Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY w Krakowie - kierunki studiów

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2021

Studia na kierunku zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • psychologia społeczna
 • socjologia
 • podstawy zarządzania
 • komunikacja społeczna
 • negocjacje biznesowe
 • filozofia analityczna
 • prawo oświatowe
 • etyka społeczna z elementami etyki menedżerskiej

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, choć pod obecną nazwą funkcjonuje od 2008 roku, to jego historia sięga lat czterdziestych XX wieku. Obecnie, kształci studentów w ramach siedmiu wydziałów i niemal pięćdziesięciu kierunków, a jednym z nich jest Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu teoretycznego i praktycznego sposobu zarządzania oświatą i organizacjami pozarządowymi, szeroko rozumianej kultury, oświaty i struktury organizacji pozarządowych, jak również komunikowania się oraz pracy z mediami i otoczeniem organizacji.

Program nauczania składa się z takich przedmiotów, jak: psychologia społeczna, socjologia, podstawy zarządzania, komunikacja społeczna, negocjacje biznesowe, filozofia analityczna, prawo oświatowe, etyka społeczna z elementami etyki menedżerskiej, dylematy moralne współczesnego świata, zarządzanie projektami, prawa dziecka, antropologia filozoficzna, doktryny społeczno- polityczne, zarządzanie jakością. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci kierunku Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie będą mogli wykorzystać w roli menedżera instytucji kulturalno- oświatowych i organizacji pozarządowych, lidera życia kulturalnego, komentatora, interpretatora i krytyka zjawisk współczesnej kultury.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych z kształceniem nierzadko sprawia problemy. Kandydaci na studia porównują oferty dydaktyczne, listę przedmiotów do zaliczenia, a nawet nazwiska wśród grona absolwentów. Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Paweł, student Zarządzania oświatą i organizacjami pozarządowymi mówi:

„Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie to jedna z najważniejszych uczelni w kraju. Nauka tutaj to duży prestiż i powód do dumy. Dyplom uzyskany w tej szkole wyższej otwiera wiele drzwi do karier zawodowych.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - ważne informacje

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi:

Absolwent kierunku Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • relacji społecznych zachodzących w instytucjach związanych z oświatą,
 • prawa administracyjnego,
 • zasad działania prawa autorskiego,
 • technik menedżerskich,
 • procesu komunikowania się oraz pracy z mediami i otoczeniem organizacji,
 • metod badania i analizy wytworów kultury, oświaty i organizacji pozarządowych.

 

 

Gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi:

Absolwent kierunku Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie jako:

 • menedżer instytucji kulturalno- oświatowych i organizacji pozarządowych,
 • lider życia kulturalnego i oświatowego,
 • komentator, interpretator i krytyk zjawisk współczesnej kultury,
 • doradca w obszarze rozwoju życia kulturalno-oświatowego lokalnej społeczności.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

historia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

 



# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzania wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzania w Krakowie

UP im. KEN kierunki

Jakie są kierunki zarządzania w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Humanistycznym UP

Komentarze (0)