Technologia żywności i żywienie człowieka

Technologia żywności i żywienie człowieka

Technologia żywności i żywienie człowieka

Technologia żywności i żywienie człowieka

Technologia żywności i żywienie człowieka – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie to szkoła wyższa mogąca pochwalić się prowadzeniem innowacyjnych badań w wielu dziedzinach, wpisujących się w interdyscyplinarne kierunki badań naukowych. A jakie kierunki kształcenia czekają na kandydatów? Na przykład Technologia żywności i żywienie człowieka, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem nauki jest wykształcenie specjalistów w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności. Studenci uczą się organizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń, a także przeprowadzać kalkulację ekonomiczną, jak również uczą się zasad funkcjonowania rynku i zasad marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka.

Program nauczania składa się z takich przedmiotów jak: matematyka i statystyka, chemia żywności, analiza i ocena jakości żywności, inżynieria procesowa, ogólna technologia żywności, podstawy żywienia człowieka, chemiczna analiza instrumentalna, biologiczne podstawy produkcji roślinnej, opracowanie nowych artykułów żywnościowych. A co po studiach? Absolwenci Technologii żywności i żywienia człowieka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie znajdą zatrudnienie w zakładach przemysłu spożywczego, zakładach żywienia zbiorowego, stacjach sanitarno- epidemiologicznych, laboratoriach.

Wybraliśmy kierunek studiów- Technologię żywności i żywienie człowieka. Ale gdzie zdobywać wykształcenie? Jeśli planujemy studiować w Krakowie, to warto wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Daria, studentka Technologii żywności i żywienia człowieka mówi:

„Pomimo postępu technologicznego, szerokiego dostępu do wiedzy, i tak niewielka rzesza ludzi zwraca uwagę na tematykę żywności i czynniki, które są z nią związane. Czy uda mi się to zmienić, prowadząc już życie zawodowe? Kto wie? Na początku muszę jak najlepiej zgłębić tę dziedzinę. Dlatego podjęłam studia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Technologię żywności i żywienie człowieka:

Absolwent kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przetwarzania, utrwalania i przechowywania żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • biotechnologii żywności,
 • oceny jakości żywności,
 • higieny i toksykologii żywności,
 • zasad magazynowania i transportu żywności,
 • przetwórstwa owoców i warzyw,
 • ekonomiki i marketingu w przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka:

Absolwent kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • zakładach przemysłu spożywczego,
 • zakładach żywienia zbiorowego,
 • stacjach sanitarno- epidemiologicznych,
 • laboratoriach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie są: biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka.

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Technologia żywności i żywienia człowieka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki rinżynierskie w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Technologii Żywności UR 

Komentarze (0)