Matematyka stosowana/Applied Mathematics

Matematyka stosowana/Applied Mathematics

Matematyka stosowana/Applied Mathematics

Matematyka stosowana / Applied Mathematics – Politechnika Wrocławska 2021

Studia na kierunku matematyka stosowana / Applied Mathematics na Politechnice Wrocławskiej to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku matematyka stosowana / Applied Mathematics znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • mechanika i termodynamika
 • analiza matematyczna
 • algebra
 • statystyka stosowana
 • technologie informacyjne
 • bazy danych
 • metody numeryczne
 • pakiety matematyczne

 

Politechnika Wrocławska to wiodący ośrodek akademicki w naszym kraju. W licznym gronie oferowanych kierunków kształcenia, zainteresowani nauką odnajdą Applied Mathematics, czyli Matematykę stosowaną w języku angielskim, prowadzoną na studiach drugiego stopnia.
Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu nauk matematycznych, fizycznych oraz różnych zagadnień technicznych. Studenci uczą się dokonywać złożonych obliczeń, wydobywać informacje jakościowe z danych ilościowych, formułować problemy inżynierskie w sposób ścisły ułatwiający ich analizę i rozwiązanie, posługiwać się narzędziami informatycznymi.
Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: mechanika i termodynamika, analiza matematyczna, algebra, statystyka stosowana, technologie informacyjne, bazy danych, metody numeryczne, pakiety matematyczne. A co po studiach? Absolwenci Matematyki stosowanej / Applied Mathematics na Politechnice Wrocławskiej znajdą zatrudnienie w roli specjalistów do spraw modelowania matematycznego w firmach badawczych, przemysłowych i finansowych, specjaliści do spraw oceny i analizy ryzyka, pracownicy naukowi.
Dla niektórych kandydatów okres rekrutacji to czas wielu pytań i wątpliwości. Która uczelnia będzie najlepsza? Który kierunek sprosta naszym edukacyjnym oczekiwaniom? Jeśli planujemy naukę we Wrocławiu, warto wiedzieć: Jakie ma Politechnika Wrocławska opinie? Konrad, student Matematyki stosowanej / Applied Mathematics mówi:
„Politechnika Wrocławska daje możliwość zdobycia wykształcenia, dzięki któremu można szerzej otworzyć drzwi na świat. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Matematykę stosowaną / Applied Mathematics:

Absolwent kierunku Matematyka stosowana / Applied Mathematics na Politechnice Wrocławskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • zaawansowanych technik obliczeniowych,
 • modelowania stochastycznego w matematyce finansowej i aktuarialnej,
 • metod estymacji i testowania hipotez w statystycznych modelach parametrycznych i nieparametrycznych,
 • metod prognozy szeregów czasowych,
 • sprawdzania poprawności wnioskowań w budowaniu dowodów formalnych,
 • posługiwania się metodami analizy funkcjonalnej,
 • stosowania metod algebraicznych,
 • konstruowania modeli matematycznych,
 • planowania i przeprowadzania symulacji komputerowych,
 • dokonywania wstępnej analizy ekonomicznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Matematyka stosowana / Applied Mathematics:

Absolwent kierunku Matematyka stosowana / Applied Mathematics na Politechnice Wrocławskiej może znaleźć zatrudnienie jako:

 • specjalista do spraw modelowania matematycznego w firmach badawczych, przemysłowych i finansowych,
 • specjalista do spraw oceny i analizy ryzyka w bankach, instytucjach finansowych, firmach ubezpieczeniowych, firmach handlowych, firmach przemysłowych,
 • pracownik naukowy w instytucjach badawczych i szkołach wyższych. 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

 

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia matematyczne wybrać

Studia na kierunku matematyka stosowana/Applied Mathematics - wszystko co musisz wiedzieć

Studia matematyczne we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska kierunki

Jakie są kierunki matematyczne we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Matematyki Politechniki Wrocławskiej

 

Komentarze (0)