Inżynieria bezpieczeństwa

Inżynieria bezpieczeństwa

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kierunki studiów

Inżynieria bezpieczeństwa – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 2021

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • fizyka
 • komunikacja społeczna
 • nauka o materiałach
 • elektrotechnika i elektronika
 • mechanika
 • metrologia
 • analiza ryzyka
 • procesy stochastyczne

 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie to istotny punkt na edukacyjnej mapie naszego kraju. Każdy kandydat może obrać profil nauki: cywilny albo wojskowy, a potem przystąpić do zgłębiania wiedzy; na przykład na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa, prowadzonym na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat racjonalnej maksymalizacji ochrony ludzi, środowiska naturalnego i dóbr cywilizacji. Studenci poznają zagadnienia inżynierii bezpieczeństwa technicznego oraz inżynierii bezpieczeństwa cywilnego, czyli zgłębiają zakres projektowania, budowania, eksploatacji oraz likwidacji obiektów technicznych, w celu zminimalizowania możliwości i rozmiaru ich negatywnego oddziaływania na otoczenie, jak również zakres ograniczania i usuwania negatywnych skutków wywołanych bezpośrednio przez zjawiska naturalne, katastrofy obiektów technicznych i umyślne destrukcyjne działanie ludzi.

Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania kierunku Inżynieria bezpieczeństwa? Na przykład: fizyka, komunikacja społeczna, nauka o materiałach, elektrotechnika i elektronika, mechanika, metrologia, analiza ryzyka, procesy stochastyczne, modelowania obiektowe, środki bezpieczeństwa i ochrony, psychologia i socjologia, termodynamika i transport ciepła, mechanika płynów, zarządzanie bezpieczeństwem. A co po studiach? Absolwenci Inżynierii bezpieczeństwa w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie znajdą zatrudnienie w przemyśle maszynowym, przemyśle chemicznym, przedsiębiorstwach eksploatujących zaawansowane technicznie środki transportu, jednostkach naukowo- badawczych, firmach ochrony obiektów i infrastruktury, firmach monitorujących środowisko, jednostkach administracji terenowej.

 

Opinie

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie opinie? Dawid, student Inżynierii bezpieczeństwa mówi:

„Wybrałem studia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, aby zdobyć wykształcenie, które bardzo potrzebne jest w dzisiejszych czasach. „

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA - ważne informacje

Inżynieria bezpieczeństwa studia Warszawa

Inżynieria bezpieczeństwa studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię bezpieczeństwa w Wojskowej Akademii Technicznej:

Absolwent kierunku Inżynieria bezpieczeństwa w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • metod matematycznych w obszarze zastosowań inżynierskich,
 • opisu matematycznego zjawisk i procesów,
 • zapobiegania niepożądanym efektom procesów chemicznych,
 • opisu układów mechanicznych w stanach statycznych i dynamicznych,
 • analizy ryzyka,
 • mechanizmów funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych,
 • logistyki w bezpieczeństwie,
 • organizacji i funkcjonowania systemów bezpieczeństwa,
 • funkcjonowania służb ratowniczych,
 • rozpoznawania i identyfikacji zagrożeń,
 • konstruowania systemów bezpieczeństwa,
 • monitorowania zagrożeń,
 • doboru środków bezpieczeństwa i ochrony właściwych do przewidzianych zagrożeń.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria bezpieczeństwa:

Absolwent kierunku Inżynieria bezpieczeństwa w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle maszynowym,
 • przemyśle chemicznym,
 • przedsiębiorstwach eksploatujących zaawansowane technicznie środki transportu,
 • jednostkach naukowo- badawczych,
 • firmach ochrony obiektów i infrastruktury,
 • firmach monitorujących środowisko,
 • jednostkach administracji terenowej.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa jest konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej

Komentarze (0)