Teleinformatyka studia Politechnika Wrocławska

Teleinformatyka – Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska to uczelnia, której początki sięgają 1945 roku. W szerokiej ofercie dydaktycznej, kandydaci odnajdą, między innymi, kierunek Teleinformatyka, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Kierunek Teleinformatyka na Politechnice Wrocławskiej realizowany jest na Wydziale Elektroniki. Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie takich zagadnień, jak: inżynieria internetowa, bazy danych, sieci teleinformatyczne, sieci multimedialne ze szczególnym uwzględnieniem technik dostępu do usług szerokopasmowych, prowadzenie działalności gospodarczej przy użyciu nowoczesnych technik elektronicznych i bezprzewodowych. 
Studia na kierunku Teleinformatyka na Politechnice Wrocławskiej posiadają następujące specjalności: Projektowanie sieci teleinformatycznych, Utrzymanie sieci teleinformatycznych. W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: technologie informacyjne, algebra liniowa, rachunek prawdopodobieństwa, matematyka dyskretna, teoria systemów, programowanie obiektowe, systemy operacyjne, teoria obwodów, kodowanie, inżynierskie zastosowania statystyki, media transmisyjne, sieci bezprzewodowe, kryptografia, aplikacje multimedialne, elektryczność i magnetyzm, lokalne sieci komputerowe, bazy danych, rozległe sieci komputerowe. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Teleinformatyki na Politechnice Wrocławskiej będą mogli wykorzystać jako projektanci sieci teleinformatycznych, projektanci systemów bazodanowych, programiści systemów informatycznych, specjaliści do spraw utrzymania sieci teleinformatycznych, analitycy i konsultanci systemów teleinformatycznych.
Dla niektórych kandydatów okres rekrutacji to czas wielu pytań i wątpliwości. Która uczelnia będzie najlepsza? Który kierunek sprosta naszym edukacyjnym oczekiwaniom? Jeśli planujemy naukę we Wrocławiu, warto wiedzieć: Jakie ma Politechnika Wrocławska opinie? Michał, student Teleinformatyki mówi:
„Podczas studiów na Politechnice Wrocławskiej zrozumiałem czym dokładnie chciałbym zająć się w życiu zawodowym. Odkryłem nowe pasje, nowe dziedziny, w które chciałbym się zagłębić i w których chciałbym się rozwijać. Politechnika Wrocławska to taka uczelnia, która każdemu stworzy świetne warunki do nauki i rozwoju.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Teleinformatykę na Politechnice Wrocławskiej:

Absolwent kierunku Teleinformatyka na Politechnice Wrocławskiej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • inżynierii i metodologii programowania obiektowego,
 • teorii systemów,
 • projektowania systemów mikroprocesorowych,
 • teorii cyfrowego przetwarzania sygnałów deterministycznych i losowych jako nośników informacji,
 • diagnozowania i utrzymywania sieci teleinformatycznych,
 • zarządzania projektami teleinformatycznymi,
 • projektowania aplikacji internetowych,
 • administrowania sieciami teleinformatycznymi,
 • przeprowadzania analizy ryzyka,
 • projektowania systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Teleinformatyka:

Absolwent kierunku Teleinformatyka na Politechnice Wrocławskiej znajdzie zatrudnienie jako:
 • projektant systemów i sieci teleinformatycznych,
 • projektant systemów bazodanowych, 
 • administrator i programista systemów teleinformatycznych,
 • analityk i konsultant systemów teleinformatycznych,
 • specjalista do spraw utrzymania sieci teleinformatycznych. 

Jakie przedmioty zdawać na maturze*:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Teleinformatyka na Politechnice Wrocławskiej są: matematyka, fizyka, informatyka, język obcy.
*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 


 

Komentarze (0)