Inżynieria kosmiczna i satelitarna

Inżynieria kosmiczna i satelitarna

Inżynieria kosmiczna i satelitarna

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kierunki studiów

Inżynieria kosmiczna i satelitarna – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 2021

Studia na kierunku inżynieria kosmiczna i satelitarna w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria kosmiczna i satelitarna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • algebra z geometrią analityczną
 • analiza matematyczna
 • grafika inżynierska
 • mechanika techniczna
 • obwody i sygnały
 • miernictwo elektroniczne
 • elementy elektroniczne
 • podstawy programowania

 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie oferuje kandydatom studia wojskowe i studia cywilne. W ramach tych drugich, zaprasza na kierunek Inżynieria kosmiczna i satelitarna, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest przygotowanie do pracy w dziedzinie innowacyjnych technik kosmicznych i satelitarnych. Studenci nabywają umiejętności w zakresie projektowania, testowania i rozwoju systemów elektronicznych, optoelektronicznych i mechatronicznych wykorzystywanych w technice kosmicznej oraz poznają podstawy planowania i nadzorowania orbitalnych misji kosmicznych obejmujące metody analizy i interpretacji pozyskanych danych obserwacyjnych.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: algebra z geometrią analityczną, analiza matematyczna, grafika inżynierska, mechanika techniczna, obwody i sygnały, miernictwo elektroniczne, elementy elektroniczne, podstawy programowania, konstrukcja urządzeń elektronicznych, modelowanie danych, termodynamika techniczna, układy analogowe, układy cyfrowe, detekcja sygnałów optycznych, podstawy fizyki kosmicznej, podstawy techniki laserowej. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Inżynierii kosmicznej i satelitarnej w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie będą mogli wykorzystać w przedsiębiorstwach realizujących przedsięwzięcia związane z projektowaniem, budową i użytkowaniem elementów składowych urządzeń satelitarnych, instytutach badawczo-rozwojowych prowadzących prace naukowo-badawcze związane z eksploracją kosmosu, szkolnictwie wyższym.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych z kształceniem nierzadko sprawia problemy. Kandydaci na studia porównują oferty dydaktyczne, listę przedmiotów do zaliczenia, a nawet nazwiska wśród grona absolwentów. Jakie ma Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie opinie? Konrad, student Inżynierii kosmicznej i satelitarnej mówi:

„Nauka może być interesującą przygodą. Tak właśnie wyglądają studia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Jeśli chcesz, żeby nauka sprawiała ci przyjemność, wybierz tę właśnie uczelnię.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

INŻYNIERIA KOSMICZNA I SATELITARNA - ważne informacje

Inżynieria kosmiczna i satelitarna studia Warszawa

Inżynieria kosmiczna i satelitarna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię kosmiczną i satelitarną:

Absolwent kierunku Inżynieria kosmiczna i satelitarna w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • techniki laserowej,
 • techniki podczerwieni,
 • techniki rentgenowskiej i techniki gamma,
 • modelowania pola ciężkości Ziemi,
 • nawigacji satelitarnej,
 • projektowania misji kosmicznych,
 • konstrukcji i eksploatacji satelitarnych przyrządów optycznych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria kosmiczna i satelitarna:

Absolwent kierunku Inżynieria kosmiczna i satelitarna w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach realizujących przedsięwzięcia związane z projektowaniem, budową i użytkowaniem elementów składowych urządzeń satelitarnych,
 • instytutach badawczo-rozwojowych prowadzących prace naukowo-badawcze związane z eksploracją kosmosu,
 • szkolnictwie wyższym.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria kosmiczna i satelitarna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria kosmiczna i satelitarna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej

Komentarze (0)