Geodezja i kartografia - Warszawa

Geodezja i kartografia - Warszawa

Geodezja i kartografia - Warszawa

Studia w Warszawie

geodezja i kartografia

Odkryj kierunek geodejza i kartografia w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Geodezja i kartografia Warszawa 2021 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku geodezja i kartografia to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra. Studia możesz też rozpocząć w formie pięcioletnich studiów magisterskich.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. 

 

Geodezja i kartografia to studia, dzięki którym można zdobyć praktyczne wykształcenie. Czego nauczą się studenci podczas kształcenia w Warszawie? Zdobędą interdyscyplinarną wiedzę z pogranicza nauk geograficznych, technicznych czy informatycznych. Nieobce będą im także zagadnienia ściśle związane z królową nauk, czyli matematyką.

Do umiejętności zdobytych podczas kształcenia wyższego można z kolei zaliczyć korzystanie z geodezyjnych narzędzi pomiarowych, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków czy też wykonywanie prac geodezyjnych w oparciu o nowoczesne metody. Po zakończeniu kształcenia na absolwentów będą czekać firmy geodezyjne, wydawnictwa kartograficzne czy też przedsiębiorstwa budowlane.

czytaj dalej wszystko o Geodezja i kartografia - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek geodezja i kartografia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Jak wygląda rekrutacja na kierunek geodezja i kartografia w Warszawie?

Studenci, którzy rozważają rozpoczęcie kształcenia na kierunkach takich jak geodezja i kartografia, powinni odpowiednio wcześnie sprawdzić, jakie przedmioty uwzględnić podczas maturalnych przygotowań. Warto szczególną uwagę poświęcić na naukę matematyki, fizyki, geografii i języków obcych. Dobrze jest także sprawdzić, jakie przedmioty zdawać na poziomie rozszerzonym.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Geodezja i kartografia w Warszawie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

GEODEZJA I KARTOGRAFIA WARSZAWA STUDIA I STOPNIA

GEODEZJA I KARTOGRAFIA WARSZAWA STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GEODEZJA I KARTOGRAFIA WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

GEODEZJA I KARTOGRAFIA WARSZAWA STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku geodezja i kartografia w Warszawie?

To, jak wyglądają studia na kierunku geodezja i kartografia, zależy w dużej mierze od wybranej uczelni w Warszawie. Studenci mogą wybrać bowiem Politechnikę Warszawską lub Wojskową Akademią Techniczną. Każdą z tych szkół cechują wysokie standardy akademickie, lecz każda z nich zapewnia odrobinę inne wykształcenie.

Warto więc przeanalizować programy kształcenia. Jedno jest pewne – studia w Warszawie na kierunku geodezja i kartografia obfitują nie tylko w wykłady, lecz przede wszystkim w ćwiczenia praktyczne. Studenci na początku opanowują zagadnienia związane z przedmiotami ścisłymi.

Geodezja i kartografia to kierunek, który przygotowuje przede wszystkim do opracowywania nowoczesnych map, w programie kształcenia musi znaleźć się więc wiele specjalistycznych przedmiotów takich jak nawet grafika inżynierska czy rachunek wyrównawczy i geomatyka.

 

Typ i tryb studiów

Studia na kierunku geodezja i kartografia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia jednolite magisterskie;
 • studia I stopnia (inżynierskie);
 • studia II stopnia (magisterskie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne;
 • studia niestacjonarne.

Studia na kierunku geodezja i kartografia mogą się różnić w zależności od wybranej uczelni. Jeśli studenci chcieliby równolegle zadbać o wykształcenie wojskowe, to będą na nich czekać pięcioletnie studia jednolite magisterskie. Wtedy też przystąpią do jednego egzaminu dyplomowego.

Uczelnie w Warszawie przygotowały też dwustopniową propozycję nauki. Po ukończeniu kształcenia I stopnia absolwenci otrzymują tytuł inżyniera. Mogą oni dalej kontynuować zdobywanie wiedzy na studiach II stopnia, przygotowują się oni również do obrony najważniejszej pracy dyplomowej. Tytuł magistra inżyniera świadczyć będzie bowiem o kompletności wykształcenia.

Na studiach w Warszawie na kierunku geodezja i kartografia można się również kształcić w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Należy pamiętać jednak, że ten drugi tryb nauki zawsze wiąże się z uiszczaniem opłat za czesne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku geodezja wyposażają studentów przede wszystkim w praktyczne kwalifikacje. Muszą być one przede wszystkim osadzone na stabilnych podstawach teoretycznych. Wiedza, jaką otrzymają studenci, dotyczy geografii, informatyki czy techniki. Szerokie informacje z tych obszarów pozwalają na rozwój bardzo konkretnych kwalifikacji zawodowych.

Do umiejętności rozwijanych przez studentów geodezji i kartografii można zaliczyć między innymi: projektowanie i zakładanie sieci geodezyjnych poziomych i pionowych. Studenci poznają również metody i techniki różnorodnych pomiarów geodezyjnych czy zasad projektowania oraz metod opracowania i sporządzania map topograficznych i inżynieryjno-gospodarczych z wykorzystaniem techniki komputerowej.

Ile trwają studia na kierunku geodezja i kartografia w Warszawie?

Studia na kierunku geodezja i kartografia mogą różnić się czasem trwania w zależności od wybranej uczelni. Kształcenie może trwać bowiem nieprzerwanie przez 5 lat i wtedy studenci otrzymują tytuł magistra inżyniera. Geodezję i kartografię można studiować również dwustopniowo. Na I stopniu kształcenie trwa albo 3,5 roku (studia stacjonarne) albo 4 lata (niestacjonarne). Na II stopniu 1,5 roku (stacjonarnie) lub 2 lata (zaocznie).

Jaka praca po studiach na kierunku geodezja i kartografia w Warszawie?

Studia na kierunku geodezja i kartografia wyposażają studentów w praktyczne umiejętności. Absolwenci dysponują więc takimi kwalifikacjami, które pozwalają na znalezienie pracy w konkretnych obszarach. Wszystko też zależy od ukończonej uczelni. Absolwenci WAT-u po mianowaniu na stopień podporucznika kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Absolwenci politechniki mogą bardziej swobodnie rozwijać karierę.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku geodezja i kartografia:

 • biura projektowe;
 • firmy geodezyjne i budowlane;
 • wydawnictwa kartograficzne;
 • odpowiednie jednostki administracyjne i samorządowe itd.

Kierunki geograficzne w Warszawie

Rozwiń

Komentarze (0)