Etnologia i antropologia kulturowa

Etnologia i antropologia kulturowa

Etnologia i antropologia kulturowa

26.01.2022

Etnologia i antropologia kulturowa – Uniwersytet Jagielloński 2022

Studia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa w UJ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku etnologia i antropologia kulturowa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • zróżnicowania kulturowe świata
 • metody badań etnograficznych
 • logika
 • etniczność i nacjonalizm
 • historia etniczna Europy
 • ludowa wizja świata

 

Uniwersytet Jagielloński to jedna z największych szkół wyższych w kraju. W bogatej ofercie kształcenia, kandydaci odnajdą kierunek Etnologia i antropologia kulturowa, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy będącej połączeniem różnych zagadnień, czyli filozofii, socjologii, historii, metodologii nauk społecznych i historycznych, które współtworzą etnologiczny obszar. Studenci poznają rewiry historii, teorii i metod etnografii, etnologii, etnologii i antropologii społeczno-kulturowej, etnologii Polski, Europy i krajów pozaeuropejskich, historii i kultury wybranych regionów, historii i kultury niektórych grup etnicznych czy narodowościowych. Etnologia i antropologia kulturowa na Uniwersytecie Jagiellońskim to także analiza i interpretacja takich form aktywności społeczno-kulturowej, jak religia i magia, sztuka ludowa, nieprofesjonalna czy folklor.

W programie nauczania widnieją następujące przedmioty: zróżnicowania kulturowe świata, metody badań etnograficznych, logika, etniczność i nacjonalizm, historia etniczna Europy, ludowa wizja świata, folklorystyka, antropologia historii, archiwistyka i metody badań, metodologia nauk społecznych, film i fotografia etnograficzna, etnologia Europy Wschodniej, etnologia Bałkanów, sztuka ludowa, muzealnictwo we współczesnej kulturze. A jaką pracę mogą znaleźć absolwenci? Absolwenci Etnologii i antropologii kulturowej na UJ znajdą zatrudnienie w muzeach, skansenach, instytucjach kulturalno-oświatowych, centrach badania opinii publicznej, reklamie.

 

Opinie

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Martyna, studentka Etnologii i antropologii kulturowej mówi:

„Uniwersytet Jagielloński to najważniejsza polska uczelnia i studia tutaj wymagają aktywności i ambicji, ale bez problemu odnalazłam swoje miejsce i poznałam ludzi, którzy tak jak ja chcą rozwijać swoje pasje i zainteresowania. „

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA - ważne informacje

Etnologia i antropologia kulturowa studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Etnologię i antropologię kulturową:

Absolwent kierunku Etnologia i antropologia kulturowa na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozróżniania kierunków i nurtów w antropologii,
 • lokalizowania głównych wspólnot etnicznych współczesnego świata,
 • antropologicznych kontekstów kultury współczesnej,
 • specyfiki kultury polskiej wsi,
 • analizowania zagadnień kultury ludowej,
 • metod i technik badawczych oraz interpretowania danych empirycznych,
 • teoretycznego ujmowania różnych aspektów kultury,
 • współczesnych dylematów antropologii,
 • interpretacji zjawisk kulturowych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Etnologia i antropologia kulturowa:

Absolwent kierunku Etnologia i antropologia kulturowa na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • muzeach,
 • skansenach,
 • instytucjach kulturalno-oświatowych,
 • centrach badania opinii publicznej,
 • reklamie,
 • instytucjach naukowych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest średnia ze studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)