Filologia hiszpańska

Filologia hiszpańska

Filologia hiszpańska – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2021

Studia na kierunku filologia hiszpańska na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia hiszpańska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • fonetyk praktyczna języka hiszpańskiego
 • gramatyka praktyczna
 • wstęp do językoznawstwa
 • wstęp do literaturoznawstwa
 • gramatyka opisowa
 • teksty aktualne
 • tłumaczenie tekstów użytkowych

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie proponuje kandydatom szeroki wachlarz dyscyplin, w których mogą rozwijać swoje zainteresowania. Jednym z obszarów kształcenia jest język obcy, a przykładowym kierunkiem Filologia hiszpańska, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Najważniejszym założeniem jest pozyskanie szerokiej wiedzy o języku, literaturze i kulturze z zakresu języka hiszpańskiego. Studenci nabywają umiejętności analizy dzieła literackiego w kontekście wiedzy teoretycznoliterackiej i historycznoliterackiej, a także umiejętności wykorzystania wiedzy o języku w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego.

Program nauczania zawiera takie przedmioty jak: fonetyk praktyczna języka hiszpańskiego, gramatyka praktyczna, wstęp do językoznawstwa, wstęp do literaturoznawstwa, gramatyka opisowa, teksty aktualne, tłumaczenie tekstów użytkowych, przekład tekstów specjalistycznych, nowe nurty w literaturoznawstwie, literackie awangardy. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Filologii hiszpańskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie będą mogli wykorzystać w roli tłumacza, nauczyciela, konsultanta, dziennikarza.

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje zagubienie. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia będzie odpowiadać wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Jeśli ostatecznie, zdecydowaliście się na kierunek Filologia hiszpańska, warto zadać pytanie: Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Marcelina, studentka Filologii hiszpańskiej mówi:

„Studia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to coś więcej niż studia. To rzeczywiste przygotowanie do zawodu, jaki chciałoby się wykonywać po zakończeniu nauki. To studia praktyczne, konkretne. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię hiszpańską na Uniwersytecie Pedagogicznym:

Absolwent kierunku Filologia hiszpańska na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • literatury, historii i kultury krajów hiszpańskojęzycznych,
 • argumentowania poglądów,
 • komunikowania,
 • przekładu literackiego i tekstów użytkowych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia hiszpańska:

Absolwent kierunku Filologia hiszpańska na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie jako:

 • tłumacz,
 • nauczyciel,
 • konsultant metodyczny,
 • edytor,
 • dziennikarz,
 • pracownik firm zagranicznych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia hiszpańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

drugi język obcy, język hiszpański, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Konkurs dyplomów i rozmowa kwalifikacyjna w języku hiszpańskim na poziomie B2+ na temat wylosowanego tekstu.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Filologia hiszpańska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Krakowie

UP im. KEN kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filologicznym UP

Komentarze (0)