Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

12.01.2022

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 2022

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w Akademii Pedagogiki Specjalnej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w APS
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia sztuki
 • estetyka
 • wybrane zagadnienia sztuki współczesnej
 • komunikacja wizualna
 • projektowanie graficzne
 • grafika wydawnicza
 • fotografia
 • analiza dzieła sztuki
 • współczesne obszary sztuki

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie to szkoła wyższa o bogatych tradycjach edukacyjnych. Obecnie na dwóch Wydziałach APS w ramach sześciu kierunków studiuje ponad 7000 studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Jakie są to kierunki? Na przykład Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie realizowany jest w Kolegium Edukacji Artystycznej. Założeniem kształcenia jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć o charakterze artystycznym. Studenci przygotowują się do niesienia wsparcia oraz pomocy potrzebującym poprzez wykorzystywanie znajomości sztuk pięknych, jak również zdobywają kompetencje zawodowe wykwalifikowanego plastyka.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: historia sztuki, estetyka, wybrane zagadnienia sztuki współczesnej, komunikacja wizualna, projektowanie graficzne, grafika wydawnicza, fotografia, analiza dzieła sztuki, współczesne obszary sztuki, psychoterapia kliniczna, etyka zawodowa. A co po studiach? Absolwenci Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie znajdą zatrudnienie w instytucjach artystycznych, placówkach i instytucjach edukacyjnych, domach kultury, szkołach, ośrodkach wychowawczych, świetlicach szkolnych, placówkach promocji sztuki.

 

Opinie

Czy wybór uczelni może być łatwy? Oczywiście, że tak. Wybierając się na studia do stolicy, warto wiedzieć: Jakie ma Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie opinie? Olga, studentka Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych mówi:

„W APS znalazłam przestrzeń, w której mogę rozwijać swoje zainteresowania artystyczne, jak również nauczyć się w jaki sposób mogę się nimi dzielić.

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH - ważne informacje

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych:

Absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • środków ekspresji i elementów warsztatu sztuk plastycznych,
 • zasad i sposobów ekspozycji dzieł plastycznych w przestrzeni wystawienniczej i publicznej,
 • najważniejszych zjawisk i trendów w sztuce współczesnej w Polsce i na świecie,
 • wyboru i stosowania właściwych technologii w sztukach pięknych,
 • teorii i zasad efektywnej komunikacji wizualnej,
 • metod analizy i interpretacji wizualnych oraz audiowizualnych wytworów kultury,
 • zasad ochrony własności intelektualnej,
 • rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym,
 • zaburzeń w regulacji stosunków człowieka z jego otoczeniem.

 

 

Praca, gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych:

Absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach artystycznych,
 • placówkach i instytucjach edukacyjnych,
 • domach kultury,
 • szkołach,
 • ośrodkach wychowawczych,
 • świetlicach szkolnych,
 • placówkach promocji sztuki.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Wynik rekrutacyjny stanowi sumę wyników z 3 przedmiotów zdawanych na maturze w formie pisemnej: 2 obowiązkowych i 1 do wyboru oraz dodatkowo punktów z autoprezentacji kandydata w skład której wchodzą: a) zestaw reprodukcji prac kandydata reprezentujący obszar zainteresowań artystycznych kandydata oraz b) krótka ankieta, składane w formie elektronicznej.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Wynik rekrutacyjny stanowi suma ważona: 0,7 * średnia ocen ze studiów I stopnia + 0,3 * ocena na dyplomie licencjata

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Komentarze (0)