Geodezja i kartografia - Warszawa

Geodezja i kartografia - Warszawa

Studia na kierunku geodezja i kartografia w Warszawie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

15.01.2024

Geodezja i kartografia Warszawa 2024 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku geodezja i kartografia to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Geodezja i kartografia - Warszawa
Studia na kierunku geodezja i kartografia w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku geodezja i kartografia w Warszawie rozpocznie się 3 czerwca 2024 r. i potrwa do 28 sierpnia 2024 r. | Geodezja i kartografia Warszawa - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia w Warszawie 2024/2025 na kierunku geodezja i kartografia możesz podjąć na 1 uczelni publicznejPolitechnice Warszawskiej (Wydział Geodezji i Kartografii PW).
 

Opis kierunku

Geodezja i kartografia to studia, dzięki którym można zdobyć praktyczne wykształcenie. Czego nauczą się studenci podczas kształcenia w Warszawie? Zdobędą interdyscyplinarną wiedzę z pogranicza nauk geograficznych, technicznych czy informatycznych. Nieobce będą im także zagadnienia ściśle związane z królową nauk, czyli matematyką. Do umiejętności zdobytych podczas kształcenia wyższego można z kolei zaliczyć korzystanie z geodezyjnych narzędzi pomiarowych, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków czy też wykonywanie prac geodezyjnych w oparciu o nowoczesne metody. W siatce zajęć możemy spodziewać się przedmiotów takich związanych z topografią, fotogrametrią, prawem geodezyjnym i prawem własności nieruchomości, systemami informacji geograficznej, czy geodezją satelitarną.

 

Praca po studiach

Po zakończeniu kształcenia absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach geodezyjnych. Są cenionymi kandydatami do pracy w wydawnictwach kartograficznych czy też przedsiębiorstwach budowlanych i górniczych. Dobrze odnajdą się również w różnych rodzajach instytucji publicznych np. w urzędach na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów umożliwiają absolwentom rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, oferującej usługi geodezyjne bądź związanej z zarządzaniem nieruchomościami.

Jak wygląda rekrutacja na kierunek geodezja i kartografia w Warszawie?

Studenci, którzy rozważają rozpoczęcie kształcenia na kierunkach takich jak geodezja i kartografia, powinni odpowiednio wcześnie sprawdzić, jakie przedmioty uwzględnić podczas maturalnych przygotowań. Warto szczególną uwagę poświęcić na naukę matematyki, fizyki, geografii i języków obcych. Dobrze jest także sprawdzić, jakie przedmioty zdawać na poziomie rozszerzonym.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku geodezja i kartografia w Warszawie?

To, jak wyglądają studia na kierunku geodezja i kartografia, zależy w dużej mierze od wybranej uczelni w Warszawie. Studenci mogą wybrać bowiem Politechnikę Warszawską lub Wojskową Akademią Techniczną. Każdą z tych szkół cechują wysokie standardy akademickie, lecz każda z nich zapewnia odrobinę inne wykształcenie.

Warto więc przeanalizować programy kształcenia. Jedno jest pewne – studia w Warszawie na kierunku geodezja i kartografia obfitują nie tylko w wykłady, lecz przede wszystkim w ćwiczenia praktyczne. Studenci na początku opanowują zagadnienia związane z przedmiotami ścisłymi.

Geodezja i kartografia to kierunek, który przygotowuje przede wszystkim do opracowywania nowoczesnych map, w programie kształcenia musi znaleźć się więc wiele specjalistycznych przedmiotów takich jak nawet grafika inżynierska czy rachunek wyrównawczy i geomatyka.

 

Typ i tryb studiów

Studia na kierunku geodezja i kartografia możemy podzielić na:

1. Typ:

  • studia jednolite magisterskie;
  • studia I stopnia (inżynierskie);
  • studia II stopnia (magisterskie).

2. Tryb:

  • studia stacjonarne;
  • studia niestacjonarne.

Studia na kierunku geodezja i kartografia mogą się różnić w zależności od wybranej uczelni. Jeśli studenci chcieliby równolegle zadbać o wykształcenie wojskowe, to będą na nich czekać pięcioletnie studia jednolite magisterskie. Wtedy też przystąpią do jednego egzaminu dyplomowego.

Uczelnie w Warszawie przygotowały też dwustopniową propozycję nauki. Po ukończeniu kształcenia I stopnia absolwenci otrzymują tytuł inżyniera. Mogą oni dalej kontynuować zdobywanie wiedzy na studiach II stopnia, przygotowują się oni również do obrony najważniejszej pracy dyplomowej. Tytuł magistra inżyniera świadczyć będzie bowiem o kompletności wykształcenia.

Na studiach w Warszawie na kierunku geodezja i kartografia można się również kształcić w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Należy pamiętać jednak, że ten drugi tryb nauki zawsze wiąże się z uiszczaniem opłat za czesne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku geodezja wyposażają studentów przede wszystkim w praktyczne kwalifikacje. Muszą być one przede wszystkim osadzone na stabilnych podstawach teoretycznych. Wiedza, jaką otrzymają studenci, dotyczy geografii, informatyki czy techniki. Szerokie informacje z tych obszarów pozwalają na rozwój bardzo konkretnych kwalifikacji zawodowych.

Do umiejętności rozwijanych przez studentów geodezji i kartografii można zaliczyć między innymi: projektowanie i zakładanie sieci geodezyjnych poziomych i pionowych. Studenci poznają również metody i techniki różnorodnych pomiarów geodezyjnych czy zasad projektowania oraz metod opracowania i sporządzania map topograficznych i inżynieryjno-gospodarczych z wykorzystaniem techniki komputerowej.

Uczelnie w Warszawie - kierunek geodezja i kartografia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Warszawska (Wydział Geodezji i Kartografii PW) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku geodezja i kartografia w Warszawie?

Studia na kierunku geodezja i kartografia mogą różnić się czasem trwania w zależności od wybranej uczelni. Kształcenie może trwać bowiem nieprzerwanie przez 5 lat i wtedy studenci otrzymują tytuł magistra inżyniera. Geodezję i kartografię można studiować również dwustopniowo. Na I stopniu kształcenie trwa albo 3,5 roku (studia stacjonarne) albo 4 lata (niestacjonarne). Na II stopniu 1,5 roku (stacjonarnie) lub 2 lata (zaocznie).

Geodezja i kartografia w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3,5 do 4 lat inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku geodezja i kartografia w Warszawie?

Studia na kierunku geodezja i kartografia wyposażają studentów w praktyczne umiejętności. Absolwenci dysponują więc takimi kwalifikacjami, które pozwalają na znalezienie pracy w konkretnych obszarach. Wszystko też zależy od ukończonej uczelni. Absolwenci WAT-u po mianowaniu na stopień podporucznika kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Absolwenci politechniki mogą bardziej swobodnie rozwijać karierę.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku geodezja i kartografia:

  • biura projektowe;
  • firmy geodezyjne i budowlane;
  • wydawnictwa kartograficzne;
  • odpowiednie jednostki administracyjne i samorządowe itd.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Geodezja i kartografia w Warszawie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Geodezja i kartografia Warszawa studia i stopnia

Geodezja i kartografia Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Geodezja i kartografia Warszawa studia stacjonarne

Geodezja i kartografia Warszawa studia niestacjonarne

Geodezja i kartografia w Warszawie

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia