Weterynaria

Weterynaria

Weterynaria – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2021

Studia na kierunku weterynaria na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5,5 roku (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku weterynaria znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia z histologią i embriologią
 • biochemia
 • mikrobiologia
 • patofizjologia
 • żywienie zwierząt
 • chów i hodowla zwierząt
 • etologia
 • diagnostyka kliniczna i laboratoryjna
 • diagnostyka obrazowa

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to uczelnia o bogatych tradycjach edukacyjnych. Każdego roku przybywa nowe grono studentów, a także kierunków i specjalności. Co można wybrać z szerokiej oferty? Na przykład Weterynarię, prowadzoną na jednolitych studiach magisterskich.
Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, która umożliwi badanie stanu zdrowia zwierząt oraz rozpoznawanie, zapobieganie, zwalczanie i leczenie chorób zwierząt, wykonywania zabiegów chirurgicznych, wydawanie opinii i orzeczeń lekarsko- weterynaryjnych, wydawanie recept na leki i materiały medyczne, badanie zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego, czy też nadzór sanitarno- weterynaryjny nad produktami pochodzenia zwierzęcego. Weterynaria na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to praktyki oraz staże kliniczne, dzięki którym nabywa umiejętności praktycznych w zakresie wykonywania zawodu lekarza weterynarii.  
Program nauczania składa się z takich przedmiotów, jak: anatomia z histologią i embriologią, biochemia, mikrobiologia, patofizjologia, żywienie zwierząt, chów i hodowla zwierząt, etologia, diagnostyka kliniczna i laboratoryjna, diagnostyka obrazowa, weterynaria sądowa, ustawodawstwo weterynaryjne. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Weterynarii na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu będą mogli wykorzystać w lecznicach i przychodniach weterynaryjnych, administracji państwowej, państwowej inspekcji weterynaryjnej, instytutach naukowych, laboratoriach mikrobiologicznych, firmach farmaceutycznych, firmach produkujących pasze dla zwierząt gospodarskich i towarzyszących.
Przed wyborem odpowiedniej szkoły wyższej, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, by jak najlepiej porównać oferty edukacyjne, a wystarczy postawić zaledwie jedno pytanie: Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu opinie? Patrycja, studentka Weterynarii mówi:
„Nie ma fajniejszego kierunku od Weterynarii. To kierunek dla każdego, kto kocha nie tylko zwierzęta, ale i ludzi. Te studia to naprawdę ciekawa przygoda, której nie mogłabym wymienić na nic innego. Polecam wszystkim. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to, po prostu, najlepsza uczelnia na świecie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Weterynarię na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu:

Absolwent kierunku Weterynaria na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • praw biologicznych odnoszących się do rozwoju filogenetycznego i ontogenetycznego poszczególnych struktur organizmów zwierzęcych,
 • rozpoznawania struktury i ultrastruktury komórki zwierzęcej i jej zmienności w różnych typach tkanek,
 • mechanizmów związanych z cyklem komórkowym,
 • rozpoznawania mikroskopowej i ultrastrukturalnej budowy tkanek i narządów zwierzęcych,
 • anatomii zwierząt,
 • anatomii topograficznej,
 • fizjologii zwierząt,
 • funkcji antygenów oraz komórek układu odpornościowego,
 • funkcjonowania nośników genetycznych w komórce,
 • wykonywania analiz diagnostycznych i interpretacji wyników,
 • zapobiegania zagrożeniom populacyjnym oraz dla zdrowia ludzi,
 • biostatystyki i metod dokumentacji,
 • weterynarii sądowej.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Weterynaria:

Absolwent kierunku Weterynaria na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:
 • lecznicach i przychodniach weterynaryjnych,
 • administracji państwowej,
 • państwowej inspekcji weterynaryjnej,
 • instytutach naukowych,
 • laboratoriach mikrobiologicznych,
 • firmach farmaceutycznych,
 • firmach produkujących pasze dla zwierząt gospodarskich i towarzyszących.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia weterynaryjne wybrać

Studia na kierunku Weterynaria - wszystko co musisz wiedzieć

Studia weterynaryjne we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy kierunki

Jakie są kierunki weterynaryjne we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej

Komentarze (0)