Geodezja i kartografia

Geodezja i kartografia

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kierunki studiów

Geodezja i kartografia – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 2021

Studia na kierunku geodezja i kartografia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku geodezja i kartografia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • geodezyjna technika pomiarowa
 • geografia fizyczna i gospodarcza
 • grafika inżynierska
 • matematyka
 • rachunek wyrównawczy
 • informatyka geodezyjno- kartograficzna

 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie to szkoła wyższa kształcąca od początku lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku. W gronie kierunków, oferowanych zarówno w profilu wojskowym jak i cywilnym znajduje się Geodezja i kartografia, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem nauk przyrodniczych, nauk technicznych oraz matematyki. Istotą jest opanowanie materiału z obszaru wyznaczania położenia obiektów w przestrzeni, przedstawiania ich na mapie, a także badania i pomiarów deformacji Ziemi. Studenci uczą się określać i ewidencjonować stan własności nieruchomości ziemi oraz pozyskiwać dane dla systemów informacji przestrzennej, gospodarki gruntami, projektowania rozwoju obszarów wiejskich, czy też wykonywania map gospodarczych.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: geodezyjna technika pomiarowa, geografia fizyczna i gospodarcza, grafika inżynierska, matematyka, rachunek wyrównawczy, informatyka geodezyjno- kartograficzna, interpretacja zobrazowań terenu, geodezja satelitarna, topografia, numeryczne metody opracowań geodezyjnych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Geodezji i kartografii w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie będą mogli wykorzystać w przedsiębiorstwach wykonawczych geodezyjnych i geoinformatycznych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach i agencjach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami.

 

Opinie

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje nieporządek w głowach kandydatów. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia sprosta wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Jeśli ostatecznie, zdecydowaliście się na kierunek Geodezja i kartografia, warto zadać pytanie: Jakie ma Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie opinie? Grzesiek, student Geodezji i kartografii mówi:

„Wojskowa Akademia Techniczna to miejsce, w którym każdy może realizować swoje plany, marzenia, pomysły. Tutaj liczy się zaangażowanie i chęć poznawania nowych przestrzeni nauki. Nie zamieniłbym tej uczelni na żadną inną.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

GEODEZJA I KARTOGRAFIA - ważne informacje

Geodezja i kartografia studia Warszawa

Geodezja i kartografia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Geodezja i kartografia w Wojskowej Akademii Technicznej:

Absolwent kierunku Geodezja i kartografia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania i zakładania sieci geodezyjnych poziomych i pionowych,
 • współczesnych metod i technik pomiarów geodezyjnych satelitarnych i naziemnych,
 • metod i technik przetwarzania analogowych i cyfrowych informacji obrazowych dla celów opracowań fotogrametrycznych i interpretacyjnych,
 • zasad projektowania oraz metod opracowania i sporządzania map topograficznych i inżynieryjno- gospodarczych z wykorzystaniem techniki komputerowej,
 • metod projektowania i tworzenia geodezyjnych systemów informacji przestrzennej typu GIS i LIS,
 • tworzenia katastru nieruchomości oraz procedur stosowanych w gospodarce nieruchomościami,
 • geodezyjnej obsługi procesów realizacji i eksploatacji obiektów inżynierskich i przemysłowych,
 • geodezyjnego urządzenia terenów rolnych,
 • prognozowania stanu atmosfery.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Geodezja i kartografia:

Absolwent kierunku Geodezja i kartografia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach wykonawczych geodezyjnych i geoinformatycznych,
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej,
 • instytucjach i agencjach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia geograficzne wybrać

Studia na kierunku Geodezja i kartografia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia geograficzne w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna kierunki

Jakie są kierunki geograficzne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej

Komentarze (0)