Obronność państwa studia - kierunek studiów

Chyba nikt nie zaryzykowałby stwierdzenia, że żyjemy w zupełnie bezpiecznych czasach, o ile takie w ogóle istnieją. Każdy okres historyczny ma swoje napięcia rozpościera się na pajęczynie społecznych, kulturowych i politycznych zależności, których kombinacje czasem doprowadzają rzeczywistość do momentu wrzenia, punktu kulminacyjnego, sytuacji przesilenia. Wielu z nich można zapobiec dysponując odpowiednią wiedzą, umiejętnościami oraz zasobem technicznych rozwiązań, których wdrożenie pozwala nie tylko reagować na stan z „tu i teraz”, ale prognozować możliwy rozwój wypadków i odpowiednio wcześnie reagować na podobny schemat w przyszłości. Sytuacja kryzysowa to w końcu nic innego, jak schemat a wypracowanie odpowiedniego, analitycznego podejścia do rozpracowywania takich schematów jest domeną osób, które zdecydowały się zgłębić temat bezpieczeństwa i podjęły studia na kierunku obronność państwa.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli cechuje Cię umiejętność trzeźwego myślenia, nawet w obliczu stresu i w sytuacjach, w których nie czujesz się w pełni komfortowo, rzadko ulegasz emocjom i szybko potrafisz znaleźć najlepsze rozwiązanie najbardziej skomplikowanych problemów, chciałbyś związać swoją karierę z Siłami Zbrojnymi a w toku studiów rozwinąć swoje umiejętności językowe oraz poznać struktury administracyjne, logistyczne i organizacyjne zarządzające obronnością, by stać się w przyszłości pracownikiem którejś z nich, studia na kierunku obronność państwa mogą się okazać tym, czego szukasz.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i na rozwój jakich umiejętności możesz liczyć jako adept tego kierunku? Twórcy programu kształcenia przygotowali do Twojej naukowej dyspozycji cztery specjalizacje: zarządzanie obronnością, system militarny państwa, logistyka obronności i bezpieczeństwa oraz system pozamilitarny państwa. Dokonując wyboru jednej z nich uświadomisz sobie jak złożonym procesem jest troska o bezpieczeństwo kraju, przyglądając się przy okazji własnym predyspozycjom i dopiero co kiełkującym planom zawodowym. W zależności od tego, w którym kierunku zdecydujesz się pójść, zgłębisz odpowiednio profilowaną wiedzę, chociażby z zakresu struktury i sposobów funkcjonowania urzędów, organów państwowych i administracyjnych, odpowiedzialnych za dowodzenie siłami zbrojnymi. Dowiesz się jakie działania należy przedsięwziąć, by wprowadzić w państwie stan gotowości bojowej, opanujesz język specjalistyczny, nauczysz się analizować i interpretować sytuacje i wydarzenia pod kątem potencjalnego zagrożenia, które mogą stworzyć. Spojrzysz także z szerszej perspektywy na definicję bezpieczeństwa uświadamiając sobie, że działania obronne to nie tylko militarna gotowość do podjęcia walki a ich zasięg wkracza głęboko w każdy aspekt funkcjonowania państwa: ekonomiczny, społeczno-kulturowy, polityczny, ekologiczny i inne.

 

Praca po studiach

Gdzie będziesz mógł pracować, kiedy ukończysz studia na kierunku obronność państwa? Twoje kompetencje pozwolą Ci na pracę w charakterze analityka bezpieczeństwa wewnętrznego lub twórcy innowacyjnych systemów bezpieczeństwa kraju. Z powodzeniem znajdziesz zatrudnienie w strukturach administracji rządowej i samorządowej, agencjach państwowych lub w instytucjach i organizacjach związanych z pracą nad doskonaleniem obronności państwa oraz monitorowaniem jej aktualnego stanu.

Jakie przedmioty zdawać na maturze ?

Przy rekrutacji na kierunek obronność państwa na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, geografia lub historia lub wiedza o społeczeństwie.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK OBRONNOŚĆ PAŃSTWA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

UCZELNIE, GDZIE OBRONNOŚĆ PAŃSTWA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne +

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II),
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Filia w Sieradzu stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Studia online AHE w Łodzi stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: online

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia:
do 21.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
do 11.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 01.09.2020
do 08.10.2020
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU OBRONNOŚĆ PAŃSTWA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku obronność państwa?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • złożoności procesu zarządzania obronnością i bezpieczeństwem kraju
 • struktury i sposobów funkcjonowania urzędów, organów państwowych i organów administracyjnych w kontekście dowodzenia siłami zbrojnymi
 • mechanizmów wprowadzania stanu gotowości bojowej
 • języka specjalistycznego stosowanego w obronności
 • analizy i interpretacji sytuacji i zdarzeń pod kątem potencjalnego zagrożenia
 • twórczego rozwiązywania problemów logistycznych
 • myślenia analitycznego
 • praktycznej znajomości języka obcego na poziomie B2
 • cywilnej i demokratycznej kontroli nad Siłami zbrojnymi
 • zasad dowodzenia siłami zbrojnymi podczas pokoju, kryzysu i wojny

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

OBRONNOŚĆ PAŃSTWA STUDIA NIESTACJONARNE

OBRONNOŚĆ PAŃSTWA STUDIA STACJONARNE

Czas trwania studiów na kierunku obronność państwa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

OBRONNOŚĆ PAŃSTWA STUDIA I STOPNIA

OBRONNOŚĆ PAŃSTWA STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek obronność państwa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Przedmioty:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku obronność państwa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
80
II stopnia:
80
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
40
II stopnia:
40
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek obronność państwa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
25
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku obronność państwa?

Absolwent kierunku obronność państwa znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • centrach zarządzania kryzysowego
 • organizacjach i instytucjach odpowiedzialnych za monitorowanie i ulepszanie systemów bezpieczeństwa
 • analityk bezpieczeństwa zewnętrznego
 • projektant systemów bezpieczeństwa
 • cywilnej i demokratycznej kontroli nad Siłami zbrojnymi
 • administracji rządowej i samorządowej

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU OBRONNOŚĆ PAŃSTWA

Komentarze (0)