Transport i logistyka

Transport i logistyka

Transport i logistyka

27.01.2022

Transport i logistyka – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 2022

Studia na specjalności transport i logistyka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku transport i logistyka w UR KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na specjalności transport i logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • propedeutyka logistyki
 • inżynieria materiałowa
 • logistyka transportowa
 • mechanika techniczna
 • podstawy działalności gospodarczej
 • inżynieria ruchu
 • prawo i ubezpieczenia w transporcie
 • towaroznawstwo

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie to jedna z największych szkół wyższych tego typu w naszym kraju. W ramach siedmiu wydziałów studenci mogą kształcić się na kierunkach związanych z rolnictwem, leśnictwem, ochroną środowiska, a jednym z nich jest Transport i logistyka, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest gruntowne przygotowanie do wykonywania obowiązków w sektorze TSL, czyli Transport- Spedycja- Logistyka. Studenci pozyskują wiedzę o funkcjonowaniu, działalności i rozwoju przedsiębiorstw z branży logistyczno- transportowej, z uwzględnieniem zjawisk ekonomicznych, społecznych oraz prawa w obszarze transportu i logistyki. Przygotowują się do wykorzystania wiedzy z zakresu infrastruktury transportowej i logistycznej do projektowania systemów logistycznych oraz przestrzeni magazynowych, z wykorzystaniem między innymi technik komputerowych.

Program nauczania składa się z takich przedmiotów jak: propedeutyka logistyki, inżynieria materiałowa, logistyka transportowa, mechanika techniczna, podstawy działalności gospodarczej, inżynieria ruchu, prawo i ubezpieczenia w transporcie, towaroznawstwo, pojazdy i systemy transportowe, marketing usług transportowych, robotyzacja, infrastruktura logistyczna, zarządzanie projektami w sektorze TSL, mechatronika systemów transportu, zarządzanie produkcją i usługami, gospodarka magazynowa, negocjacje i komunikacja w biznesie. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Transportu i logistyki na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie będą mogli wykorzystać w przedsiębiorstwach produkcyjno- usługowych, centrach logistycznych i dystrybucyjnych, firmach transportowo- spedycyjnych oraz zakładach i wydziałach komunikacji miejskiej.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Tomek, student Transportu i logistyki mówi:

„Sektor TSL to jedna z najdynamiczniej rozwijających się branż i kształcenie się w jej zakresie to świetna inwestycja. A

dlaczego zdecydowałem się na studia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie? Bo to jedna z najlepszych uczelni w kraju.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

TRANSPORT I LOGISTYKA - ważne informacje

Transport i logistyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Transport i logistykę na Uniwersytecie Rolniczym:

Absolwent spejclaności Transport i logistyka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich,
 • zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
 • analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych,
 • budowy maszyn i środków transportowych,
 • metod diagnostyki i zasad eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych stosowanych w transporcie i logistyce,
 • normalizacji i zarządzania jakością w logistyce oraz zarządzania logistycznego i spedycyjnego,
 • projektowania systemów logistycznych,
 • zarządzania kosztami i finansami,
 • gospodarki magazynowej.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po specjalności Transport i logistyka:

Absolwent specjalności Transport i logistyka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjno- usługowych,
 • centrach logistycznych i dystrybucyjnych,
 • firmach transportowo- spedycyjnych,
 • zakładach i wydziałach komunikacji miejskiej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku transport i logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Komentarze (0)