Biogospodarka WAT

Biogospodarka – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie to uczelnia, której nadrzędną misją jest przygotowanie absolwentów gotowych służyć Państwu, w szeroko pojętych aspektach zarówno wojskowych, jak i cywilnych. W szerokiej ofercie dydaktycznej, kandydaci odnajdą, między innymi, kierunek Biogospodarka, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Biogospodarka w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie realizowany jest na Wydziale Mechanicznym. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z trzech dyscyplin: biotechnologii, inżynierii środowiska i eksploatacji maszyn. Ponadto, studenci zapoznają się z zagadnieniami nowoczesnych technologii, ekonomii, logistyki oraz zasadami zarządzania własnością intelektualną. Program kształcenia na kierunku Biogospodarka wykorzystuje aktualną wiedzę oraz najnowsze odkrycia i osiągnięcia naukowe w obszarze biogospodarki, w tym szczególnie w zakresie przetwórstwa spożywczego, inżynierii środowiska, bioenergetyki oraz technologii i procesów przemysłowych.

Studia na kierunku Biogospodarka w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie nie posiadają specjalności, a program nauczania składa się z następujących przedmiotów: chemia ogólna, grafika inżynierska, materiałoznawstwo, chemia bioorganiczna, mechanika płynów, mikrobiologia, inżynieria procesowa i aparatura, biofizyka, technologie bioenergetyczne. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Biogospodarki w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie będą mogli wykorzystać w przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących odnawialne zasoby naturalne, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, magazynowaniem, transportowaniem i dystrybucją bioproduktów, przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem i odzyskiem energii, administracji państwowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych zajmujących się zarządzaniem biogospodarką.

Okres rekrutacji na uczelnie, to czas wypełniony wieloma pytania. Aby rozwiać wątpliwości i pomóc w dokonaniu wyboru, zadajmy pytanie: Jakie ma Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie opinie? Olga, studentka Biogospodarki mówi:

„WAT to bardzo dobra i bardzo ważna uczelnia, gdyż przekazuje nie tylko wiedzę, ale i wartości, bez których kraj nie mógłby funkcjonować.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Biogospodarkę w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie:

Absolwent kierunku Biogospodarka w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • metod, technik i narzędzi wykorzystywanych w procesach wytwarzania produktów biotechnologicznych,
  • oceny jakości surowca w kontekście możliwego sposobu wykorzystania w biogospodarce,
  • systemów jakości i bezpieczeństwa w produkcji pierwotnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Biogospodarka:

Absolwent kierunku Biogospodarka w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie znajdzie zatrudnienie w:

  • przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących odnawialne zasoby naturalne,
  • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, magazynowaniem, transportowaniem i dystrybucją bioproduktów,
  • przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem i odzyskiem energii,
  • administracji państwowej i samorządowej,
  • organizacjach pozarządowych zajmujących się zarządzaniem biogospodarką.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Biogospodarka w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie: matematyka, fizyka z astronomią, biologia, chemia, język obcy, język polski.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Biogospodarka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej

Komentarze (0)