Geodezja i kartografia - Warszawa

Geodezja i kartografia - Warszawa

Geodezja i kartografia - Warszawa

Studia w Warszawie

geodezja i kartografia

Odkryj kierunek geodejza i kartografia w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

14.02.2023

Geodezja i kartografia Warszawa 2023 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku geodezja i kartografia to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Studia na kierunku geodezja i kartografia w Warszawie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku geodezja i kartografia w Warszawie rozpocznie się 5 czerwca 2023 r. i potrwa do 10 lipca 2023 r. | Geodezja i kartografia Warszawa - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Warszawie geodezję i kartografię możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznejPolitechnice Warszawskiej (Wydział Geodezji i Kartografii PW).
 

Opis kierunku

Geodezja i kartografia to studia, dzięki którym można zdobyć praktyczne wykształcenie. Czego nauczą się studenci podczas kształcenia w Warszawie? Zdobędą interdyscyplinarną wiedzę z pogranicza nauk geograficznych, technicznych czy informatycznych. Nieobce będą im także zagadnienia ściśle związane z królową nauk, czyli matematyką.

 

Praca po studiach

Do umiejętności zdobytych podczas kształcenia wyższego można z kolei zaliczyć korzystanie z geodezyjnych narzędzi pomiarowych, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków czy też wykonywanie prac geodezyjnych w oparciu o nowoczesne metody. Po zakończeniu kształcenia na absolwentów będą czekać firmy geodezyjne, wydawnictwa kartograficzne czy też przedsiębiorstwa budowlane.

czytaj dalej wszystko o Geodezja i kartografia - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jak wygląda rekrutacja na kierunek geodezja i kartografia w Warszawie?

Studenci, którzy rozważają rozpoczęcie kształcenia na kierunkach takich jak geodezja i kartografia, powinni odpowiednio wcześnie sprawdzić, jakie przedmioty uwzględnić podczas maturalnych przygotowań. Warto szczególną uwagę poświęcić na naukę matematyki, fizyki, geografii i języków obcych. Dobrze jest także sprawdzić, jakie przedmioty zdawać na poziomie rozszerzonym.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Geodezja i kartografia w Warszawie

Jak wyglądają studia na kierunku geodezja i kartografia w Warszawie?

To, jak wyglądają studia na kierunku geodezja i kartografia, zależy w dużej mierze od wybranej uczelni w Warszawie. Studenci mogą wybrać bowiem Politechnikę Warszawską lub Wojskową Akademią Techniczną. Każdą z tych szkół cechują wysokie standardy akademickie, lecz każda z nich zapewnia odrobinę inne wykształcenie.

Warto więc przeanalizować programy kształcenia. Jedno jest pewne – studia w Warszawie na kierunku geodezja i kartografia obfitują nie tylko w wykłady, lecz przede wszystkim w ćwiczenia praktyczne. Studenci na początku opanowują zagadnienia związane z przedmiotami ścisłymi.

Geodezja i kartografia to kierunek, który przygotowuje przede wszystkim do opracowywania nowoczesnych map, w programie kształcenia musi znaleźć się więc wiele specjalistycznych przedmiotów takich jak nawet grafika inżynierska czy rachunek wyrównawczy i geomatyka.

 

Typ i tryb studiów

Studia na kierunku geodezja i kartografia możemy podzielić na:

1. Typ:

  • studia jednolite magisterskie;
  • studia I stopnia (inżynierskie);
  • studia II stopnia (magisterskie).

2. Tryb:

  • studia stacjonarne;
  • studia niestacjonarne.

Studia na kierunku geodezja i kartografia mogą się różnić w zależności od wybranej uczelni. Jeśli studenci chcieliby równolegle zadbać o wykształcenie wojskowe, to będą na nich czekać pięcioletnie studia jednolite magisterskie. Wtedy też przystąpią do jednego egzaminu dyplomowego.

Uczelnie w Warszawie przygotowały też dwustopniową propozycję nauki. Po ukończeniu kształcenia I stopnia absolwenci otrzymują tytuł inżyniera. Mogą oni dalej kontynuować zdobywanie wiedzy na studiach II stopnia, przygotowują się oni również do obrony najważniejszej pracy dyplomowej. Tytuł magistra inżyniera świadczyć będzie bowiem o kompletności wykształcenia.

Na studiach w Warszawie na kierunku geodezja i kartografia można się również kształcić w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Należy pamiętać jednak, że ten drugi tryb nauki zawsze wiąże się z uiszczaniem opłat za czesne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku geodezja wyposażają studentów przede wszystkim w praktyczne kwalifikacje. Muszą być one przede wszystkim osadzone na stabilnych podstawach teoretycznych. Wiedza, jaką otrzymają studenci, dotyczy geografii, informatyki czy techniki. Szerokie informacje z tych obszarów pozwalają na rozwój bardzo konkretnych kwalifikacji zawodowych.

Do umiejętności rozwijanych przez studentów geodezji i kartografii można zaliczyć między innymi: projektowanie i zakładanie sieci geodezyjnych poziomych i pionowych. Studenci poznają również metody i techniki różnorodnych pomiarów geodezyjnych czy zasad projektowania oraz metod opracowania i sporządzania map topograficznych i inżynieryjno-gospodarczych z wykorzystaniem techniki komputerowej.

Ile trwają studia na kierunku geodezja i kartografia w Warszawie?

Studia na kierunku geodezja i kartografia mogą różnić się czasem trwania w zależności od wybranej uczelni. Kształcenie może trwać bowiem nieprzerwanie przez 5 lat i wtedy studenci otrzymują tytuł magistra inżyniera. Geodezję i kartografię można studiować również dwustopniowo. Na I stopniu kształcenie trwa albo 3,5 roku (studia stacjonarne) albo 4 lata (niestacjonarne). Na II stopniu 1,5 roku (stacjonarnie) lub 2 lata (zaocznie).

Geodezja i kartografia w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3,5 do 4 lat inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku geodezja i kartografia w Warszawie?

Studia na kierunku geodezja i kartografia wyposażają studentów w praktyczne umiejętności. Absolwenci dysponują więc takimi kwalifikacjami, które pozwalają na znalezienie pracy w konkretnych obszarach. Wszystko też zależy od ukończonej uczelni. Absolwenci WAT-u po mianowaniu na stopień podporucznika kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Absolwenci politechniki mogą bardziej swobodnie rozwijać karierę.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku geodezja i kartografia:

  • biura projektowe;
  • firmy geodezyjne i budowlane;
  • wydawnictwa kartograficzne;
  • odpowiednie jednostki administracyjne i samorządowe itd.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Geodezja i kartografia w Warszawie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Geodezja i kartografia Warszawa studia i stopnia

Geodezja i kartografia Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Geodezja i kartografia Warszawa studia stacjonarne

Geodezja i kartografia Warszawa studia niestacjonarne

Kierunki geograficzne w Warszawie

Rozwiń

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia