Chemia

Chemia

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kierunki studiów

Chemia – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 2021

Studia na kierunku chemia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie to studia inżynierskie, magisterskie lub jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku chemia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • fizyka
 • matematyka
 • podstawy inżynierii wytwarzania
 • chemia analityczna
 • chemia stosowana i gospodarowanie chemikaliami
 • chemia i technologia materiałów wybuchowych

 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie kształci studentów od 1951 roku. Szeroka gama kierunków, oferuje zdobycie wykształcenia w wielu dziedzinach. Jedną z nich jest Chemia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności z obszaru chemii i technologii chemicznej, opartych na mocnych fundamentach matematyki, nauk przyrodniczych i technicznych. Studenci poznają zasady otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, oraz postępowania z towarami zużytymi i odpadami, jak również zaznajamiają się z tematami zagrożeń ekologicznych, toksykologii środowiskowej, bezpośrednich i odległych skutków zanieczyszczeń środowiskowych, czy ochrony środowiska przed skażeniami. Chemia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie to także znajomość chemii i technologii materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, środków inicjowania spalania i detonacji, współczesnych form użytkowych tych materiałów, prognozy zagrożeń i oceny skutków oddziaływania wybuchu na otoczenie.

Jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania? Na przykład: chemia ogólna i nieorganiczna, fizyka, matematyka, podstawy inżynierii wytwarzania, chemia analityczna, chemia stosowana i gospodarowanie chemikaliami, chemia i technologia materiałów wybuchowych, inżynieria chemiczna, pirotechnika, teoria materiałów wybuchowych, biochemia i biologia, metody obliczeniowe w chemii, chemia środków trujących i procesów odkażania, fizyka jądrowa, materiały wysokoenergetyczne. A co po studiach? Absolwenci Chemii w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie znajdą zatrudnienie w laboratoriach analitycznych, firmach farmaceutycznych, firmach spożywczych, firmach kosmetycznych, instytutach badawczo- rozwojowych, jednostkach wojskowych, instytucjach ochrony środowiska.

 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni czasami sprawia kłopoty. Dlatego warto zadawać pytania, które rozwieją wszelakie edukacyjne wątpliwości. Jakie ma Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie opinie? Marek, student Chemii mówi:

„Wojskowa Akademia Techniczna to uczelnia wyjątkowa w skali całego kraju. Tutaj wszystko jest inne. Uczymy się rzeczy praktycznych, ważnych, nie tylko dla samych siebie, ale także dla naszych służb, dla naszego kraju. Studiowanie tutaj to misja.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

CHEMIA - ważne informacje

Chemia studia Warszawa

Chemia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Chemię w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie:

Absolwent kierunku Chemia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania, wytwarzania i bezpiecznego użytkowania różnych substancji i wyrobów chemicznych,
 • postępowania z niebezpiecznymi odpadami,
 • projektowania i budowy instalacji laboratoryjnej,
 • modeli i zasad modelowania procesów chemicznych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Chemia:

Absolwent kierunku Chemia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach wojskowych,
 • laboratoriach analitycznych,
 • firmach farmaceutycznych,
 • firmach spożywczych,
 • firmach kosmetycznych,
 • instytutach badawczo- rozwojowych,
 • instytucjach ochrony środowiska,
 • policji,
 • składach materiałów wysokoenergetycznych,
 • szkolnictwie wojskowym i cywilnym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku chemia jest konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia chemiczne wybrać

Studia na kierunku Chemia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia chemiczne w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna kierunki

Jakie są kierunki chemiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej

Komentarze (0)