Biochemia

Biochemia

Biochemia

26.01.2022

Biochemia – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 2022

Studia na kierunku biochemia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku biochemia w UJ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biochemia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biologia ewolucyjna
 • biologia komórki
 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • ekologia
 • fizyka
 • genetyka
 • bioetyka
 • chemia fizyczna

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie to najstarsza uczelnia w Polsce i jedna z najstarszych w tym regionie Europy. W bogatej ofercie dydaktycznej, pod literą „B” kandydaci odnajdą kierunek Biochemia, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu ogólnych zagadnień biochemii, opartymi na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych, a zwłaszcza głównych działów chemii i biologii. Studenci nabywają umiejętności interpretacji zjawisk biologicznych w kategoriach pojęć i praw chemii, poznają metody i techniki biochemii i genetyki molekularnej, a także zapoznają się z mechanizmami zależności pomiędzy strukturą biocząsteczek, a zwłaszcza białek i kwasów nukleinowych, oraz ich funkcją.

W programie nauczania widnieją następujące przedmioty: biologia ewolucyjna, biologia komórki, chemia ogólna i nieorganiczna, ekologia, fizyka, genetyka, bioetyka, chemia fizyczna, mikrobiologia, podstawy biologii molekularnej, biochemia stresu oksydacyjnego, filozofia przyrody, mechanizmy regulacji ekspresji genów, stabilność strukturalna i fałdowanie białek, matematyka. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Biochemii na Uniwersytecie Jagiellońskim będą mogli wykorzystać w laboratoriach badawczych i diagnostycznych, przemyśle biotechnologicznym, medycynie, ochronie środowiska, placówkach naukowych prowadzących badania podstawowe.

 

Opinie

Okres rekrutacji na studia to czas, w którym kandydaci zadają sobie wiele pytań. Która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie oraz dobry start w przyszłość? Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Monika, studentka Biochemii mówi:

„Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim to mój najlepszy czas. Nauka na prestiżowej uczelni, ciekawe znajomości, pobyt w Krakowie. Studia nie muszą być nudne i nie muszą być tylko obowiązkiem. Wystarczy studiować na UJ.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

BIOCHEMIA - ważne informacje

Biochemia studia Kraków

Biochemia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biochemię na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Biochemia na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmów przekazywania informacji genetycznej,
 • technik inżynierii genetycznej,
 • interpretacji procesów biochemicznych,
 • hierarchicznej organizacji strukturalnej organizmów,
 • różnorodności składników chemicznych żywej komórki,
 • procesów metabolicznych zachodzących w komórkach,
 • zasad pracy w laboratorium biochemicznym,
 • obsługi aparatury stosowanej w badaniach biochemicznych,
 • analizy chemicznej białek i kwasów nukleinowych,
 • zasad finansowania badań.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biochemia:

Absolwent kierunku Biochemia na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • laboratoriach badawczych i diagnostycznych,
 • przemyśle biotechnologicznym,
 • medycynie,
 • ochronie środowiska,
 • placówkach naukowych prowadzących badania podstawowe.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biochemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest średnia ze studiów oraz wynik egzaminu wstępnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)