Energetyka

Energetyka

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kierunki studiów

Energetyka – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 2021

Studia na kierunku energetyka w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku energetyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • algebra z geometrią analityczną
 • analiza matematyczna
 • grafika inżynierska
 • podstawy metrologii
 • elektrotechnika
 • materiały konstrukcyjne
 • mechanika techniczna

 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie oferuje kandydatom studia wojskowe i studia cywilne. W ramach tych drugich, zaprasza na kierunek Energetyka, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru przetwarzania, przesyłania i dystrybucji energii w różnych dziedzinach techniki. Studenci poznają zasady zarządzania energią, optymalizację procesów cieplnych i elektroenergetycznych, zagadnienia związane z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesne sposoby i technologie pozyskiwania energii. Energetyka w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie to także przygotowanie do prowadzenia eksploatacji systemów energetycznych i zarządzania energią oraz optymalizacji procesów w technice cieplnej, a także prowadzenia prac naukowo-badawczych przy wykorzystaniu nowoczesnych metod obliczeniowych.

Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania kierunku Energetyka? Na przykład: algebra z geometrią analityczną, analiza matematyczna, grafika inżynierska, podstawy metrologii, elektrotechnika, materiały konstrukcyjne, mechanika techniczna, maszyny elektryczne, termodynamika techniczna. A co po studiach? Absolwenci Energetyki w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie znajdą zatrudnienie w biurach projektujących elektroenergetyczne systemy wytwórcze, przesyłowe, rozdzielcze, zakładach produkujących sprzęt, urządzenia i systemy elektroenergetyczne, zakładach przemysłowych, samorządzie terytorialnym, służbach komunalnych, elektrowniach.

 

Opinie

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie opinie? Karol, student Energetyki mówi:

„Studia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie to czas spędzany aktywnie. Tutaj nie ma miejsca na nudę. Dla mnie najważniejsze jest to, że na zajęciach zdobywam wiedzę praktyczną.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

ENERGETYKA - ważne informacje

Energetyka studia Warszawa

Energetyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Energetykę w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie:

Absolwent kierunku Energetyka w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania, budowy, badań i eksploatacji urządzeń energetycznych,
 • przetwarzania i analizy danych,
 • narzędzi i systemów pomiarowych,
 • tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej urządzeń elektroenergetycznych, energoelektronicznych i maszyn energetycznych,
 • obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania,
 • praktycznego doboru substancji smarujących i przeciwdziałających zużywaniu elementów maszyn i urządzeń energetycznych w fazie konstruowania, wytwarzania i eksploatacji,
 • projektowania hydrostatycznych układów napędu i sterowania,
 • oceny właściwości użytkowych oraz zasad racjonalnego wykorzystania środków transportu drogowego,
 • oceny wpływu parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych pojazdu na jego energochłonność,
 • zasad doboru technologii ochrony środowiska i korzystania z odnawialnych źródeł energii,
 • organizowania prac z wykorzystaniem maszyn i urządzeń przeładunkowo- transportowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Energetyka:

Absolwent kierunku Energetyka w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach projektujących elektroenergetyczne systemy wytwórcze, przesyłowe, rozdzielcze,
 • zakładach produkujących sprzęt, urządzenia i systemy elektroenergetyczne,
 • zakładach przemysłowych,
 • samorządzie terytorialnym,
 • służbach komunalnych,
 • elektrowniach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku energetyka jest konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Energetyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej

Komentarze (0)