Geodezja i kartografia

Geodezja i kartografia

Geodezja i kartografia

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Geodezja i kartografia – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie rekrutacja

Studia na kierunku geodezja i kartografia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku geodezja i kartografia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • geodezyjna technika pomiarowa
 • geografia fizyczna i gospodarcza
 • grafika inżynierska
 • matematyka
 • rachunek wyrównawczy
 • informatyka geodezyjno- kartograficzna

 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie to szkoła wyższa kształcąca od początku lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku. W gronie kierunków, oferowanych zarówno w profilu wojskowym jak i cywilnym znajduje się Geodezja i kartografia, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem nauk przyrodniczych, nauk technicznych oraz matematyki. Istotą jest opanowanie materiału z obszaru wyznaczania położenia obiektów w przestrzeni, przedstawiania ich na mapie, a także badania i pomiarów deformacji Ziemi. Studenci uczą się określać i ewidencjonować stan własności nieruchomości ziemi oraz pozyskiwać dane dla systemów informacji przestrzennej, gospodarki gruntami, projektowania rozwoju obszarów wiejskich, czy też wykonywania map gospodarczych.

 

Sprawdź

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie kierunki studiów

Wojskowa Akademia Techniczna rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: geodezyjna technika pomiarowa, geografia fizyczna i gospodarcza, grafika inżynierska, matematyka, rachunek wyrównawczy, informatyka geodezyjno- kartograficzna, interpretacja zobrazowań terenu, geodezja satelitarna, topografia, numeryczne metody opracowań geodezyjnych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Geodezji i kartografii w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie będą mogli wykorzystać w przedsiębiorstwach wykonawczych geodezyjnych i geoinformatycznych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach i agencjach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami.

 

Opinie

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje nieporządek w głowach kandydatów. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia sprosta wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Jeśli ostatecznie, zdecydowaliście się na kierunek Geodezja i kartografia, warto zadać pytanie: Jakie ma Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie opinie? Grzesiek, student Geodezji i kartografii mówi:

„Wojskowa Akademia Techniczna to miejsce, w którym każdy może realizować swoje plany, marzenia, pomysły. Tutaj liczy się zaangażowanie i chęć poznawania nowych przestrzeni nauki. Nie zamieniłbym tej uczelni na żadną inną.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

GEODEZJA I KARTOGRAFIA - ważne informacje

Geodezja i kartografia studia Warszawa

Geodezja i kartografia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Geodezja i kartografia w Wojskowej Akademii Technicznej:

Absolwent kierunku Geodezja i kartografia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania i zakładania sieci geodezyjnych poziomych i pionowych,
 • współczesnych metod i technik pomiarów geodezyjnych satelitarnych i naziemnych,
 • metod i technik przetwarzania analogowych i cyfrowych informacji obrazowych dla celów opracowań fotogrametrycznych i interpretacyjnych,
 • zasad projektowania oraz metod opracowania i sporządzania map topograficznych i inżynieryjno- gospodarczych z wykorzystaniem techniki komputerowej,
 • metod projektowania i tworzenia geodezyjnych systemów informacji przestrzennej typu GIS i LIS,
 • tworzenia katastru nieruchomości oraz procedur stosowanych w gospodarce nieruchomościami,
 • geodezyjnej obsługi procesów realizacji i eksploatacji obiektów inżynierskich i przemysłowych,
 • geodezyjnego urządzenia terenów rolnych,
 • prognozowania stanu atmosfery.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Geodezja i kartografia:

Absolwent kierunku Geodezja i kartografia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach wykonawczych geodezyjnych i geoinformatycznych,
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej,
 • instytucjach i agencjach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Komentarze (0)