Chemia WAT

Chemia – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie kształci studentów od 1951 roku. Szeroka gama kierunków, oferuje zdobycie wykształcenia w wielu dziedzinach. Jedną z nich jest Chemia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Chemia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie realizowany jest na Wydziale Nowych Technologii i Chemii. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności z obszaru chemii i technologii chemicznej, opartych na mocnych fundamentach matematyki, nauk przyrodniczych i technicznych. Studenci poznają zasady otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, oraz postępowania z towarami zużytymi i odpadami, jak również zaznajamiają się z tematami zagrożeń ekologicznych, toksykologii środowiskowej, bezpośrednich i odległych skutków zanieczyszczeń środowiskowych, czy ochrony środowiska przed skażeniami. Chemia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie to także znajomość chemii i technologii materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, środków inicjowania spalania i detonacji, współczesnych form użytkowych tych materiałów, prognozy zagrożeń i oceny skutków oddziaływania wybuchu na otoczenie.

Studia na kierunku Chemia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie posiadają trzy specjalności: Ochrona przed skażeniami, Materiały wybuchowe i pirotechnika, Materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne. Jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania? Na przykład: chemia ogólna i nieorganiczna, fizyka, matematyka, podstawy inżynierii wytwarzania, chemia analityczna, chemia stosowana i gospodarowanie chemikaliami, chemia i technologia materiałów wybuchowych, inżynieria chemiczna, pirotechnika, teoria materiałów wybuchowych, biochemia i biologia, metody obliczeniowe w chemii, chemia środków trujących i procesów odkażania, fizyka jądrowa, materiały wysokoenergetyczne. A co po studiach? Absolwenci Chemii w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie znajdą zatrudnienie w laboratoriach analitycznych, firmach farmaceutycznych, firmach spożywczych, firmach kosmetycznych, instytutach badawczo- rozwojowych, jednostkach wojskowych, instytucjach ochrony środowiska.

Wybór odpowiedniej uczelni czasami sprawia kłopoty. Dlatego warto zadawać pytania, które rozwieją wszelakie edukacyjne wątpliwości. Jakie ma Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie opinie? Marek, student Chemii mówi:

„Wojskowa Akademia Techniczna to uczelnia wyjątkowa w skali całego kraju. Tutaj wszystko jest inne. Uczymy się rzeczy praktycznych, ważnych, nie tylko dla samych siebie, ale także dla naszych służb, dla naszego kraju. Studiowanie tutaj to misja.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Chemię w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie:

Absolwent kierunku Chemia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania, wytwarzania i bezpiecznego użytkowania różnych substancji i wyrobów chemicznych,
 • postępowania z niebezpiecznymi odpadami,
 • projektowania i budowy instalacji laboratoryjnej,
 • modeli i zasad modelowania procesów chemicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Chemia:

Absolwent kierunku Chemia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie znajdzie zatrudnienie w:

 • jednostkach wojskowych,
 • laboratoriach analitycznych,
 • firmach farmaceutycznych,
 • firmach spożywczych,
 • firmach kosmetycznych,
 • instytutach badawczo- rozwojowych,
 • instytucjach ochrony środowiska,
 • policji,
 • składach materiałów wysokoenergetycznych,
 • szkolnictwie wojskowym i cywilnym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Chemia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie: matematyka, chemia, język obcy, język polski.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia chemiczne wybrać

Studia na kierunku Chemia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia chemiczne w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna kierunki

Jakie są kierunki chemiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej

Komentarze (0)