Telekomunikacja studia Politechnika Wrocławska

Telekomunikacja – Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska oferuje kształcenie wykraczające poza tradycyjne dziedziny inżynierii, łącząc w sobie nauki techniczne z naukami matematycznymi, przyrodniczymi, ekonomicznymi i humanistycznymi. Jakie kierunki proponuje wrocławska uczelnia? Na przykład Telekomunikację, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Kierunek Telekomunikacja na Politechnice Wrocławskiej realizowany jest na Wydziale Elektroniki. Głównym założeniem nauki jest wykształcenie specjalistów w zakresie telekomunikacyjnych sieci stacjonarnych i mobilnych oraz multimediów w telekomunikacji. Studenci zdobywają wiedzę z obszaru telekomunikacji i miernictwa telekomunikacyjnego, technik kodowania i modulacji, analizy i przetwarzania sygnałów oraz implementacji tych technik w układach mikroprocesorowych. Ponadto, poznają zasady projektowania anten, struktury i zasady działania przewodowych i bezprzewodowych sieci telekomunikacyjnych, jak również metody zarządzania eksploatacji i prowadzenia działalności gospodarczej związanej z użytkowaniem i bezpieczeństwem sieci telekomunikacyjnych.
Studia na kierunku Telekomunikacja na Politechnice Wrocławskiej dzielą się na następujące specjalności: Telekomunikacja mobilna, Sieci teleinformatyczne, Multimedia w telekomunikacji (na pierwszym stopniu), Multimedia w telekomunikacji, Sieci teleinformatyczne (na drugim stopniu). A jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: technologie informacyjne, analiza matematyczna, fizyka, miernictwo, teoria systemów, elektromagnetyzm, systemy operacyjne, programowanie obiektowe, technika obliczeniowa, technika analogowa, chmura obliczeniowa, elementy i układy elektroniczne, sieci komputerowe, technika cyfrowa, modulacje cyfrowe, procesory sygnałowe. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Telekomunikacji na Politechnice Wrocławskiej będą mogli wykorzystać u operatorów sieci telekomunikacyjnych, w działach IT różnych sektorów, firmach produkujących sprzęt informatyczny, biurach projektowych, instytucjach badawczych, biurach rozwojowych przedsiębiorstw.
Wybór odpowiedniej szkoły wyższej to nierzadko niełatwa decyzja, dlatego kandydaci zadają wiele pytań, które mają tę decyzję ułatwić. Jakie ma Politechnika Wrocławska opinie? Dominik, student Telekomunikacji mówi:
„Wszystkim polecam Politechnikę Wrocławską, czyli najlepsze miejsce do rozwijania swoich zainteresowań. „

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Telekomunikację na Politechnice Wrocławskiej:

Absolwent kierunku Telekomunikacja na Politechnice Wrocławskiej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • matematycznych podstaw modeli probabilistycznych,
 • tworzenia zaawansowanych usług multimedialnych,
 • projektowania systemów i urządzeń wysokiej częstotliwości i urządzeń światłowodowych,
 • technik informatycznych związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i prezentowaniem informacji,
 • inżynierii i metodologii programowania obiektowego,
 • projektowania sieci telekomunikacyjnych przewodowych i bezprzewodowych,
 • diagnozowania i optymalizowania działania sieci telekomunikacyjnych,
 • projektowania mikroprocesorowych systemów wbudowanych,
 • implementowania metod numerycznych w postaci kodu komputerowego, 
 • projektowania i utrzymywania urządzeń i systemów do przesyłu sygnałów audio i wideo. 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Telekomunikacja:

Absolwent kierunku Telekomunikacja na Politechnice Wrocławskiej znajdzie zatrudnienie:
jako administrator sieci teleinformatycznych,
 • u operatorów sieci telekomunikacyjnych,
 • w działach IT różnych sektorów gospodarki, finansów, administracji,
 • w biurach projektowych,
 • w biurach rozwojowych przedsiębiorstw,
 • w firmach produkujących sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny,
 • w firmach handlujących sprzętem informatycznym i telekomunikacyjnym, 
 • w instytucjach badawczych. 

Jakie przedmioty zdawać na maturze*:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Telekomunikacja na Politechnice Wrocławskiej są: matematyka, fizyka, informatyka, język obcy. 
*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 


 

Komentarze (0)