Biofizyka

Biofizyka

Biofizyka

26.01.2022

Biofizyka – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 2022

Studia na kierunku biofizyka na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku biofizyka w UJ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biofizyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka wyższa
 • algebra z geometrią
 • termodynamika
 • chemia organiczna z elementami biochemii
 • materia i promieniowanie
 • metody fizyczne w biologii i medycynie
 • optyka

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie to uczelnia szczycąca się średniowieczną tradycją, którą łączy z dynamicznym rozwojem nowoczesnych kierunków nauki. W ofercie dydaktycznej kandydaci odnajdą, między innymi, Biofizykę, prowadzoną na studia pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z nauk ścisłych, w tym matematyki, fizyki, chemii, informatyki i biologii molekularnej. Studenci zapoznają się ze współczesnymi metodami biofizycznymi i bioinformatycznymi, służącymi do badania i modelowania bioukładów, zasadami funkcjonowania i obsługi współczesnej aparatury medycznej oraz fizycznego planowania terapii medycznych. Biofizyka na Uniwersytecie Jagiellońskim to także umiejętność posługiwania się technikami bioinformatycznymi w teoretycznej analizie układów złożonych.

Jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania? Na przykład: matematyka wyższa, algebra z geometrią, termodynamika, chemia organiczna z elementami biochemii, materia i promieniowanie, metody fizyczne w biologii i medycynie, optyka, fizjologia człowieka, modelowanie układów biologicznych, anatomia człowieka, współczesna mikroskopia optyczna, biofizyka struktury, błony biologiczne. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Biofizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim będą mogli wykorzystać w sektorze ochrony zdrowia, planowania medycznego, zastosowań nowych technologii w przemyśle biomedycznym, jak również w firmach produkujących oprogramowanie sprzętu biomedycznego i farmaceutycznego.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Ula, studentka Biofizyki mówi:

„Moje studia to coś więcej niż zwykła nauka. Do przygotowywania się do wykonywania obowiązków, które mogą pomagać ludziom. A żeby wykonywać je jak najlepiej, należy kształcić się na najlepszej uczelni. Taką jest Uniwersytet Jagielloński.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

BIOFIZYKA - ważne informacje

Biofizyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biofizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Biofizyka na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • metod fizycznych w diagnostyce i terapii medycznej,
 • procesów zachodzących na poziomie molekularnym w układach biologicznych,
 • fizyki doświadczalnej i teoretycznej,
 • modelowania i syntezy dedykowanych materiałów o przeznaczeniu biomedycznym,
 • technik bioinformatycznych w teoretycznej analizie układów złożonych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biofizyka:

Absolwent kierunku Biofizyka na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • sektorze ochrony zdrowia,
 • sektorze planowania medycznego,
 • sektorze zastosowań nowych technologii w przemyśle biomedycznym,
 • firmach produkujących oprogramowanie sprzętu biomedycznego i farmaceutycznego.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)