Biogospodarka

Biogospodarka

Biogospodarka

26.01.2022

Biogospodarka – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 2022

Studia na kierunku biogospodarka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku biogospodarka w UR KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biogospodarka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • botanika i taksonomia
 • ekonomia
 • matematyka
 • zoologia
 • statystyka matematyczna
 • podstawy produkcji pierwotnej
 • podstawy żywienia roślin
 • doskonalenie roślin i nasiennictwa

 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie to szkoła wyższa, której misją jest sprostanie wyzwaniom współczesności, a szczególnie postępującej globalizacji gospodarki oraz przestrzeni edukacyjnej i badawczej. W gronie oferowanych kierunków kształcenia, pod literą „B” kandydaci odnajdą Biogospodarkę, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy przyrodniczej, jak również specjalistycznej, obejmującej zagadnienia agronomii i inżynierii środowiska. Studenci poznają zasady obowiązujące w produkcji pierwotnej prowadzonej w różnych systemach rolniczych, zasady bezpieczeństwa biosanitarnego, jak również zasady funkcjonowania rynków i konkurencji w biogospodarce.

Program nauczania składa się z takich przedmiotów jak: botanika i taksonomia, ekonomia, matematyka, zoologia, statystyka matematyczna, podstawy produkcji pierwotnej, podstawy żywienia roślin, doskonalenie roślin i nasiennictwa, metodyka badań naukowych, bioekonomia, zarządzanie przedsiębiorstwem, rynek surowców i bioproduktów, biotechnologia w środowisku, metodyka doradztwa, bezpieczeństwo żywności i systemy jakości. Jaka przyszłość czeka absolwentów tego kierunku? Osoby, które ukończyły Biogospodarkę na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie znajdą zatrudnienie w sektorze rolno- spożywczym, sektorze energetycznym, administracji publicznej, ochronie środowiska.

 

Opinie

Nauka na studiach powinna prowadzić do realizacji marzeń. Jeżeli chcemy studiować Biogospodarkę, warto zadać pytanie: Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Aneta, studentka Biogospodarki mówi:

„Studia na Uniwersytecie Rolniczym były moim najważniejszym celem. Udało mi się to osiągnąć i będąc teraz na trzecim roku wiem, że nie zamieniłabym tej uczelni na żadną inną.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

BIOGOSPODARKA - ważne informacje

Biogospodarka studia Kraków

​Biogospodarka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biogospodarkę na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja:

Absolwent kierunku Biogospodarka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad funkcjonowania biogospodarki i jej znaczenia w kontekście rozwoju gospodarczego,
 • zrównoważonego wykorzystywania zasobów środowiska i zachowania jego bioróżnorodności,
 • funkcjonowania organizmów żywych na różnych poziomach organizacji,
 • złożonych zjawisk przyrodniczych i procesów biotechnologicznych zachodzących i wykorzystywanych w biogospodarce i środowisku,
 • nowoczesnych technologii przetwórczych,
 • wpływu czynników warunkujących jakość surowców,
 • projektowania i analizowania wyników eksperymentów naukowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biogospodarka:

Absolwent kierunku Biogospodarka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • sektorze rolno- spożywczym,
 • sektorze energetycznym,
 • administracji publicznej,
 • ochronie środowiska.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Komentarze (0)