Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Bezpieczeństwo narodowe – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie to uczelnia o historii sięgającej lat czterdziestych XX wieku. Współcześnie realizuje ona kształcenie na siedmiu wydziałach, a jednym z proponowanych kierunków jest Bezpieczeństwo narodowe, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia pozyskanie wiedzy z zakresu nauk społecznych, która pozwala na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych, gospodarczych i społecznych dotyczących bezpieczeństwa, zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Studenci uczą się postrzegania, rozumienia i analizowania istoty bezpieczeństwa, jego uwarunkowań, zależności i następstw w perspektywie funkcjonalnej, instytucjonalnej i strukturalnej. Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to przygotowanie do udziału w zarządzaniu bezpieczeństwem i obronnością, zarządzaniu kryzysowym, zarządzaniu bezpieczeństwem informacyjnym oraz pracy na stanowiskach w różnych obszarach działalności z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: podstawy kryminalistyki, międzynarodowe stosunki wojskowe, zarządzanie kryzysowe, wiedza o obronności państwa, prawa człowieka, postępowanie policjanta w sytuacjach kryzysowych, współczesna scena polityczna RP, ratownictwo przedmedyczne, organizacja pozarządowe w tworzeniu bezpieczeństwa RP. A co po studiach? Absolwenci Bezpieczeństwa narodowego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie znajdą zatrudnienie w organach samorządowych, rządowych, administracji państwowej, organizacjach społecznych oraz instytucjach i organizacjach międzynarodowych.

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Bartek, student Bezpieczeństwa narodowego mówi:

„Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie to miejsce szczególne. Studia tutaj to ciekawa przygoda, bo nie dość że uczysz się na świetnej uczelni, to jeszcze w pięknym mieście. Czego więcej chcieć od studiowania?”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Pedagogicznym:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy przyczyn sukcesów i porażek w tworzeniu i umacnianiu państwowości,
 • procesów zachodzących w organizacji i funkcjonowaniu współczesnych państw,
 • interpretacji przepisów prawnych,
 • analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem i jego zagrożeniami,
 • zbierania i hierarchizowania informacji,
 • organizacji akcji ratunkowej w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzi,
 • oceny zgodności prawa polskiego z prawem międzynarodowym w obszarze bezpieczeństwa,
 • diagnozowania i prognozowania sytuacji kryzysowych oraz projektowania działań praktycznych w tym zakresie,
 • podejmowania zadań logistycznych na rzecz poszkodowanej ludności.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo narodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • organach samorządowych i rządowych,
 • administracji państwowej,
 • organizacjach społecznych,
 • instytucjach i organizacjach międzynarodowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (0)