Obronność państwa

Obronność państwa

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kierunki studiów

Obronność państwa – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 2021

Studia na kierunku obronność państwa w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku obronność państwa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • system obronności i bezpieczeństwa państwa
 • ekonomia
 • historia
 • współczesne systemy polityczne
 • nauka o państwie
 • współczesny terroryzm
 • międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych
 • geoekonomia
 • geopolityka i obronność

 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie jest publiczną szkołą wyższą nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. W swej ofercie posiada kierunki realizowane zarówno w profilu wojskowym, jak i cywilnym. W gronie tych drugich znajdziemy, między innymi, Obronność państwa, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętnośc

Założeniem kształcenia jest pozyskanie solidnej wiedzy z zakresu wielu dyscyplin i nauk: politycznych, ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także z zakresu problematyki obronności państwa.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania kierunku Obronność państwa w WAT? Na przykład: system obronności i bezpieczeństwa państwa, ekonomia, historia, współczesne systemy polityczne, nauka o państwie, współczesny terroryzm, międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych, geoekonomia, geopolityka i obronność, bezpieczeństwo informacji w obronności, współczesne konflikty zbrojne, prognozowanie obronne, technologia wojny informacyjnej. A co może czekać po ukończeniu nauki? Absolwenci Obronności państwa w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie znajdą zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, agencjach państwowych, spółkach skarbu państwa, podmiotach gospodarczych, organizacjach pozarządowych.

 

Opinie

Przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z nauką, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, porównują oferty kształcenia, sprawdzają programy nauczania. Aby pozbyć się wszelakich wątpliwości, należy zadać proste pytanie: Jakie ma Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie opinie? Patrycja, studentka Obronności państwa mówi:

„Wojskowa Akademia Techniczna to miejsce, w którym nauka sprawia olbrzymią przyjemność i czuje się, że z każdym dniem coraz bardziej rozwija się swoje umiejętności. „

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

OBRONNOŚĆ PAŃSTWA - ważne informacje

Obronność państwa studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Obronność państwa w Wojskowej Akademii Technicznej:

Absolwent kierunku Obronność państwa w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmów funkcjonowania organów państwowych i administracji publicznej,
 • procesów zarządzania w obszarze obronności państwa,
 • interpretacji i oceny zjawisk i procesów zachodzących w funkcjonowaniu systemu militarnego państwa,
 • rozwiązywania problemów logistycznych, zwłaszcza w sytuacjach kryzysu i zagrożenia na podstawie niekompletnych informacji,
 • posługiwania się językiem specjalistycznym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Obronność państwa:

Absolwent kierunku Obronność państwa w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • agencjach państwowych,
 • spółkach skarbu państwa,
 • podmiotach gospodarczych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • zespołach i centrach zarządzania kryzysowego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku obronność państwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Proces rekrutacji odbywa się na podstawie wyników ukończenia studiów wyższych i wyników uzyskanych w czasie trwania studiów oraz posiadanych kompetencji.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia wojskowe wybrać

Studia na kierunku Obronność państwa - wszystko co musisz wiedzieć

Studia wojskowe w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna kierunki

Jakie są kierunki wojskowe w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej

Komentarze (0)