Teologia

Teologia

Teologia

12.01.2022

Teologia – Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie 2022

Studia na kierunku teologia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku teologia w CHAT WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku teologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia Kościoła powszechnego
 • dzieje biblijnego Izraela
 • język hebrajski
 • język grecki
 • język łaciński
 • logika i teoria poznania
 • dogmatyka
 • wstęp do nauk o religii
 • etyka

 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, jak nazwa uczelni wskazuje, posiada w swojej ofercie dydaktycznej kierunek o nazwie Teologia. Dziedzina ta w niejednej osobie może wzbudzić wątpliwości i zrodzić pytania. Czy słusznie? Zdecydowanie tak, gdyż zagłębianie się w jej przestrzeń musi prowadzić do stawiania pytań i rozpoczynania dyskusji; inaczej przestanie mieć głębszy sens. Wszyscy, którzy zainteresowani są tematem wiary i wiedzą co oznaczają greckie „theos” i „logos”, powinni przeczytać artykuł o Teologii w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, która prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Studenci opierają swoją wiedzę na naukach humanistycznych, a także, choć w mniejszym stopniu, na naukach społecznych. Proporcje zmieniają się, gdy zainteresowani wyrażają chęć przygotowywania się do wykonywania zawodu nauczyciela religii. Wydział Teologiczny, zgodnie ze specyfiką wyznaniową, ulega podziałowi na trzy sekcje: ewangelicką (protestancką), prawosławną i starokatolicką. Studia prowadzone są w pierwszej kolejności na rzecz Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz innych Kościołów chrześcijańskich, a także instytucji i organizacji, które są z nimi związane.

A jakie przedmioty w nich widnieją? Na przykład: historia Kościoła powszechnego, dzieje biblijnego Izraela, język hebrajski, język grecki, język łaciński, logika i teoria poznania, dogmatyka, wstęp do nauk o religii, etyka, liturgika, symbolika, diakonia.

Teologię możemy zaliczyć do grona charakterystycznych kierunków kształcenia nie tylko dlatego, że oferuje zdobycie szczególnej i jasno zakrojonego obszaru wiedzy. Jej specyfika wynika także z faktu, iż nie istnieje wiele zawodów, które wywodzą się z tejże nauki. Tak naprawdę, studenci tego kierunku przygotowują się do szeroko pojętej pracy duszpasterskiej w Kościołach chrześcijańskich, a także do wykonywania zawodu nauczyciela religii na wszystkich etapach edukacyjnych. Znaczna część studentów obrany przez siebie kierunek kształcenia postrzega jako fundament przyszłej drogi zawodowej; rozwijane umiejętności i zdobywaną wiedzę traktuje jako preludium do pracy. Ale kierunek taki jak Teologia może być także pewną odskocznią, dziedziną, którą poznaje się dla przyjemności i samej chęci poznania.

 

Opinie

Studia w Warszawie to temat pojemny – podobnie jak omawiany przez nas kierunek kształcenia. Czy warto się nim zainteresować? Jeśli tak, to która uczelnia będzie najlepsza do zdobywania bagażu wiedzy? Na podstawie podobnych pytań, można postawić jedno: Jakie ma Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie opinie? Marlena, studentka Teologii mówi:

„Temat wiary i ludzkiej duchowości zawsze wydawał mi się niezmiernie ciekawy. Chciałam go poznać jak najlepiej, a zdobytą wiedzą dzielić się z innymi. Znalazłam swoje miejsce – to Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

TEOLOGIA - ważne informacje

Teologia studia 

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Teologię w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej:

Absolwent kierunku Teologia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • nauk biblijnych i teologii systematycznej,
 • historii Kościoła,
 • teorii i metodologii teologii,
 • zasad działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej i charytatywnej Kościoła katolickiego ,
 • dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego,
 • filozofii i prawa kanonicznego,
 • rozwoju religijno- duchowego oraz jego zagrożenia,
 • zasad interpretacji tekstu teologicznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Teologia:

Absolwent kierunku Teologia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • szkolnictwie,
 • duszpasterstwie.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku teologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

dowolny przedmiot, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Teologia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Komentarze (0)