Obronność państwa

Obronność państwa

Obronność państwa

23.03.2022

Obronność państwa – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku obronność państwa w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku obronność państwa w WAT
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku obronność państwa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • system obronności i bezpieczeństwa państwa
 • ekonomia
 • historia
 • współczesne systemy polityczne
 • nauka o państwie
 • współczesny terroryzm
 • międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych
 • geoekonomia
 • geopolityka i obronność

 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie jest publiczną szkołą wyższą nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. W swej ofercie posiada kierunki realizowane zarówno w profilu wojskowym, jak i cywilnym. W gronie tych drugich znajdziemy, między innymi, Obronność państwa, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętnośc

Założeniem kształcenia jest pozyskanie solidnej wiedzy z zakresu wielu dyscyplin i nauk: politycznych, ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także z zakresu problematyki obronności państwa.

 

Sprawdź

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie kierunki studiów

Wojskowa Akademia Techniczna rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Jakie przedmioty składają się na program nauczania kierunku Obronność państwa w WAT? Na przykład: system obronności i bezpieczeństwa państwa, ekonomia, historia, współczesne systemy polityczne, nauka o państwie, współczesny terroryzm, międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych, geoekonomia, geopolityka i obronność, bezpieczeństwo informacji w obronności, współczesne konflikty zbrojne, prognozowanie obronne, technologia wojny informacyjnej. A co może czekać po ukończeniu nauki? Absolwenci Obronności państwa w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie znajdą zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, agencjach państwowych, spółkach skarbu państwa, podmiotach gospodarczych, organizacjach pozarządowych.

 

Opinie

Przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z nauką, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, porównują oferty kształcenia, sprawdzają programy nauczania. Aby pozbyć się wszelakich wątpliwości, należy zadać proste pytanie: Jakie ma Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie opinie? Patrycja, studentka Obronności państwa mówi:

„Wojskowa Akademia Techniczna to miejsce, w którym nauka sprawia olbrzymią przyjemność i czuje się, że z każdym dniem coraz bardziej rozwija się swoje umiejętności. „

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

OBRONNOŚĆ PAŃSTWA - ważne informacje

Obronność państwa studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Obronność państwa w Wojskowej Akademii Technicznej:

Absolwent kierunku Obronność państwa w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmów funkcjonowania organów państwowych i administracji publicznej,
 • procesów zarządzania w obszarze obronności państwa,
 • interpretacji i oceny zjawisk i procesów zachodzących w funkcjonowaniu systemu militarnego państwa,
 • rozwiązywania problemów logistycznych, zwłaszcza w sytuacjach kryzysu i zagrożenia na podstawie niekompletnych informacji,
 • posługiwania się językiem specjalistycznym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Obronność państwa:

Absolwent kierunku Obronność państwa w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • agencjach państwowych,
 • spółkach skarbu państwa,
 • podmiotach gospodarczych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • zespołach i centrach zarządzania kryzysowego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku obronność państwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Decyzję w sprawie przyjęcia na określony kierunek studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje Komisja Rekrutacyjna tego kierunku, biorąc pod uwagę: wynik ukończenia studiów, stopień zgodności efektów kształcenia uzyskanych przez kandydata z efektami kształcenia wymaganymi do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów – S, wyrażony w procentach; kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów, wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Komentarze (0)