Biogospodarka

Biogospodarka

Biogospodarka

23.03.2022

Biogospodarka – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku biogospodarka w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku biogospodarka w WAT
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biogospodarka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia ogólna
 • grafika inżynierska
 • materiałoznawstwo
 • chemia bioorganiczna
 • mechanika płynów
 • mikrobiologia
 • inżynieria procesowa i aparatura

 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie to uczelnia, której nadrzędną misją jest przygotowanie absolwentów gotowych służyć Państwu, w szeroko pojętych aspektach zarówno wojskowych, jak i cywilnych. W szerokiej ofercie dydaktycznej, kandydaci odnajdą, między innymi, kierunek Biogospodarka, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z trzech dyscyplin: biotechnologii, inżynierii środowiska i eksploatacji maszyn. Ponadto, studenci zapoznają się z zagadnieniami nowoczesnych technologii, ekonomii, logistyki oraz zasadami zarządzania własnością intelektualną. Program kształcenia na kierunku Biogospodarka wykorzystuje aktualną wiedzę oraz najnowsze odkrycia i osiągnięcia naukowe w obszarze biogospodarki, w tym szczególnie w zakresie przetwórstwa spożywczego, inżynierii środowiska, bioenergetyki oraz technologii i procesów przemysłowych.

 

Sprawdź

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie kierunki studiów

Wojskowa Akademia Techniczna rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: chemia ogólna, grafika inżynierska, materiałoznawstwo, chemia bioorganiczna, mechanika płynów, mikrobiologia, inżynieria procesowa i aparatura, biofizyka, technologie bioenergetyczne. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Biogospodarki w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie będą mogli wykorzystać w przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących odnawialne zasoby naturalne, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, magazynowaniem, transportowaniem i dystrybucją bioproduktów, przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem i odzyskiem energii, administracji państwowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych zajmujących się zarządzaniem biogospodarką.

 

Opinie

Okres rekrutacji na uczelnie, to czas wypełniony wieloma pytania. Aby rozwiać wątpliwości i pomóc w dokonaniu wyboru, zadajmy pytanie: Jakie ma Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie opinie? Olga, studentka Biogospodarki mówi:

„WAT to bardzo dobra i bardzo ważna uczelnia, gdyż przekazuje nie tylko wiedzę, ale i wartości, bez których kraj nie mógłby funkcjonować.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

BIOGOSPODARKA - ważne informacje

Biogospodarka studia Warszawa

Biogospodarka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biogospodarkę w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie:

Absolwent kierunku Biogospodarka w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • metod, technik i narzędzi wykorzystywanych w procesach wytwarzania produktów biotechnologicznych,
 • oceny jakości surowca w kontekście możliwego sposobu wykorzystania w biogospodarce,
 • systemów jakości i bezpieczeństwa w produkcji pierwotnej.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biogospodarka:

Absolwent kierunku Biogospodarka w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących odnawialne zasoby naturalne,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, magazynowaniem, transportowaniem i dystrybucją bioproduktów,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem i odzyskiem energii,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • organizacjach pozarządowych zajmujących się zarządzaniem biogospodarką.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biogospodarka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Komentarze (0)