Technologie energii odnawialnej

Technologie energii odnawialnej

Technologie energii odnawialnej

12.01.2022

Technologie energii odnawialnej – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2022

Studia na kierunku technologie energii odnawialnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku technologie energii odnawialnej w SGGW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku technologie energii odnawialnej znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • agrofizyka
 • audyt energetyczny budynków
 • automatyka
 • biotechnologiczne podstawy produktywności rolniczej
 • budownictwo ogólne
 • eksploatacja maszyn i urządzeń
 • energetyka słoneczna

 

Kształci studentów w obszarze rolnictwa, ochrony środowiska, żywienia człowieka. W bogatej ofercie dydaktycznej, pod literą „T” kandydaci odnajdą kierunek Technologie energii odnawialnej, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z wybranych działów matematyki, fizyki, chemii, biologii i nauk o ziemi w zakresie potrzebnym do opisywania zjawisk i procesów związanych z technologiami pozyskiwania, przetwarzania i użytkowania energii. Studenci zaznajamiają się ze zjawiskami zachodzącymi w skorupie ziemskiej, zasadami mechaniki i termodynamiki, kształtowaniem konstrukcji i urządzeń. Technologie energii odnawialnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to także wiedza na temat pozyskiwania i wykorzystania danych oraz analiz hydrologicznych, geologicznych, geotechnicznych i klimatycznych niezbędnych w inwestycjach energetycznych.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: agrofizyka, audyt energetyczny budynków, automatyka, biotechnologiczne podstawy produktywności rolniczej, budownictwo ogólne, eksploatacja maszyn i urządzeń, energetyka słoneczna, energetyka wiatrowa, geologia, gospodarka energetyczna, hydrologia, grafika inżynierska, instalacje geotermiczne, komputerowe przetwarzanie danych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Technologii energii odnawialnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie będą mogli wykorzystać w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i obrotem energią na rynkach lokalnych, administracji rządowej i samorządowej, doradztwie na stanowiskach związanych z zagadnieniami energetycznymi.

 

Opinie

Wybór uczelni oraz kierunku kształcenia nierzadko sprawia niemałe problemy. Którą uczelnię wybrać? Która spełni nasze oczekiwania edukacyjne? Kandydaci na studia zadają wiele podobnych pytań. Jakie ma Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie opinie? Łukasz, student Technologii energii odnawialnej mówi:

„SGGW to nowoczesna uczelnia, która proponuje studentom innowacyjną wiedzę i praktyczne umiejętności, których nie uda się zdobyć nigdzie indziej.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

TECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNEJ - ważne informacje

Technologie energii odnawialnej studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Technologie energii odnawialnej:

Absolwent kierunku Technologie energii odnawialnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • opisu matematycznego zjawisk i procesów w przyrodzie,
 • wykonywania analiz jakościowych i ilościowych,
 • prowadzenia ewidencji materiałowej w gospodarstwie rolnym,
 • sporządzania biznesplanów oraz projektów organizacji terytorium gospodarstwa,
 • procesów, zjawisk i interakcji występujących w środowisku,
 • hydrologii i geologii,
 • mechaniki technicznej i wytrzymałości materiałów,
 • procesów przekazywania energii i ciepła,
 • produkcji rolniczej,
 • eksploatacji systemów automatyki,
 • ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji,
 • własności wytrzymałościowych gruntów,
 • oceny sytuacji energetycznej świata i Polski,
 • sporządzania dokumentacji hydrologicznych i zasobowych,
 • prognozowania zaopatrzenia w wodę w wybranych działach gospodarki.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Technologie energii odnawialnej:

Absolwent kierunku Technologie energii odnawialnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i obrotem energią na rynkach lokalnych,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • doradztwie na stanowiskach związanych z zagadnieniami energetycznymi.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Komentarze (0)