Biogospodarka UR

Biogospodarka – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie to szkoła wyższa, której misją jest sprostanie wyzwaniom współczesności, a szczególnie postępującej globalizacji gospodarki oraz przestrzeni edukacyjnej i badawczej. W gronie oferowanych kierunków kształcenia, pod literą „B” kandydaci odnajdą Biogospodarkę, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Biogospodarka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie realizowany jest na Wydziale Rolniczo- Ekonomicznym. Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy przyrodniczej, jak również specjalistycznej, obejmującej zagadnienia agronomii i inżynierii środowiska. Studenci poznają zasady obowiązujące w produkcji pierwotnej prowadzonej w różnych systemach rolniczych, zasady bezpieczeństwa biosanitarnego, jak również zasady funkcjonowania rynków i konkurencji w biogospodarce.

Studia na kierunku Biogospodarka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie posiadają następujące specjalności: Bezpieczeństwo biosanitarne, Bioinżynieria produkcji pierwotnej (na pierwszym stopniu), Inżynieria surowców i bioproduktów, Ochrona zdrowia roślin (na drugim stopniu). Program nauczania składa się z takich przedmiotów jak: botanika i taksonomia, ekonomia, matematyka, zoologia, statystyka matematyczna, podstawy produkcji pierwotnej, podstawy żywienia roślin, doskonalenie roślin i nasiennictwa, metodyka badań naukowych, bioekonomia, zarządzanie przedsiębiorstwem, rynek surowców i bioproduktów, biotechnologia w środowisku, metodyka doradztwa, bezpieczeństwo żywności i systemy jakości. Jaka przyszłość czeka absolwentów tego kierunku? Osoby, które ukończyły Biogospodarkę na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie znajdą zatrudnienie w sektorze rolno- spożywczym, sektorze energetycznym, administracji publicznej, ochronie środowiska.

Nauka na studiach powinna prowadzić do realizacji marzeń. Jeżeli chcemy studiować Biogospodarkę, warto zadać pytanie: Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Aneta, studentka Biogospodarki mówi:

„Studia na Uniwersytecie Rolniczym były moim najważniejszym celem. Udało mi się to osiągnąć i będąc teraz na trzecim roku wiem, że nie zamieniłabym tej uczelni na żadną inną.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Biogospodarkę na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie:

Absolwent kierunku Biogospodarka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad funkcjonowania biogospodarki i jej znaczenia w kontekście rozwoju gospodarczego,
 • zrównoważonego wykorzystywania zasobów środowiska i zachowania jego bioróżnorodności,
 • funkcjonowania organizmów żywych na różnych poziomach organizacji,
 • złożonych zjawisk przyrodniczych i procesów biotechnologicznych zachodzących i wykorzystywanych w biogospodarce i środowisku,
 • nowoczesnych technologii przetwórczych,
 • wpływu czynników warunkujących jakość surowców,
 • projektowania i analizowania wyników eksperymentów naukowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Biogospodarka:

Absolwent kierunku Biogospodarka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie znajdzie zatrudnienie w:

 • sektorze rolno- spożywczym,
 • sektorze energetycznym,
 • administracji publicznej,
 • ochronie środowiska.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Biogospodarka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie są: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka lub matematyka.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Biogospodarka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Rolniczo- Ekonomicznym UR 

Komentarze (0)