Biochemia UJ

Biochemia – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie to najstarsza uczelnia w Polsce i jedna z najstarszych w tym regionie Europy. W bogatej ofercie dydaktycznej, pod literą „B” kandydaci odnajdą kierunek Biochemia, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Biochemia na Uniwersytecie Jagiellońskim realizowany jest na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii. Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu ogólnych zagadnień biochemii, opartymi na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych, a zwłaszcza głównych działów chemii i biologii. Studenci nabywają umiejętności interpretacji zjawisk biologicznych w kategoriach pojęć i praw chemii, poznają metody i techniki biochemii i genetyki molekularnej, a także zapoznają się z mechanizmami zależności pomiędzy strukturą biocząsteczek, a zwłaszcza białek i kwasów nukleinowych, oraz ich funkcją.

Studia na kierunku Biochemia na Uniwersytecie Jagiellońskim nie posiadają specjalności, a w programie nauczania widnieją następujące przedmioty: biologia ewolucyjna, biologia komórki, chemia ogólna i nieorganiczna, ekologia, fizyka, genetyka, bioetyka, chemia fizyczna, mikrobiologia, podstawy biologii molekularnej, biochemia stresu oksydacyjnego, filozofia przyrody, mechanizmy regulacji ekspresji genów, stabilność strukturalna i fałdowanie białek, matematyka. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Biochemii na Uniwersytecie Jagiellońskim będą mogli wykorzystać w laboratoriach badawczych i diagnostycznych, przemyśle biotechnologicznym, medycynie, ochronie środowiska, placówkach naukowych prowadzących badania podstawowe.

Okres rekrutacji na studia to czas, w którym kandydaci zadają sobie wiele pytań. Która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie oraz dobry start w przyszłość? Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Monika, studentka Biochemii mówi:

„Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim to mój najlepszy czas. Nauka na prestiżowej uczelni, ciekawe znajomości, pobyt w Krakowie. Studia nie muszą być nudne i nie muszą być tylko obowiązkiem. Wystarczy studiować na UJ.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Biochemię na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Biochemia na Uniwersytecie Jagiellońskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmów przekazywania informacji genetycznej,
 • technik inżynierii genetycznej,
 • interpretacji procesów biochemicznych,
 • hierarchicznej organizacji strukturalnej organizmów,
 • różnorodności składników chemicznych żywej komórki,
 • procesów metabolicznych zachodzących w komórkach,
 • zasad pracy w laboratorium biochemicznym,
 • obsługi aparatury stosowanej w badaniach biochemicznych,
 • analizy chemicznej białek i kwasów nukleinowych,
 • zasad finansowania badań.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Biochemia:

Absolwent kierunku Biochemia na Uniwersytecie Jagiellońskim znajdzie zatrudnienie w:

 • laboratoriach badawczych i diagnostycznych,
 • przemyśle biotechnologicznym,
 • medycynie,
 • ochronie środowiska,
 • placówkach naukowych prowadzących badania podstawowe.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W gronie przedmiotów, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Biochemia na Uniwersytecie Jagiellońskim znajdują się: chemia, biologia, fizyka, matematyka.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Biochemia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze w Krakowie

UJ kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

Komentarze (0)