Biogospodarka - Warszawa

Biogospodarka - Warszawa

Biogospodarka - Warszawa

Studia w Warszawie

biogospodarka

Odkryj biogospodarkę w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Biogospodarka studia Warszawa 2021 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku Biogospodarka w Warszawie to studia inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżynieria lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Biogospodarka w Warszawie to studia stworzone z myślą o osobach, którym bliskie są ideały ochrony środowiska i które chciałyby otrzymać równocześnie konkretne wykształcenie. Opierać się będzie ono na szczegółowej znajomości zagadnień z obszaru biologii, biotechnologii czy procesów przemysłowych. Studenci uczestniczyć będą również w szeregu laboratoriów.

Otrzymają również praktyczne kwalifikacje oraz poznają nowoczesne metody czy narzędzia wykorzystywane w procesach biotechnologicznych. Po zakończeniu kształcenia absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym czy chemicznym. Czekać a nich będzie również praca w ośrodkach badawczo-rozwojowych.

czytaj dalej wszystko o Biogospodarka - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek biogospodarka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Biogospodarka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne
Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Biogospodarka stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku biogospodarka

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek biogospodarka w Warszawie?

Studia na kierunku biogospodarka mają interdyscyplinarny profil kształcenia, ale mimo wszystko oscyluje on wciąż wokół zagadnień ścisłych. Oznacza to w praktyce, że podczas egzaminów maturalnych będziesz musiał zdawać przedmioty o tym profilu.

Szczególny nacisk połóż na naukę biologii, chemii, matematyki, czy języka obcego nowożytnego. Pamiętaj, że studia inżynieryjne znajdują się w kręgu zainteresowań wielu maturzystów, więc na listach osób przyjętych widnieją nazwiska najlepszych kandydatów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 06.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2021
do 27.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 03.08.2021
do 13.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2021
do 27.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.03.2021
do 16.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.05.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.03.2021
do 16.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.05.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biogospodarka w Warszawie

Studia II stopnia

Czas trwania studiów na kierunku biogospodarka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOGOSPODARKA WARSZAWA STUDIA I STOPNIA

BIOGOSPODARKA WARSZAWA STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek biogospodarka na poszczególnych uczelniach

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOGOSPODARKA WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku biogospodarka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
30
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek biogospodarka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
93
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku biogospodarka w Warszawie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek biogospodarka w Warszawie

 • Politechnika Warszawska
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Warszawie

POKAŻ WSZYSTKIE

Kierunki inżynierskie i techniczne w Warszawie

fotonika
informatyka
Rozwiń

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOGOSPODARKA?

Dziś każde społeczeństwo dąży do jak najbardziej maksymalnego rozwoju. Chcemy korzystać ze zdobyczy techniki, na obrzeżach miast nieustannie powstają nowe i coraz to bardziej rozbudowane kompleksy przemysłowe. Czy zastanawiałeś się jednak kiedykolwiek, czy każdy z tych terenów przystosowany jest do wybudowania na nim kolejnych fabryk? Współcześnie liczy się bowiem nie tylko sam fakt rozwoju, lecz także jego jakość oraz symbioza obowiązująca pomiędzy wytworem ludzkich rąk a zasobami naturalnymi ziemi. Biogospodarka to dyscyplina naukowa, która czuwa między innymi nad zbilansowanym tworzeniem nowych kompleksów przemysłowych.

Studia na kierunku biogospodarka mają profil ścisły i stanowią idealną propozycję kształcenia dla osób, które z jednej strony dostrzegają możliwości, jakie daje dbałość o świadomy rozwój i które z drugiej strony chcą mieć na uwadze ochronę przyrody. To interdyscyplinarny profil kształcenia, na którym odnajdzie się każdy pasjonat nauk ścisłych. Jeśli zatem twoje ulubione przedmioty w szkole do biologia i chemia, a do tego możesz poszczycić się otwartym umysłem, to kierunki studiów takie jak biogospodarka czekają właśnie na ciebie.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku biogospodarka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku biogospodarka w Warszawie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają trzy i pół roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające półtora roku.
Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

2. Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku biogospodarka stanowią od kilku lat bardzo modny profil kształcenia, który związany jest między innymi z aktywnie działającymi ruchami ekologicznymi. Młodym ludziom zależy dziś nie tylko na tempie, lecz przede wszystkim na jakości rozwoju. Uczelnie w Warszawie dostrzegają te tendencje i przygotowują one odpowiedź w postaci kierunku studiów jakim jest biogospodarka. W Warszawie możesz kształcić się na nim na dwóch uczelniach – Politechnice Warszawskiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Przenalizuj propozycje obu tych ośrodków akademickich i wybierz tę, która najpełniej odzwierciedlać będzie twoje oczekiwania.

W programie kształcenia na kierunku biogospodarka znajdzie się wiele interdyscyplinarnych przedmiotów, które kształcą w różnorodnych aspektach. Z jednej strony studenci tego kierunku muszą poznać aspekty związane z zarządzaniem przedsiębiorstwami, a z drugiej podstawowy trzon kształcenia obejmować będą nauki ścisłe. Wśród przedmiotów, wpisanych w siatki programowe, znajdziesz przykładowo:

 • biotechnologię
 • inżynierię środowiska
 • budowę i eksploatację maszyn

Ile trwają studia na kierunku biogospodarka w Warszawie?

Studia na kierunku Biogospodarka w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOGOSPODARKA?

Kierunki studiów takie jak biogospodarka stanowią aktywną odpowiedź uczelni na aktualne zapotrzebowanie, panujące na rynku zatrudnienia. Uczelnie w Warszawie starają się zapewnić swoim studentom takie wykształcenie, dzięki któremu dostaną oni szansę na szybkie znalezienie dobrej i stabilnej pracy. Dodatkowo studia na kierunku biogospodarka pozwolą ci połączyć zainteresowania z dbałością o poziom wykształcenia.

Absolwenci warszawskich uczelni dysponują interdyscyplinarnym wykształceniem, które pozwoli na znalezienie pracy w różnorodnych sektorach przemysłowych, wykorzystujących odnawialne zasoby naturalne. Możesz pracować w firmach, które zajmują się:

 • recyklingiem
 • odnawianiem energii
 • tworzeniem bioproduktów

 

Twoje wykształcenie sprawi również, że będziesz mógł z powodzeniem rozwijać się w fundacjach oraz instytucjach pozarządowych, które zajmują się ochroną środowiska.

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie



#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)