ankietowych, zastosowania równań różniczkowych, języki formatowania danych, podstawy mechatroniki. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Matematyki stosowanej na Politechnice Wrocławskiej będą mogli wykorzystać jako analitycy, inżynierowie, technicy w laboratoriach akademickich i przemysłowych.
 

Opinie

Dokąd udać się na studia? Takie pytanie bardzo często jest powtarzane przez kandydatów. Aby ułatwić podjęcie decyzji, należy postawić inne: Jakie ma Politechnika Wrocławska opinie? Krystian, student Matematyki stosowanej mówi:
„Politechnika Wrocławska to dla mnie miejsce idealne. Każdy kto chce rozwijać swoje zainteresowania, zdobywać ciekawe umiejętności, powinien skierować swoją uwagę właśnie na tę uczelnię.”
 
 
STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

MATEMATYKA STOSOWANA - ważne informacje

Matematyka stosowana studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Matematykę stosowaną na Politechnice Wrocławskiej:

Absolwent kierunku Matematyka stosowana na Politechnice Wrocławskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • modelowania matematycznego w analizie danych eksperymentalnych,
 • metod analizy szeregów czasowych,
 • metod komputerowego modelowania i symulacji,
 • języków programowania, 
 • stosowania metod algebraicznych w rozwiązywaniu problemów i zadań praktycznych,
 • planowania i przeprowadzania eksperymentów,
 • interpretacji uzyskanych wyników,
 • analitycznych i numerycznych metod rozwiązywania równań różniczkowych. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Matematyka stosowana:

Absolwent kierunku Matematyka stosowana na Politechnice Wrocławskiej może znaleźć zatrudnienie jako:
 • analityk,
 • inżynier,
 • technik w laboratoriach akademickich i przemysłowych. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

Komentarze (0)