Biologia Człowieka

Biologia Człowieka

Biologia Człowieka

31.01.2022

Biologia człowieka – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2022

Studia na kierunku biologia człowieka na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku biologia człowieka w UPWR WROCŁAW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biologia człowieka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • botanika
 • zoologia
 • chemia i biochemia
 • biologia komórki i histologia zwierząt
 • anatomia i fizjologia człowieka
 • mikrobiologia i parazytologia
 • antropogeneza i ewolucjonizm

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oferuje dwadzieścia siedem kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Biologia człowieka, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.
 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy dotyczącej podstaw nauk przyrodniczych oraz nauk pokrewnych. Studenci uczą się wyjaśniać i opisywać zróżnicowanie budowy i zachowań człowieka oraz zasady funkcjonowania człowieka w społeczeństwie. Ponadto, nabywają szereg praktycznych umiejętności, wśród których wyróżnić można, na przykład pierwszą pomoc przedmedyczną, obsługę programów statystycznych, czy rekonstrukcję wyglądu na podstawie szczątków kostnych. Biologia człowieka na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to także praktyki prowadzone na wykopaliskach archeologicznych, w laboratoriach medycznych, laboratoriach kryminalistycznych, czy instytutach naukowo-badawczych.    
W programie nauczania widnieją następujące przedmioty: botanika, zoologia, chemia i biochemia, biologia komórki i histologia zwierząt, anatomia i fizjologia człowieka, mikrobiologia i parazytologia, antropogeneza i ewolucjonizm, prymatologia, genomika, anatomia topograficzna, immunologia. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Biologii człowieka na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu będą mogli wykorzystać w firmach archeologicznych, laboratoriach kryminalistycznych, stacjach sanepidu, poradniach medycznych, urzędach statystycznych, instytutach badań opinii społecznej, muzeach, pracowniach ergonomii i komórkach BHP.
 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu opinie? Sylwia, studentka Biologii człowieka mówi:
„Od samego początku studiów wiedziałam, że Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to najlepszy wybór. Potwierdzają to ciekawe zajęcia, doświadczeni wykładowcy, a także klimat uczelni, który sprzyja zdobywaniu wiedzy.”
 
 
STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

BIOLOGIA CZŁOWIEKA - ważne informacje

Biologia Człowieka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biologię człowieka na Uniwersytecie Przyrodniczym:

Absolwent kierunku Biologia człowieka na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • budowy i czynności struktur anatomicznych ciała,
 • periodyzacji rozwoju człowieka i mechanizmów odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg ontogenezy człowieka,
 • praw i zagadnień związanych z genetyką klasyczną i podstawami dziedziczenia,
 • bioróżnorodności,
 • historii rozwoju antropologii fizycznej i kulturowej,
 • wykonywania analiz ilościowych i jakościowych,
 • podstaw racjonalnego żywienia, 
 • rekonstrukcji wyglądu na podstawie szczątków kostnych,
 • przeprowadzania pomiarów antropometrycznych i obserwacji w terenie,
 • oceny i prognozy skutków demograficznych wynikających z międzypokoleniowych zmian stanu biologicznego,
 • stosowania zasad BHP i ergonomii w laboratoriach i w pracy terenowej, 
 • analizy ekonomicznej kosztów planowanych badań terenowych lub obserwacji.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biologia człowieka:

Absolwent kierunku Biologia człowieka na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:
 • firmach archeologicznych,
 • laboratoriach kryminalistycznych,
 • stacjach sanepidu,
 • poradniach medycznych,
 • urzędach statystycznych,
 • instytutach badań opinii społecznej,
 • muzeach,
 • pracowniach ergonomii i komórkach BHP.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biologia człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz ostatniej oceny z języka obcego. Lista rankingowa (w ramach limitu miejsc) jest równoznaczna z listą zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów UPWr.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komentarze (0)