Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

uczelnia łazarskiego

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie to przykład szkoły wyższej łączącej tradycję z nowoczesnością. Innowacyjne standardy kształcenia wyrastają na szlachetnych wartościach, skupiając w sobie najważniejsze idee założyciela, Ryszarda Łazarskiego, wybitnego nauczyciela, działacza oświatowego i społecznego. Założona w 1993 roku uczelnia kieruje się misją, której najistotniejszym celem jest tworzenie miejsca, które wyróżnia się praktycznym wymiarem nauczania, międzynarodowym charakterem oraz etosem pracy.

Uczelnia Łazarskiego to jedna z najpopularniejszych szkół wyższych, która prowadzi kształcenie w najważniejszych i najczęściej wybieranych dziedzinach. Oprócz kierunków realizowanych według nowatorskich programów nauczania, uczelnia organizuje prestiżowe kursy językowe, specjalistyczne szkolenia, zajęcia nie tylko dla studentów, czy Szkoły Praw Obcych.

 

STUDIA

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Ponadto, prowadzi studia podyplomowe w zakresie najpopularniejszych dziedzin, takich jak Zarządzanie zasobami ludzkimi, Negocjacje i mediacje biznesowe, czy Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Najistotniejszą cechą realizowanych kierunków kształcenia jest przekazywanie wiedzy i umiejętności praktycznych, stanowiących rzeczywiste kwalifikacje absolwenta. Ponadto, nacisk kładziony jest na rozwijanie krytycznego myślenia oraz kompetencji budujących w studentach przekonanie o własnej wartości i możliwościach. Studia w Uczelni Łazarskiego w Warszawie to swoisty proces, którego efektem, oprócz solidnego bagażu wiedzy, ma być także przygotowanie do odpowiedzialnego przywództwa i zaangażowania obywatelskiego.

 

WYKŁADOWCY

Nauka w Uczelni Łazarskiego w Warszawie oparta jest na fundamentach nowoczesnego kształcenia, nad którym czuwa doświadczone i uznane grono praktyków, poważanych za swoje osiągnięcia pracy akademickiej. Wyznacznikami pracy, jak również całościowego życia na uczelni są zasady, w myśl których wszyscy uczestnicy wspólnoty akademickiej budują miejsce godne zaufania, z troską o przejrzystość podejmowanych decyzji, poszanowanie wartości, szacunek i życzliwość.

 

INFRASTRUKTURA

Siedziba Uczelni Łazarskiego w Warszawie mieści się przy ulicy Świeradowskiej 43. Istotnym udogodnieniem dla studentów jest położenie uczelni, gdyż bez przeszkód można dojechać do niej każdym środkiem komunikacji miejskiej. Patrząc na mapę miasta można stwierdzić, że studenci już w drodze na zajęcia mają okazję obcować ze znaczącymi nazwiskami, gdyż w okolicach uczelni biegną ulice Wita Stwosza i Jacka Kaczmarskiego.

 

Uczelnia Łazarskiego kierunki>

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Komentarze (0)