Biogospodarka - Warszawa

Biogospodarka - Warszawa

Studia na kierunku biogospodarka w Warszawie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Biogospodarka stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku biogospodarka

12.01.2024

Biogospodarka studia Warszawa 2024 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku Biogospodarka w Warszawie to studia inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżynieria lub magistraStudia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Biogospodarka - Warszawa
Studia na kierunku biogospodarka w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku biogospodarka w Warszawie rozpocznie się 3 czerwca 2024 r. i potrwa do 28 sierpnia 2024 r. | Biogospodarka Warszawa - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia w Warszawie 2024/2025 na kierunku biogospodarka możesz podjąć na 2 uczelniach publicznychPolitechnice Warszawskiej (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW) oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (Wydział Inżynierii Mechanicznej WAT)
 

Opis kierunku

Biogospodarka w Warszawie to studia stworzone z myślą o osobach, którym bliskie są ideały ochrony środowiska i które chciałyby otrzymać równocześnie konkretne wykształcenie. Opierać się będzie ono na szczegółowej znajomości zagadnień z obszaru biologii, biotechnologii czy procesów przemysłowych. Studenci uczestniczyć będą również w szeregu laboratoriów. Otrzymają również praktyczne kwalifikacje oraz poznają nowoczesne metody czy narzędzia wykorzystywane w procesach biotechnologicznych. Program kształcenia przewiduje realizację takich przedmiotów jak np. infotechnologie, mikrobiologia, inżynieria biomateriałów, intensyfikacja procesów przemysłowych czy optoelektroniczne systemy monitoringu środowiska.

 

Specjalności

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Praca po studiach

Po zakończeniu kształcenia absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym czy chemicznym. Czekać a nich będzie również praca w ośrodkach badawczo-rozwojowych. Dobrze odnajdują się w przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach zajmujących się magazynowaniem, transportem i dystrybucją bioproduktów, a także recyklingiem i odzyskiem energii. Niektórzy inżynierowie biogospodarki decydują się na rozwój swojej kariery zawodowej w administracji państwowej i samorządowej bądź w organizacjach pozarządowych.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek biogospodarka w Warszawie?

Studia na kierunku biogospodarka mają interdyscyplinarny profil kształcenia, ale mimo wszystko oscyluje on wciąż wokół zagadnień ścisłych. Oznacza to w praktyce, że podczas egzaminów maturalnych będziesz musiał zdawać przedmioty o tym profilu.

Szczególny nacisk połóż na naukę biologii, chemii, matematyki, czy języka obcego nowożytnego. Pamiętaj, że studia inżynieryjne znajdują się w kręgu zainteresowań wielu maturzystów, więc na listach osób przyjętych widnieją nazwiska najlepszych kandydatów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOGOSPODARKA?

Dziś każde społeczeństwo dąży do jak najbardziej maksymalnego rozwoju. Chcemy korzystać ze zdobyczy techniki, na obrzeżach miast nieustannie powstają nowe i coraz to bardziej rozbudowane kompleksy przemysłowe. Czy zastanawiałeś się jednak kiedykolwiek, czy każdy z tych terenów przystosowany jest do wybudowania na nim kolejnych fabryk? Współcześnie liczy się bowiem nie tylko sam fakt rozwoju, lecz także jego jakość oraz symbioza obowiązująca pomiędzy wytworem ludzkich rąk a zasobami naturalnymi ziemi. Biogospodarka to dyscyplina naukowa, która czuwa między innymi nad zbilansowanym tworzeniem nowych kompleksów przemysłowych.

Studia na kierunku biogospodarka mają profil ścisły i stanowią idealną propozycję kształcenia dla osób, które z jednej strony dostrzegają możliwości, jakie daje dbałość o świadomy rozwój i które z drugiej strony chcą mieć na uwadze ochronę przyrody. To interdyscyplinarny profil kształcenia, na którym odnajdzie się każdy pasjonat nauk ścisłych. Jeśli zatem twoje ulubione przedmioty w szkole do biologia i chemia, a do tego możesz poszczycić się otwartym umysłem, to kierunki studiów takie jak biogospodarka czekają właśnie na ciebie.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku biogospodarka możemy podzielić na:

1. Typ:

  • Studia I stopnia (inżynierskie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)
2. Tryb:
  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku biogospodarka w Warszawie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają trzy i pół roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające półtora roku.
Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

2. Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku biogospodarka stanowią od kilku lat bardzo modny profil kształcenia, który związany jest między innymi z aktywnie działającymi ruchami ekologicznymi. Młodym ludziom zależy dziś nie tylko na tempie, lecz przede wszystkim na jakości rozwoju. Uczelnie w Warszawie dostrzegają te tendencje i przygotowują one odpowiedź w postaci kierunku studiów jakim jest biogospodarka. W Warszawie możesz kształcić się na nim na dwóch uczelniach – Politechnice Warszawskiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Przenalizuj propozycje obu tych ośrodków akademickich i wybierz tę, która najpełniej odzwierciedlać będzie twoje oczekiwania.

W programie kształcenia na kierunku biogospodarka znajdzie się wiele interdyscyplinarnych przedmiotów, które kształcą w różnorodnych aspektach. Z jednej strony studenci tego kierunku muszą poznać aspekty związane z zarządzaniem przedsiębiorstwami, a z drugiej podstawowy trzon kształcenia obejmować będą nauki ścisłe. Wśród przedmiotów, wpisanych w siatki programowe, znajdziesz przykładowo:

  • biotechnologię
  • inżynierię środowiska
  • budowę i eksploatację maszyn

Uczelnie w Warszawie - kierunek biogospodarka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Warszawska (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW) stacjonarne II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku biogospodarka w Warszawie?

Studia na kierunku Biogospodarka w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Biogospodarka w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOGOSPODARKA?

Kierunki studiów takie jak biogospodarka stanowią aktywną odpowiedź uczelni na aktualne zapotrzebowanie, panujące na rynku zatrudnienia. Uczelnie w Warszawie starają się zapewnić swoim studentom takie wykształcenie, dzięki któremu dostaną oni szansę na szybkie znalezienie dobrej i stabilnej pracy. Dodatkowo studia na kierunku biogospodarka pozwolą ci połączyć zainteresowania z dbałością o poziom wykształcenia.

Absolwenci warszawskich uczelni dysponują interdyscyplinarnym wykształceniem, które pozwoli na znalezienie pracy w różnorodnych sektorach przemysłowych, wykorzystujących odnawialne zasoby naturalne. Możesz pracować w firmach, które zajmują się:

  • recyklingiem
  • odnawianiem energii
  • tworzeniem bioproduktów

 

Twoje wykształcenie sprawi również, że będziesz mógł z powodzeniem rozwijać się w fundacjach oraz instytucjach pozarządowych, które zajmują się ochroną środowiska.

Gdzie studiować na kierunku biogospodarka w Warszawie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Politechnice Warszawskiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Uczelnie na których można studiować kierunek biogospodarka w Warszawie

czytaj dalej uczelnie w Warszawie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Biogospodarka w Warszawie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Biogospodarka Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Biogospodarka Warszawa studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biogospodarka w Warszawie

Studia II stopnia

Biogospodarka w Warszawie

Popularne kierunki biologiczne i przyrodnicze niestacjonarne w Warszawie

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie



#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia