Lotnictwo

Lotnictwo

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - kierunki studiów

Lotnictwo – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie 2021

Studia na kierunku lotnictwo w Akademii Sztuki Wojennej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku lotnictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia lotnictwa
 • metody organizacji i zarządzania
 • marketing w lotnictwie
 • lotnictwo cywilne
 • transport lotniczy
 • infrastruktura lotniskowa
 • podstawy szkolenia lotniczego
 • służby ruchu lotniczego
 • meteorologia lotnicza
 • porty lotnicze

 

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie to uczelnia o bogatych tradycjach edukacyjnych. W powiększającej się ofercie dydaktycznej, pod literą „L” kandydaci odnajdą kierunek Lotnictwo, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat teorii i paradygmatów badawczych opisujących i wyjaśniających przedmiot badań dyscypliny nauki o obronności, bezpieczeństwie i zarządzaniu, a przede wszystkim funkcjonowania lotnictwa cywilnego i państwowego oraz jego wpływu na obronność i bezpieczeństwo. Studenci zapoznają się z procesami powstawania, funkcjonowania, przekształcania, rozwoju oraz współdziałania organizacji i instytucji lotniczych.

Przedmiotami składającymi się na program nauczania są: historia lotnictwa, metody organizacji i zarządzania, marketing w lotnictwie, lotnictwo cywilne, transport lotniczy, infrastruktura lotniskowa, podstawy szkolenia lotniczego, służby ruchu lotniczego, meteorologia lotnicza, porty lotnicze. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Lotnictwa w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie będą mogli wykorzystać w organizacjach militarnych i pozamilitarnych, instytucjach i organizacjach lotnictwa cywilnego i wojskowego, instytucjach naukowych, prywatnych podmiotach sektora lotniczego, urzędach obsługujących organy centralnej administracji rządowej.

 

Opinie

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie opinie? Tomek, student Lotnictwa mówi:

„Lotnictwo zawsze było moim marzeniem i nigdy nie przyszło mi do głowy, aby studiować jakiś inny kierunek. Wybrałem naukę w Akademii Sztuki Wojennej, bo na tej uczelni znalazłem najciekawszy program nauczania.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

LOTNICTWO - ważne informacje

Lotnictwo studia Warszawa

Lotnictwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Lotnictwo w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie:

Absolwent kierunku Lotnictwo w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • organizacji i zarządzania oraz kierowania organizacjami lotniczymi,
 • krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zachodzących w organizacjach lotniczych,
 • aerodynamiki,
 • prawa i przepisów lotniczych,
 • funkcjonowania lotnictwa państwowego i lotnictwa cywilnego,
 • zarządzania kryzysowego w organizacji lotniczej,
 • rynku przewozów lotniczych,
 • nadzoru nad eksploatacją statków powietrznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Lotnictwo:

Absolwent kierunku Lotnictwo w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • organizacjach militarnych i pozamilitarnych,
 • instytucjach i organizacjach lotnictwa cywilnego i wojskowego,
 • instytucjach naukowych,
 • prywatnych podmiotach sektora lotniczego,
 • urzędach obsługujących organy centralnej administracji rządowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku lotnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo magistra lub równorzędny. Podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie (Od) oraz średnia ocen uzyskanych w toku studiów wyższych (Os). W sytuacjach, kiedy liczba kandydatów na dany kierunek studiów stacjonarnych przekracza wyznaczony limit, wówczas przeprowadzany jest test kwalifikacyjny, a uzyskana ocena (T) brana jest pod uwagę przy końcowym wyniku kwalifikacji (WK).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia wojskowe wybrać

Studia na kierunku Lotnictwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia wojskowe w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej kierunki

Jakie są kierunki wojskowe w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia ASW

Komentarze (0)