Chemia

Chemia

Chemia

23.03.2022

Chemia – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku chemia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie to studia inżynierskie, magisterskie lub jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku chemia w WAT
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku chemia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • fizyka
 • matematyka
 • podstawy inżynierii wytwarzania
 • chemia analityczna
 • chemia stosowana i gospodarowanie chemikaliami
 • chemia i technologia materiałów wybuchowych

 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie kształci studentów od 1951 roku. Szeroka gama kierunków, oferuje zdobycie wykształcenia w wielu dziedzinach. Jedną z nich jest Chemia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności z obszaru chemii i technologii chemicznej, opartych na mocnych fundamentach matematyki, nauk przyrodniczych i technicznych. Studenci poznają zasady otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, oraz postępowania z towarami zużytymi i odpadami, jak również zaznajamiają się z tematami zagrożeń ekologicznych, toksykologii środowiskowej, bezpośrednich i odległych skutków zanieczyszczeń środowiskowych, czy ochrony środowiska przed skażeniami. Chemia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie to także znajomość chemii i technologii materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, środków inicjowania spalania i detonacji, współczesnych form użytkowych tych materiałów, prognozy zagrożeń i oceny skutków oddziaływania wybuchu na otoczenie.

 

Sprawdź

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie kierunki studiów

Wojskowa Akademia Techniczna rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania? Na przykład: chemia ogólna i nieorganiczna, fizyka, matematyka, podstawy inżynierii wytwarzania, chemia analityczna, chemia stosowana i gospodarowanie chemikaliami, chemia i technologia materiałów wybuchowych, inżynieria chemiczna, pirotechnika, teoria materiałów wybuchowych, biochemia i biologia, metody obliczeniowe w chemii, chemia środków trujących i procesów odkażania, fizyka jądrowa, materiały wysokoenergetyczne. A co po studiach? Absolwenci Chemii w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie znajdą zatrudnienie w laboratoriach analitycznych, firmach farmaceutycznych, firmach spożywczych, firmach kosmetycznych, instytutach badawczo- rozwojowych, jednostkach wojskowych, instytucjach ochrony środowiska.

 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni czasami sprawia kłopoty. Dlatego warto zadawać pytania, które rozwieją wszelakie edukacyjne wątpliwości. Jakie ma Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie opinie? Marek, student Chemii mówi:

„Wojskowa Akademia Techniczna to uczelnia wyjątkowa w skali całego kraju. Tutaj wszystko jest inne. Uczymy się rzeczy praktycznych, ważnych, nie tylko dla samych siebie, ale także dla naszych służb, dla naszego kraju. Studiowanie tutaj to misja.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

CHEMIA - ważne informacje

Chemia studia Warszawa

Chemia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Chemię w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie:

Absolwent kierunku Chemia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania, wytwarzania i bezpiecznego użytkowania różnych substancji i wyrobów chemicznych,
 • postępowania z niebezpiecznymi odpadami,
 • projektowania i budowy instalacji laboratoryjnej,
 • modeli i zasad modelowania procesów chemicznych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Chemia:

Absolwent kierunku Chemia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach wojskowych,
 • laboratoriach analitycznych,
 • firmach farmaceutycznych,
 • firmach spożywczych,
 • firmach kosmetycznych,
 • instytutach badawczo- rozwojowych,
 • instytucjach ochrony środowiska,
 • policji,
 • składach materiałów wysokoenergetycznych,
 • szkolnictwie wojskowym i cywilnym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Decyzję w sprawie przyjęcia na określony kierunek studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje Komisja Rekrutacyjna tego kierunku, biorąc pod uwagę: wynik ukończenia studiów, stopień zgodności efektów kształcenia uzyskanych przez kandydata z efektami kształcenia wymaganymi do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów – S, wyrażony w procentach; kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów, wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Komentarze (0)