Transport i logistyka UR

Transport i logistyka – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie to jedna z największych szkół wyższych tego typu w naszym kraju. W ramach siedmiu wydziałów studenci mogą kształcić się na kierunkach związanych z rolnictwem, leśnictwem, ochroną środowiska, a jednym z nich jest Transport i logistyka, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Transport i logistyka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie realizowany jest na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki. Założeniem kształcenia jest gruntowne przygotowanie do wykonywania obowiązków w sektorze TSL, czyli Transport- Spedycja- Logistyka. Studenci pozyskują wiedzę o funkcjonowaniu, działalności i rozwoju przedsiębiorstw z branży logistyczno- transportowej, z uwzględnieniem zjawisk ekonomicznych, społecznych oraz prawa w obszarze transportu i logistyki. Przygotowują się do wykorzystania wiedzy z zakresu infrastruktury transportowej i logistycznej do projektowania systemów logistycznych oraz przestrzeni magazynowych, z wykorzystaniem między innymi technik komputerowych.

Studia na kierunku Transport i logistyka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie dzielą się na trzy specjalności: Transport specjalistyczny i spedycja, Systemy informatyczne w logistyce, Zarządzanie w logistyce. Program nauczania składa się z takich przedmiotów jak: propedeutyka logistyki, inżynieria materiałowa, logistyka transportowa, mechanika techniczna, podstawy działalności gospodarczej, inżynieria ruchu, prawo i ubezpieczenia w transporcie, towaroznawstwo, pojazdy i systemy transportowe, marketing usług transportowych, robotyzacja, infrastruktura logistyczna, zarządzanie projektami w sektorze TSL, mechatronika systemów transportu, zarządzanie produkcją i usługami, gospodarka magazynowa, negocjacje i komunikacja w biznesie. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Transportu i logistyki na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie będą mogli wykorzystać w przedsiębiorstwach produkcyjno- usługowych, centrach logistycznych i dystrybucyjnych, firmach transportowo- spedycyjnych oraz zakładach i wydziałach komunikacji miejskiej.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Tomek, student Transportu i logistyki mówi:

„Sektor TSL to jedna z najdynamiczniej rozwijających się branż i kształcenie się w jej zakresie to świetna inwestycja. A dlaczego zdecydowałem się na studia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie? Bo to jedna z najlepszych uczelni w kraju.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Transport i logistykę na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie:

Absolwent kierunku Transport i logistyka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich,
 • zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
 • analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych,
 • budowy maszyn i środków transportowych,
 • metod diagnostyki i zasad eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych stosowanych w transporcie i logistyce,
 • normalizacji i zarządzania jakością w logistyce oraz zarządzania logistycznego i spedycyjnego,
 • projektowania systemów logistycznych,
 • zarządzania kosztami i finansami,
 • gospodarki magazynowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Transport i logistyka:

Absolwent kierunku Transport i logistyka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjno- usługowych,
 • centrach logistycznych i dystrybucyjnych,
 • firmach transportowo- spedycyjnych,
 • zakładach i wydziałach komunikacji miejskiej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Transport i logistyka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie są: biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka, informatyka, geografia.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia logistyczne wybrać

Studia na kierunku Transport i logistyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia logistyczne w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki logistyczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki UR 

Komentarze (0)