Biotechnologia stosowana roślin

Biotechnologia stosowana roślin

Biotechnologia stosowana roślin

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Biotechnologia stosowana roślin – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Studia na kierunku biotechnologia stosowana roślin na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biotechnologia stosowana roślin znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biologia komórki
 • chemia organiczna
 • genetyka ogólna
 • embriologia roślin
 • fizjologia roślin
 • cytogenetyka roślin
 • biotechnologia roślin w ochronie środowiska

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to uczelnia o bogatych tradycjach edukacyjnych. Każdego roku przybywa nowe grono studentów, jak również kierunków i specjalności. Jaki kierunek warto wybrać? Na przykład Biotechnologię stosowaną roślin, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie dogłębnej wiedzy z obszaru biotechnologicznych metod doskonalenia roślin uprawnych oraz produkcji roślinnej. Studenci poznają fizjologiczne, komórkowe, molekularne podstawy funkcjonowania organizmu roślinnego, jak również zagadnienia mikrobiologii, która jest niezbędna do zrozumienia zjawisk zachodzących w środowisku, w tym wykorzystania mikroorganizmów w biotechnologii roślin. Biotechnologia stosowana roślin na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to także poznanie zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu biotechnologii.
W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: biologia komórki, chemia organiczna, genetyka ogólna, embriologia roślin, fizjologia roślin, cytogenetyka roślin, biotechnologia roślin w ochronie środowiska, diagnostyka molekularna, biotechnologia roślin w medycynie i przemyśle, monitoring produktów GMO, biologia systemowa i syntetyczna, produkcja metabolitów wtórnych roślin uprawnych, podstawy przedsiębiorczości. A co po studiach? Absolwenci Biotechnologii stosowanej roślin na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu znajdą zatrudnienie w ogrodach botanicznych, instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich urzędach, wojewódzkich agencjach państwowych i innych organizacjach działających na rzecz rolnictwa, a także w firmach zajmujących się produkcją i przetwarzaniem materiału zielarskiego.
 

Opinie

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu opinie? Agnieszka, studentka Biotechnologii stosowanej roślin mówi:
„Mój wybór uczelni i pomysł na studia był efektem wielu zainteresowań i wielu planów na życie. Wiedziałam, że chcę studiować, a potem zostać na stałe we Wrocławiu i wiedziałam, że jedyną możliwością kształcenia jest Uniwersytet Przyrodniczy. Proste, prawda? Studia w pięknym mieście, na świetnej uczelni. To mój przepis na sukces.”
 
 
STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

BIOTECHNOLOGIA STOSOWANIA ROŚLIN - ważne informacje

Biotechnologia stosowana roślin studia Wrocław

Biotechnologia stosowania roślin studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biotechnologię stosowaną roślin na Uniwersytecie Przyrodniczym

Absolwent kierunku Biotechnologia stosowana roślin na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • botaniki i embriologii roślin,
 • fizjologicznych, komórkowych i molekularnych podstaw funkcjonowania organizmu roślinnego,
 • funkcjonowania środowiska przyrodniczego, jego kształtowania i ochrony,
 • opisu procesów genetycznych oraz doskonalenia roślin użytkowych,
 • budowy i funkcjonowania genomów roślinnych,
 • technik, narzędzi i urządzeń badawczych stosowanych w badaniach genetycznych i biotechnologicznych,
 • identyfikowania zagrożeń biotycznych i abiotycznych roślin oraz metod ich zapobiegania.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biotechnologia stosowana roślin:

Absolwent kierunku Biotechnologia stosowana roślin na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:
 • ogrodach botanicznych,
 • instytutach naukowo-badawczych,
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • gminnych, powiatowych i wojewódzkich urzędach,
 • wojewódzkich agencjach państwowych i innych organizacjach działających na rzecz rolnictwa,
 • firmach zajmujących się produkcją i przetwarzaniem materiału zielarskiego.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komentarze (0)